Bønnebok

Bønner i dagens løp

Fader Vår

Herrens bønn

Fader Vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden!
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.
Amen.

Ære være Faderen

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd,
som det var i opphavet,
så nå og alltid
og i all evighet. Amen.

Hill deg Maria

Hill deg, Maria,
full av nåde,
Herren er med deg,
velsignet er du blant kvinnene,
og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.

Hellige Maria, Guds mor,
be for oss syndere,
nå og i vår dødstime.
Amen.

Bordbønn

Før måltidet

Herre, velsign oss og disse dine gaver,
som vi mottar av din godhet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Etter måltidet

Vi takker deg, himmelske Far,
vår Herre og Frelser,
for alle dine gaver og velgjerninger,
du som lever og råder i all evighet. Amen.

Kom Hellige Ånd!

(Veni Sancte Spiritus)

Kom, Hellige Ånd,
fyll dine troendes hjerter,
og tenn i dem din kjærlighets ild.

V: Send ut din Ånd og alt blir omskapt.
S: Og du fornyer jordens åsyn.

La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn om den Hellige Ånds syv gaver

Kom Hellig Ånd! Fyll meg med dine syv gaver: Visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, fromhet og gudsfrykt. Amen.

Bønn om den Hellige Ånds tolv frukter

Hellig Ånd, skjenk meg kjærlighet, glede, fred, tålmod, høysinn, godhet, langmodighet, mildhet, tillit, beskjedenhet, selvbeherskelse og kyskhet. Amen.

Bønn om Tro

Min Gud, jeg tror på deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Ditt ord er sannhet, din lov er frihet. Din kjærlighet er frelse for mennesket og hele skapningen. Jeg tror på Kirken som gir livets ord og som er Kristi legeme der vi er lemmene. Amen.

Bønn om Håp

Min Gud, jeg håper på deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Du har skapt oss i ditt bilde og din likhet. Du har betrodd oss hele skapningen. Du forlater oss ikke under fristelser og prø­velser. Du er god og full av miskunn mot synderen som omvender seg. Amen.

Bønn om Kjærlighet

Min Gud, jeg elsker deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd, kilde til all kjærlighet. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte og mer enn alt annet, fordi du er min kjærligste Far og ingen er mer verdig til min kjærlighet enn du. Amen.

Bønn for Kirken

Barmhjertige Far, Vi ber deg for vår hellige Mor, Kirken. Fyll henne med din sannhet og din fred. Rens henne for alt som forringer hennes skjønnhet. Bevar henne fra villfarelse.

Hold henne fast når troen vakler. Skjenk henne det som ennå fattes. Gi henne mot og styrke til å gå din vei. Vern henne mot splittelse. Samle om henne alle folkeslag under himmelen, du mektige hyrde for din hjord. Hør vår bønn, ved Kristus, vår Herre. Amen.

Angelus

Vanligvis bedt til klokkeringingen kl. 6, for å minnes oppstandelsen; kl. 12, for å minnes korsfestelsen; og kl. 18, for å minnes bebudelsen.

V: Herrens engel brakte Maria det glade budskap.
S: Og hun unnfanget ved den Hellige Ånd.

Hill deg, Maria…

V: Se jeg er Herrens tjenerinne.
S: Det skje meg etter ditt ord.

Hill deg, Maria…

V: Og Ordet ble kjød.
S: Og tok bolig iblant oss.

Hill deg, Maria…

V: Be for oss, Guds hellige mor.
S: At vi må bli verdige til Kristi løfter.

Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Regina Caeli

Bes istedenfor Angelus fra påskedag t.o.m pinsedag.

V: Fryd deg, du Himmeldronning. Halleluja.
S: For han som du ble verdig til å bære. Halleluja.

V: Han er oppstanden som han sa. Halleluja.
S: Be for oss til Gud. Halleluja.

V: Gled deg og juble, Jomfru Maria. Halleluja.
S: For Herren er sannelig oppstanden. Halleluja.

La oss be: Gud, du som har verdiget deg ved din Sønns, vår Herres Jesu Kristi oppstandelse å fryde verden, gi oss den nåde, at vi ved hans jomfruelige mor Marias forbønn må oppnå det evige livs gleder. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Regina Caeli (latin)

V: Regina coeli laetare. Alleluia,
R: Quia quem meruisti portare. Alleluia,

V: Resurrexit sicut dixit. Alleluia.
R: Ora pro nobis Deum. Alleluia.

V. Gaude et lætare, Virgo Maria. Alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere. Alleluia.

Oremus: Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum lætificare dignatus es; præsta, quæsumus; ut, per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuæ capiamus gaudiae vitæ. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Korte bønnerop – ’skuddbønner’

Bruk gjerne rosenkransen for å be skuddbønner.

 • Herre Jesus Kristus, miskunn deg over meg, en synder.
 • Kom Hellige Ånd!
 • Herre, gi oss større tro!
 • Min Herre og min Gud!
 • Far, la ikke min, men din vilje skje.
 • Alt for deg, Jesu hellige Hjerte!
 • Jesus, mild og ydmyk av hjerte, gjør mitt hjerte likt ditt hjerte.
 • Fader vår, du som er i Himmelen, ved din Sønn, Jesus Kristus, send oss den Hellige Ånd.

Korsveien

Korsveien hjelper oss til å fokusere på den lidende Jesus. Kan bes individuelt eller i fellesskap. Bes spesielt på fredager og i fastetiden.

