Tilbake

Versjoner

Oslo katolske bispedømme © 2012–2023

Versjon 2.4 — 1. september 2023
 • Lagt inn en innstilling til å vise en knapp til rosenkransen på startsiden
 • Utvidet forslagene til bønner og forbønner med forbønner for svært mange forskjellige anledninger og kirkelige handlinger
 • Utvidet listen over messens språk med koreansk, kiswahili og igbo
 • Korrigert dato for Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor i kirkeårets bevegelige festdager – tidligere versjoner av denne appen satte datoen én uke for sent
 • Lagt inn pavens bønneintensjoner for 2024
 • Oppdatert forbønnsforslag
 • Oppdatert helgenbiografier
 • Oppdatert messetekster
 • iPhone/iPad: Appen har ikke lukket seg slik den skulle
Versjon 2.3 — 4. april 2022
 • Endret visning av pro commemoratione-minnedager (på norsk: ihukommelse). Dette er minnedager som ikke feires i advents- eller fastetid. Tidligere har disse ikke vært synlig i Liturgisk kalender eller Dagens lesning, men nå er disse minnedagene synlige.
 • Lagt til Annen info på enkelte messer med ekstra opplysninger om dagen; for eksempel Misjonssøndag
 • Utvidet seksjonen for ritualmesser med blant annet Dåpsmesse og Fermingsmesse
 • Lagt inn ukrainsk (latinsk ritus) som et av messens språk
 • Oppdatert forbønnsforslag
 • Oppdatert messetekster
Versjon 2.2 — 28. januar 2022
 • Messestedene på kartet lastes inn dynamisk, slik at endringer blir tilgjengelige uten at selve Katolsk-appen må oppdateres med en ny versjon.
 • Lagt inn pavens bønneintensjoner for 2022
 • Lagt inn en person­vern­erklæring som beskriver hva som lagres av elektroniske spor.
 • Oppdatert helgenbiografier
 • Oppdatert messetekster
 • Oppgradert til jQuery 2.2.3
Versjon 2.1 — 10. april 2021
Versjon 2.0 — 10. mars 2021
 • Lagt inn de hellige Faustina Kowalska (5. oktober), Gregor av Narek (27. februar), Johannes av Ávila (10. mai) og Hildegard av Bingen (17. september) som valgfrie minnedager
 • Lagt inn en seksjon med ritualmesser, blant annet Messe i en tid med pandemi
 • Oppdatert liturgisk kalender bl.a. med dato for bispevigsling i Trondheim stift
 • Lagt inn pavens bønneintensjoner for 2021
 • Lagt inn det filippinske språket kapampangan som et av messens språk
 • Oppdatert helgenbiografier
 • Oppdatert messetekster
 • Oppgradert teknisk rammeverk til å bruke Monaca, i stedet for det nå nedlagte PhoneGap
Versjon 1.20 — 1. mars 2020
 • Lagt inn arabisk som et av messens språk
 • Lagt inn finsk som et av messens språk
 • Lagt inn estisk som et av messens språk
 • Lagt inn det filippinske språket hiligaynon (Ilonggo) som et av messens språk
 • Oppdatert Fader Vår og Gloria i den italienske messeteksten etter at pave Frans den 7. juni 2019 godkjente den italienske bispekonferansens tekstendring
 • Omdøpt valgmuligheten Castellano til Español i messens språk – en litt mindre presis men langt mer tydelig beskrivelse
 • Oppdatert helgenbiografier
 • Oppdatert messetekster
Versjon 1.19 — 12. september 2019
 • Lagt inn mulighet til å lese helgenbiografier direkte fra messens tekster
 • Lagt inn de fire eukaristiske bønner i messens tekster
 • Lagt inn tekstene til rosenkransens fire mysterier
 • Lagt inn en innstilling til å vise pavens bønneintensjoner under dagens messetekst
 • Lagt inn en side med takk til personer som spesielt har bidratt til appen
 • Lagt inn Den hellige pave Paul VI som valgfri minnedag 29. mai
 • Lagt inn pavens bønneintensjoner for 2020
 • Rettet et problem der knappene for å vise tekstene til ordinarium (Kyrie, Gloria etc.) ikke alltid fungerte
 • Oppdatert liturgisk kalender med årene frem til 2030
 • Oppdatert oversikten over Dagens helgen
 • Oppdatert helgenbiografier
 • Oppdatert messetekster
Versjon 1.18 — 1. desember 2018
 • Utvidet listen over messens språk med islandsk og slovakisk
 • Minstekrav til Android-versjon er fra nå av 5.0 (Ice Cream Sandwich, SDK versjon 14)
 • Kart-funksjonen er omskrevet slik at din egen posisjon kan vises på menighetskartet. Det kan hende du må tillate at denne appen innhenter GPS-informasjon.
