Bønnebok

Budene

De ti bud

 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
 2. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.
 3. Du skal komme hviledagen i hu, så du holder den hellig.
 4. Du skal hedre din far og din mor.
 5. Du skal ikke slå ihjel.
 6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
 7. Du skal ikke stjele.
 8. Du skal ikke vitne falskt mot din neste.
 9. Du skal ikke begjære din nestes hustru.
 10. Du skal ikke begjære noe av det som hører din neste til.

Det gamle Israels store bud

Hør Israel, Herren, vår Gud, Herren er én.

Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Disse ord skal være i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.

Det største bud

Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte og av hele din sjel, med all din kraft og all din hu og din neste som deg selv.

Det nye bud Jesus gav

Dere skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere.

Kirkens bud

 1. På søndager skal du delta i Messen og på festdager likeledes.
 2. Du skal skrifte dine synder, i det minste én gang i året.
 3. Du skal motta kommunion, i det minste til Påske.
 4. Du skal overholde de dager for faste og likeså for abstinens som er foreskrevet av Kirken.
 5. Du skal bidra til Kirkens behov.
  Innebærer at de troende er forpliktet til etter evne å bidra til Kirkens materielle behov.

De syv åndelige barmhjertighetsgjerninger

 1. Gi råd til de tvilende.
 2. Undervise de u­vitende.
 3. Rettlede syndere.
 4. Trøste de sorgfulle.
 5. Tilgi fornærmelser.
 6. Bære urett tålmodig.
 7. Be for levende og døde.

De syv legemlige barmhjertighetsgjerninger

 1. Gi mat til de sultne.
 2. Gi drikke til de tørste.
 3. Gi klær til de nakne.
 4. Gi husly til de husløse.
 5. Besøke de syke.
 6. Besøke dem som er i fengsel.
 7. Begrave de døde.

Paulus om loven

(Gal 5,13-14)

Dere er kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir sammenfattet i dette ene bud: Du skal elske din neste som deg selv.