 1. Jesus blir dømt til døden.
  V: Vi tilber deg, Kristus og lovpriser deg.
  S: Fordi du ved ditt kors har forløst verden.
  Bes etter hver stasjon.
 2. Jesus mottar korset.
 3. Jesus faller for første gang under korset.
 4. Jesus møter sin mor.
 5. Simon fra Kyrene hjelper Jesus å bære korset.
 6. Veronika rekker Jesus svetteduken.
 7. Jesus faller for andre gang under korset.
 8. Jesus trøster Jerusalems kvinner.
 9. Jesus faller for tredje gang under korset.
 10. Jesus blir avkledt.
 11. Jesus blir naglet til korset.
 12. Jesus dør på korset.
  ’Omkring middagstid sortnet solen til, og det ble mørkt over hele landet inntil henimot klokken tre om ettermiddagen. Da revnet forhenget i templet fra øverst til nederst. Jesus ropte høyt: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og da han hadde sagt dette, utåndet han.’
 13. Jesus blir tatt ned av korset og lagt i sin mors fang.
 14. Jesus blir gravlagt.

Litani til Guds Forsyn

Herre, miskunn deg Herre, miskunn deg
Kristus, miskunn deg Kristus, miskunn deg
Herre, miskunn deg Herre, miskunn deg
 
Kristus, hør oss Kristus, bønnhør oss
 
Gud Fader i himmelen Miskunn deg over oss
Gud Sønn, verdens Frelser Miskunn deg over oss
Gud Hellige Ånd Miskunn deg over oss
 
Hellige Treenighet, én Gud Miskunn deg over oss
Gud, vår Skaper og Herre Miskunn deg over oss
Du vår Far som elsker oss Miskunn deg over oss
Du som oppholder og styrer alt Miskunn deg over oss
Du som viser oss din faderlige Omsorg Miskunn deg over oss
Du som fyller alt levende med nåde Miskunn deg over oss
Du som viser ømhet mot oss, dine barn Miskunn deg over oss
Du som kler liljene på marken og metter himmelens fugler Miskunn deg over oss
Du som vet hva vi trenger Miskunn deg over oss
Du som styrer alt til vårt beste Miskunn deg over oss
Du som vet alt og ser alle tings sammenheng Miskunn deg over oss
Du som gir gode gaver til alle som elsker deg Miskunn deg over oss
Du som mettet våre fedre med manna i ørkenen Miskunn deg over oss
Du som metter oss med brød fra himmelen Miskunn deg over oss
Du som åpenbarte deg i Kristi liv Miskunn deg over oss
Du som lærer oss at dine tanker er høyere enn våre tanker Miskunn deg over oss
Du som er uendelig stor, hellig og rettferdig Miskunn deg over oss
Du som har lovet å bønnhøre alle som kaller på deg Miskunn deg over oss
Du som aldri svikter dine løfter Miskunn deg over oss
Du som har sluttet en pakt med oss Miskunn deg over oss
Du som er vårt håp og vår faste klippe Miskunn deg over oss
Du som renser oss ved lidelsens ild Miskunn deg over oss
Du som kan forvandle lidelse til velsignelse Miskunn deg over oss
 
Du som gir mennesket evnen til barmhjertighet Miskunn deg over oss
 
Vær oss nådig Skån oss, Herre
Fra alt ondt Frels oss, Herre
Fra tvil på ditt forsyn Frels oss, Herre
Fra selvmedlidenhet og mismot Frels oss, Herre
Fra bekymring for de timelige ting Frels oss, Herre
Fra ufølsomhet for andres nød Frels oss, Herre
Fra misbruk av ditt skaperverk Frels oss, Herre
 
Vi syndere Vi ber deg, bønnhør oss
Gi oss tillit til ditt forsyn Vi ber deg, bønnhør oss
Lær oss å gjøre din vilje Vi ber deg, bønnhør oss
Hjelp oss å bære vårt kors Vi ber deg, bønnhør oss
Hjelp oss å bære hverandres byrder Vi ber deg, bønnhør oss
Gjør oss standhaftige i medgang og motgang Vi ber deg, bønnhør oss
Lær oss å takke for dine gaver Vi ber deg, bønnhør oss
 
Guds Lam, som tar bort verdens synder Skån oss, Herre
 
Guds Lam, som tar bort verdens synder Bønnhør oss, Herre
Guds Lam, som tar bort verdens synder Miskunn deg over oss

Alles øyne ser hen til deg, Herre, og du gir alle føde i rette tid.

Du åpner din hånd og metter alt som lever med velsignelse.

La oss be: Gud, din miskunn omfatter alle ting, og alt som skjer, skal tjene ditt forsyn. Bevar oss fra all skade på legeme og sjel, og fyll oss med din velsignelse nå og alltid og i all evighet. Amen.

Den katolske hilsen

Lovet være Jesus Kristus!
I all evighet. Amen.

I påsketiden:
Kristus er oppstanden. Halleluja!
Han er sannelig oppstanden. Halleluja!

Bønn for en døende

Gå ut, du kristensjel, fra denne verden i Guds, den allmektige Faders navn, han som skapte deg, og i Jesu Kristi, den levende Guds Sønns navn, han som led for deg, og i Den Hellige Ånds navn, han som ble utgydt over deg.

I dag skal fred være din bolig og ditt oppholdssted skal være i det hellige Sion
sammen med den hellige og ærerike Guds Mor, Jomfru Maria,
med den salige Josef,
med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
med fyrstedømmer og makter,
med kjeruber og serafer,
med patriarker og profeter,
med de hellige apostler og evangelister,
med de hellige martyrer og bekjennere,
med de hellige munker og eremitter,
med de hellige jomfruer,
og med alle Guds hellige.

Amen.

Bønn for de avdøde

Herre, gi dem den evige hvile, og la det evige lys skinne for dem.

De hvile i fred. Amen.