Tilbake

Bønnebok

Tekstene er hentet fra "En liten katolsk bønnebok" (Maximilian Kolbe Utgivelser 2008) og "Messeboken" (St. Olav forlag 2011). Gjengitt med tillatelse.