Versjon 1.17 — 1. juli 2018
Versjon 1.16 — 15. april 2018
 • Lagt inn messen for Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor (2. pinsedag), som pave Frans har innført i Kirkens generalkalender fra og med 2018
 • Rettet en feil i liturgisk kalender 2018 (22. juli bortfaller festen for Maria Magdalena fordi dagen er en søndag)
 • Endret layout på messens lesningstekster
 • Oppdatert forbønnsforslag
 • Oppdatert messetekster
 • Oppdatert helgenbiografier
Versjon 1.15 — 1. desember 2017
 • Oppdatert oversikten over messesteder på kartet
 • Lagt inn pavens bønneintensjoner for 2018
 • Lagt inn den nye ordlyden av Fader Vår på fransk
 • Lagt inn Den hellige pave Johannes XXIII som valgfri minnedag 11. oktober
 • Lagt inn Den hellige pave Johannes Paul II som valgfri minnedag 22. oktober
 • Oppdatert messetekster
 • Oppdatert helgenbiografier
Versjon 1.14 — 1. september 2017
 • Lagt inn faste ledd og forbønnsforslag i messens tekster
 • Rettet en feil der enkelte messer manglet i oversikten (for eksempel Maria Opptagelse i himmelen, 15. august)
 • Oppdatert liturgisk kalender med år 2018
 • Lagt inn animering av valgt posisjon på kartet
 • Oppdatert oversikten over messesteder på kartet
 • Oppdatert messetekster
 • Oppdatert helgenbiografier
Versjon 1.13 — 1. august 2017
 • Lagt inn indonesisk (Bahasa Indonesia) som et av messens språk
 • Lagt inn beskrivelse av dagen i dag på Kirkeåret
 • Oppdatert oversikten over messesteder på kartet
 • Oppdatert messetekster
 • Oppdatert helgenbiografier
 • Oppgradert til PhoneGap cli-6.5.0
Versjon 1.12 — 27. januar 2017
 • Lagt inn kinesisk som et av messens språk
 • Forbedret visning av helgenbiografier
Versjon 1.11 — 13. januar 2017
Versjon 1.10 — 1. januar 2017
 • Oppdatert liturgisk kalender med år 2017
Versjon 1.9 — 20. oktober 2016
 • Rettet en feil som gjorde det umulig å velge språk i messens tekster
 • Oppdatert messen for Den hellige Maria Magdalena, slik at den har rang som Fest, ikke Obligatorisk minnedag slik den ble feiret inntil 2016.
