Tilbake

Personvern

Lokal lagring

Denne appen lagrer lokalt de innstillinger du velger, for eksempel utseende, farge, skrifttype og slikt. Med lokalt menes at denne informasjonen lagres på enheten (mobil­telefonen, nett­brettet, nett­leseren) du bruker til selve Katolsk-appen. Disse lagrede innstillingene sendes ikke til tredjepart.

Sporing og ekstern lagring

Denne appen inneholder, med ett unntak*, ingen sporing på hvordan du benytter funksjonene i den. Du kan for eksempel lese messens tekster, bønner og alt annet uten at aktiviteten lagres noe sted eller sendes til en ekstern mottager (tredjepart).

* Unntaket er når du benytter kartfunksjonen som viser deg beliggen­heten til messe­steder o.l. Dette involverer at et kart hentes fra kart­leverandøren (for tiden Google) og at en liste over aktuelle messe­steder hentes fra en søster­maskin til www.katolsk.no. Dersom du klikker på linken for å finne messe­tider hentes disse også fra www.katolsk.no. I disse tilfellene kan klokke­slett og IP-adressen til enheten din lagres på maskinen du ber om data fra (enten på en av katolsk.nos maskiner eller hos kartleverandøren).