Tilbake

Bønner

Bønner fra bønnebok og messebok

Tekstene er hentet fra «En liten katolsk bønnebok» (Maximilian Kolbe Utgivelser 2008) og «Messeboken» (St. Olav forlag 2011). Gjengitt med tillatelse.