Bønnebok

Aftenbønner

Aftenbønn I

Herre, til deg tar jeg min tilflukt,
la meg aldri i evighet bli til skamme.
Frels meg ved din rettferd,
lytt til mitt rop,
kom meg til hjelp.
Vær meg et vern, en klippe, en borg til frelse.
For ditt navns skyld vil du føre og lede meg.
Jeg overgir min ånd i dine hender,
du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.
La ditt åsyn lyse over din tjener
og frels meg i din godhet.

Fra Salme 31

Aftenbønn II

Herre, våk med dem som i denne natt våker og sørger.
Forbarm deg over dem som kjemper med uro og tvil,
ta de syke i din varetekt,
skjenk lindring til alle som lider,
velsign de døende,
omgi oss med ditt vern
og gi oss din hellige fred.

Hl. Augustin 354-430

Bønn til verneengelen

Du Herrens engel, vernet mitt, som Gud i miskunn meg har gitt. Nå og alltid bli hos meg, opplys, led og vern min vei. Amen.

Bønn til erkeengelen Mikael

Hellige erkeengel Mikael, forsvar oss i striden, vern oss mot djevelens ondskap og snarer.

Ydmykt trygler vi om at Gud må undertrykke den onde.

Og vi ber deg, de himmelske hærskarenes fyrste, om at du med den makt Gud har gitt deg, vil styrte i helvetet Satan og ondskapens ånder som streifer omkring i verden til sjelenes ulykke. Amen.

Minikompletorium

Innledning

Gud, kom meg til hjelp. Herre, vær snar til frelse. Ære være Faderen…

Deretter følger en kort samvittighets­ransakelse, be så syndsbekjennelsen

Antifon

Han dekker deg med sine vinger; du skal ikke frykte for nattens redsler.

Salme 91

Den som sitter i Den Høyestes ly og bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: «Min tilflukt og borg, min Gud som jeg setter min lit til!»

Ja, han berger deg fra jegerens snare, fra pest som legger øde. Han dekker deg med sine fjær, under hans vinger finner du ly.

Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pilene som flyr om dagen, for pest som sniker seg fram i mørket, for sott som herjer ved middagstid.

Om tusen faller ved din side, ti tusen ved din høyre hånd, så skal ikke ulykken nå deg. Du skal bare være vitne til det og se at de ugudelige får sin lønn.

For du sier: «Herren er min tilflukt.» Den Høyeste har du gjort til din bolig. Du skal ikke rammes av noe vondt, og ingen plage skal nå ditt telt.

For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein. På løve og orm skal du trampe, ungløve og slange skal du trå under fot.

«Jeg berger ham, for han holder seg til meg; jeg gir ham ly, for han kjenner mitt navn. Når han kaller på meg, svarer jeg; jeg er med ham i nød og trengsel, jeg frir ham ut og gir ham ære. Jeg metter ham med mange dager og lar ham se min frelse.»

Ære være Faderen…

Gjenta antifonen

Responsorium

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd. (2x)

Du har løskjøpt oss, Herre, sannhetens Gud. I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd

I dine hender, Herre, overgir jeg min ånd.

Antifon til Simeons lovsang

Frels oss, Herre, vokt oss om vi våker eller sover, så vi kan våke med Kristus og hvile i fred.

Simeons lovsang

Nå, Herre, kan du la din tjener fare i fred, for ditt løfte er gått i oppfyllelse. Mine øyne har sett din frelse, som du har gjort rede for alle folkeslag. Et lys til åpenbaring for hedningene Og en herlighet for ditt folk Israel.

Ære være Faderen …

Gjenta antifonen

Bønn

Herre, vi ber deg, gjest dette hus og hold fiendens snarer langt borte fra det.

La dine hellige engler ta bolig i det og bevare oss i din fred, så din velsignelse alltid hviler over oss.

Amen.

Avsluttende velsignelse

Også om man ber alene

Den allmektige og barmhjertige Gud unne oss en rolig natt og en salig død.