 • Oppdatert en rekke helgenbiografier
 • Nedgradert til jQuery 2.1.4
Versjon 1.8b — 1. juni 2016
 • Lagt inn korrektur på mange messetekster
 • Lagt inn eksperimentell funksjon for kjørerute
 • Forhåpentlig rettet et problem med delvis svarte sider på visse typer iPad
 • Fjernet en hel masse unødvendige app-tillatelser (Android)
 • Oppdatert utseendet i tråd med designprofilen for www.katolsk.no (dvs. snudd fisken)
 • Oppgradert til jQuery 2.2.4
 • Oppgradert til PhoneGap cli-5.2.0
Versjon 1.8 — 1. januar 2016
 • Oppdatert liturgisk kalender med år 2016
 • Lagt inn pavens bønneintensjoner for 2016
 • Lagt inn mulighet for å velge år og dato for messetekster
 • Oppdatert oversikten over messesteder på kartet
 • Korrigert Kristi Kongefest slik at den har rang som Høytid, ikke Fest
 • Lagt inn korrektur på mange messetekster
 • Oppdatert utseendet i tråd med designprofilen for www.katolsk.no (dvs. snudd fisken)
Versjon 1.7 — 30. november 2014
 • Lagt inn mulighet for deling av sider på sosiale medier
 • Lagt til messer som tilhører egenkalendere for Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift
 • Oppdatert liturgisk kalender med år 2015
 • Oppgradert til jQuery 2.1.4
 • Oppgradert til jQuery mobile 1.4.5
Versjon 1.6b — 1. november 2014
 • Lagt inn mulighet for valg av font
 • Lagt til prefasjoner i messevisningene
 • Lagt inn tsjekkisk som et av messens språk
 • Lagt inn pavens bønneintensjoner for 2015
 • Oppdatert liturgisk kalender med år 2015
 • Oppdatert en rekke helgenbiografier
 • Tilpasset til iOS 7.0++
 • Oppgradert til jQuery 2.1.1
 • Oppgradert til jQuery mobile 1.4.3
 • Oppgradert til PhoneGap 3.6
Versjon 1.5 — 1. mars 2014
 • Oppdatert liturgisk kalender med år 2015
 • Innstillinger:
  • Lagt inn mulighet for å posisjonere messens tekster rett på første lesning
  • Lagt inn mulighet for å vise tidebønnuke
  • Lagt inn mulighet for valg av skrifttype
  • Lagt inn mulighet for å nullstille alle innstillinger
Versjon 1.4 — 1. februar 2014
 • Oppdatert kirkeårets ferialdager med messens tekster til inngangsvers, kirkebønn, bønn over offergavene, kommunionsvers og slutningsbønn
 • Oppdatert oversikten over messesteder på kartet
 • Oppgradert til jQuery 2.1.0
 • Oppgradert til jQuery mobile 1.4.0
 • Oppgradert til PhoneGap 3.1.0
Versjon 1.3b6 — 1. desember 2013
 • Rettet en feil som gjorde at messens tekster ikke alltid fungerte
 • Oppdatert messetekstene til Den salige Jomfru Marias fremstilling i templet (21. november)
Versjon 1.3 — 1. november 2013
Versjon 1.2 — 1. oktober 2013
 • Lagt inn ikon for å vise messetider (via kartet)
 • Lagt inn markering av egen posisjon på kartet, hvis GPS-koordinater finnes
 • Lagt inn oversikt over det liturgiske år
 • Lagt inn nynorsk som et av messens språk
 • Lagt inn pavens bønneintensjoner for 2014
 • Lagt inn messetekster frem til og med år 2037
 • Lagt inn messenes liturgiske farge og rang
 • Lagt inn innstillingsmulighet til å klikke på et avsnitt for å gå til det neste
 • Rettet et problem der kun en liten del av kartet vises
 • Rettet et problem med endring av tekststørrelse
 • Rettet et problem med GPS-posisjonering
 • Eksperimentell støtte av IOS7
 • Oppgradert til jQuery 2.0
 • Oppgradert til jQuery mobile 1.3
 • Oppgradert til PhoneGap 2.9.0
 • Oppgradert til Google Map 3
Versjon 1.1 — 20. april 2013
 • Oppdatert liturgisk kalender med år 2014
 • Alle liturgiske messetekster er nå i samsvar med Messeboken (2011)
 • Lagt inn messens tekster på mange språk
 • Lagt inn E-post og telefonnummer til messesteder, kirker, menigheter ol.
 • Lagt inn den daglige bønnen til Den hellige Fars bønneintensjoner
 • Korrigert plassering av Askeonsdag (nemlig 46, ikke 45, dager før Påske)
 • Korrigert oppslag av enkelte helgendager
 • Oppgradert til jQuery 1.9.1
 • Oppgradert til jQuery mobile 1.3.1
Versjon 1.0 — 11. oktober 2012
 • Første utgave. Testet på iPhone/iPad, Android og Windows Mobile emulator.
Støtteinformasjon