Tilbake

Bønner og forbønner

Forbønner ved spesielle anledninger, kirkelige handlinger mv.

Tekstene er hentet fra bind IV i «Forbønnsboken», utgitt av Tromsø stift 2012. Gjengitt med tillatelse. Se de innledende bemerkninger og listen over forkortelser.