Kirkeåret

Ubevegelige festdager

Bevegelige festdager

Bevegelige festdager i

Søndagsrekke B, hverdagsrekke 2

I OKB og Midt-Norge: Herrens åpenbaring H
I Nord-Norge: Herrens åpenbaring H
I OKB og Midt-Norge: Herrens dåp F
I Nord-Norge: Herrens dåp F
Askeonsdag A
Palmesøndag F
Skjærtorsdag (påskens hellige Triduum)
Langfredag (påskens hellige Triduum) A
Påskeaften (påskens hellige Triduum)
Påskedag H
Kristi Himmelfart H
Pinsedag H
Første søndag etter pinse: Festen for Den Hellige Treenighet H
Første mandag etter pinse: Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor M
Annen søndag etter pinse: Festen for Kristi legeme og blod H
Fredag etter annen søndag etter pinse: Jesu Hjertefest H
Lørdag etter annen søndag etter pinse: Jomfru Marias rene hjerte M
Siste søndag i kirkeåret: Kristi Kongefest H
1. søndag i advent
Søndag i juleoktaven: Den hellige familie, Jesus, Maria og Josef F

I tillegg kommer disse bevegelige festdagene

Det alminnelige kirkeår i

Leserekken for Det alminnelige kirkeår begynner med sin uke 1 dagen etter Herrens Dåp og går frem til og med tirsdag før askeonsdag (, lesningenes uke ). Etter faste- og påsketiden fortsetter det alminnelige kirkeår mandag etter pinsedag (, uke ) og løper helt til dagen før første søndag i advent (, uke 34), der et nytt kirkeår begynner.

Mariadager

Mariahelligdommer uten minnedag

Tidligere minnedager

Dette er minnedager som tidligere sto i kalenderen, men som nå er fjernet.

Andre dager