Bønnebok

Skriftemålet

Innledning

Skriftemålet eller Botens sakrament er en stor gave Gud har gitt oss. Å gå rundt og bære på synder og nederlag er en tung bør. Dersom vi ikke gjør noe med det, kan det gjøre oss deprimerte eller likegyldige, men mer alvorlig, det skaper avstand til Gud og våre med­mennesker. Ved sin død og oppstandelse har Jesus overvunnet alle våre nederlag og synder. Han tilgir oss, ja han kan vende det onde til det gode, selv våre synder. Derfor har han gitt oss botens sakrament der vi kan overgi alt til ham. Gjennom presten lytter Kristus til oss, og gir oss tilgivelse for våre synder.

Vi bør skrifte regelmessig, Kirkens gamle regel sier at en er forpliktet til å skrifte minst én gang i året. Men mer enn en plikt er dette et privilegium. En regelmessig skriftemålspraksis er en stor hjelp i livet. Be gjerne presten om råd om dette neste gang du går til skrifte.

Vi må ta oss tid til å forberede oss ved bønn og samvittighetsransakelse. Begynn gjerne med å be den Hellige Ånd om at han må opplyse din samvittighet og gi deg lengsel etter å vende om til Gud. Skriftespeilet som følger kan også være en god hjelp til å se vårt liv i lys av Guds bud.

Skriftespeil

  1. Har jeg levd mot Guds vilje? Har jeg stolt nok på Gud? Takker jeg ham daglig for alt det gode han gir meg? Har jeg husket å be?
  2. Har jeg misbrukt Guds navn eller bannet?
  3. Har jeg latt være å gå i søndagsmessen? Holder jeg hviledagen hellig?
  4. Har jeg prøvd å glede mine foreldre? Har jeg vist dem respekt og kjærlighet?
  5. Har jeg drept eller skadet et menneske fysisk eller psykisk? Har jeg vært medskyldig i en abort, enten direkte eller indirekte ved ansvarsfraskrivelse, press, fordømmelse, eller mangel på kjærlighet og omsorg? Har jeg mobbet, plaget andre eller vært aggressiv? Har jeg latt det gå ut over andre når jeg har vært sliten, irritert eller hatt dårlig humør? Har jeg vært parat til å tilgi andre? Har jeg selv vært parat til å be om tilgivelse? Har jeg gjort noe som kan skade meg selv eller kroppen min? Har jeg ledet andre til å gjøre noe galt, eller selv latt meg lede til slikt?
  6. Har jeg hatt seksuell omgang utenfor ekteskap? Har jeg nytt ukyske tanker eller porno­grafi? Er jeg meg bevisst om at jeg er den Hellige Ånds tempel? Har jeg, enten med overlegg eller manglende ansvarlighet, latt meg friste, eller fristet andre til ukyskhet?
  7. Har jeg stjålet? Har jeg bevisst ødelagt mine egne eller andres ting? Har jeg ved smålighet, grådighet, eller mangel på omtanke bidratt til at andre, enten her eller andre steder, ikke får rettferdig lønn for sitt strev?
  8. Har jeg løyet? Har jeg gjort eller sagt noe som har såret andre? Har jeg baksnakket noen?
  9. Har jeg vært misunnelig, innbilsk eller stolt? Har jeg vist nok omtanke for andre? Har jeg manglet beskjedenhet, respekt, eller på andre måter gjort livet vanskeligere for mine medmennesker?
  10. Har jeg forsøkt å endre mine feil?

Guds tilbud om nåde

(Jes 1,18)

Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.

Angerbønn

Min Gud, av hele mitt hjerte angrer jeg mine synder. Ved å velge å gjøre det onde, og ved å unnlate å gjøre det gode, har jeg syndet mot deg som jeg skulle elske over alle ting. Med din hjelp lover jeg fast å gjøre bot og unngå all synd, og alt som måtte lede meg til synd. Vår Frelser Jesus Kristus led og døde for oss. I hans navn, min Gud, miskunn deg over meg. Amen.

Skriftemålets ritual

Presten hilser den troende som kommer for å skrifte, og begge gjør korsets tegn:

+ I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.

Presten oppmuntrer den skriftende til å ha tillit til Gud med følgende eller lignende ord:

Måtte Gud, som opplyser våre hjerter, gi deg å se din egen skyld og tro på hans barmhjertighet.

Skriftende: Amen.

Presten kan eventuelt lese en bibeltekst om Guds barmhjertighet og menneskets behov for frelse.

Den skriftende kan begynne sitt skriftemål med en alminnelig bekjennelse (f.eks. «Jeg bekjenner…»). Om nødvendig hjelper presten ved å stille spørsmål. Så oppmuntrer han den som har skriftet, til å gi uttrykk for sin anger, f.eks. kan angerbønnen brukes.

Som avslutning kan den skriftende si:

Min Gud, av hele mitt hjerte angrer jeg det onde jeg har gjort og alle mine forsømmelser.

Prest: Gud, vår barmhjertige Far, har ved sin Sønns død og oppstandelse, forsonet verden med seg og sendt den Hellige Ånd til syndenes forlatelse. Han gi deg ved sin Kirkes tjeneste tilgivelse og fred.

SÅ FORLATER JEG DEG DINE SYNDER
I FADERENS OG SØNNENS
OG DEN HELLIGE ÅNDS NAVN +

Skriftende: Amen.

Prest: Lovpris Herren, for han er god.

Skriftende: Hans miskunn varer til evig tid.

Prest: Herren har tilgitt dine synder. Gå i fred.

Skriftende: Amen.