Tilbake

Takk

En rekke mennesker har vært involvert i innholdet av denne appen. Informasjons­tjenesten har mottatt verdifull assistanse på mange områder, både under utviklingen av appen, tips til ny funk­sjonalitet, feil­meldinger og rettelser – innen så vidt forskjellige emner som liturgisk kalender, forbønner, messe­over­settelser og språklig korrektur.

Tusen takk til alle dere som har bidratt!

Spesielt vil vi trekke frem innspillene fra Christine Harvold, mgr. Torbjørn Olsen, p. Oddvar Moi og p. Claes Tande. Uten deres innsats hadde denne appen vært fattigere.