Tilbake

Forbønner

Selve forbønnsemnene er samlet i intensjonsserier som er angitt med nummer (normalt nr. 1-4), og de leses helst av en diakon, kantor eller lektor, eller av en legtroende (mann, kvinne).

Forkortelser
P Prest, dvs. celebranten
C Celebranten
F Den forrettende, også legmann eller legkvinne
(K) Kantor (bare ved sang), alternativt fremsies teksten av den som har lest den foregående intensjon
D Diakon, dvs. en av diakonene
B Biskop som er celebrant
S Superior (i ordenssamfunn)
Ba Barna (dvs. de barn som er dåpskandidater)
A Alle, dvs. menigheten sammen med de ovenfornevnte personer
N. Fornavn på person eller navn på institusjon, sted mv.
N.N. Fornavn og etternavn på person
CIC Codex Iuris Canonici (Den kanoniske lovbok), promulgert av pave Johannes Paul II 25. januar 1983
LH Lov Herren – katolsk salmebok, St. Olav Forlag, Oslo 2000
℣. Versikel (et vers, dvs. den innledende del av et vers, som fremføres av celebranten, den forrettende, kantor mv.)
℞. Responsum, dvs. svar som alle (A) de tilstedeværende istemmer