Tilbake

2029

Dette er en automatisk generert liturgisk kalender basert på generelle retningslinjer for det liturgiske år. Kalenderen er generert 24.03.2022 og kan avvike fra de offisielle kalenderne, som også er gjennomgått manuelt og godkjent av Norsk katolsk bisperåd.

Velg måned:

Januar 2029

Man 1
Søndagtekster år A, hverdagslesninger år I, tidebønn for uke 1 vol. I
H Guds hellige mor Maria
1 4 Mos 6,22-27 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Gal 4,4-7 E Luk 2,16-21
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
Tir 2
M De hellige Basilios og Gregorios
1 1 Joh 2,22-28 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 1,19-28
Ons 3
V (Jesu hellige navn) L 1 Fil 2,1-11 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 E Luk 2,21-24
  1 1 Joh 2,29-3,6 S Sal 98(97),1.3cd-4.5-6 E Joh 1,29-34
Tor 4
  1 1 Joh 3,7-10 S Sal 98(97),1.7-8.9 E Joh 1,35-42
Fre 5
  1 1 Joh 3,11-21 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Joh 1,43-51
Lør 6
H Herrens åpenbaring
1 Jes 60,1-6 S Sal 72(71),2.7-8.10.11.12-13 2 Ef 3,2-3a.5-6 E Matt 2,1-12
SØN 7
F Herrens dåp
1 Jes 42,1-4.6-7 S Sal 29(28),1a+2.3ac-4.3b+9b-10 2 Apg 10,34-38 E Matt 3,13-17
Kollekt til barne-missio
Man 8
V (Den hellige Torfinn)
  1 Hebr 1,1-6 S Sal 97(96),1+2b.6+7c.9 E Mark 1,14-20
Tir 9
  1 Hebr 2,5-12 S Sal 8,2a+5.6-7.8-9 E Mark 1,21-28
Ons 10
  1 Hebr 2,14-18 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Mark 1,29-39
Tor 11
  1 Hebr 3,7-14 S Sal 95(94),6-7.8-9.10-11 E Mark 1,40-45
Fre 12
  1 Hebr 4,1-5.11 S Sal 78(77),3+4bc.6c-7.8 E Mark 2,1-12
Lør 13
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Hilarius)
  1 Hebr 4,12-16 S Sal 19(18),8.9.10.15 E Mark 2,13-17
SØN 14
  2. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 49,3.5-6 S Sal 40(39) 2 1 Kor 1,1-3 E Joh 1,29-34
Man 15
  1 Hebr 5,1-10 S Sal 110(109),1.2.3.4 E Mark 2,18-22
Tir 16
  1 Hebr 6,10-20 S Sal 111(110),1-2.4-5.9+10c E Mark 2,23-28
Ons 17
M Den hellige Antonius
1 Hebr 7,1.3.15-17 S Sal 110(109),1.2.3.4 E Mark 3,1-6
Tor 18
  1 Hebr 7,25-8,6 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.17 E Mark 3,7-12
Bønneuken for kristen enhet 18.-25. januar
Fre 19
  1 Hebr 8,6-13 S Sal 85(84),8+10.11-12.13-14 E Mark 3,13-19
Lør 20
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Fabian)
V (Den hellige Sebastian)
  1 Hebr 9,1-3.11-14 S Sal 47(46),2-3.6-7.8-9 E Mark 3,20-21
SØN 21
  3. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 9,1b-4 S Sal 27(26),1.4.13-14 2 1 Kor 1,10-13.17 E Matt 4,12-23 (kortere: Matt 4,12-17)
Man 22
V (Den hellige Vincent)
  1 Hebr 9,15.24-28 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 E Mark 3,22-30
Tir 23
  1 Hebr 10,1-10 S Sal 40(39),2+4ab.7-8a.10.11 E Mark 3,31-35
Ons 24
M Den hellige Frans av Sales
1 Hebr 10,11-18 S Sal 110(109),1.2.3.4 E Mark 4,1-20
Tor 25
F Apostelen Paulus' omvendelse
1 Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22 S Sal 117(116),1.2 E Mark 16,15-18
Fre 26
V (Den hellige Eystein)
  1 Hebr 10,32-39 S Sal 37(36),3-4.5-6.23-34.39-40 E Mark 4,26-34
I Trondheim stift:
F Den hellige Eystein
Lør 27
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Angela Merici)
V (De hellige Timoteus og Titus) L 1 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.10 E Luk 10,1-9
  1 Hebr 11,1-2,8-19 S Luk 1,69-70.71-72.73-75 E Mark 4,35-41
SØN 28
  4. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Sef 2,3;3,12-13 S Sal 146(145) 2 1 Kor 1,26-31 E Matt 5,1-12a
Man 29
  1 Hebr 11,32-40 S Sal 31(30),20.21.23.24 E Mark 5,1-20
Tir 30
  1 Hebr 12,1-4 S Sal 22(21),26b-27.28+30.31-32 E Mark 5,21-43
Ons 31
M Den hellige Johannes Bosco
1 Hebr 12,4-7.11-15 S Sal 103(102),1-2.13-14.17-18a E Mark 6,1-6

Februar 2029

Tor 1
  1 Hebr 12,18-19.21-24 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.9.10-11 E Mark 6,7-13
Fre 2
F Herrens fremstilling i tempelet
1 Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Ordenslivets dag
Lør 3
1 Hebr 13,15-17,20-21 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Mark 6,30-34
I Tromsø stift (utenom domkirken) feires på en hverdag i perioden 3.-9. februar:
F Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
SØN 4
  5. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 58,7-10 S Sal 112(111),4-5.6-7.8a+9 2 1 Kor 2,1-5 E Matt 5,13-16
I Tromsø (domkirken):
H Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
Man 5
M Den hellige Agathe
1 1 Mos 1,1-19 S Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.24+35c E Mark 6,53-56
Tir 6
M Den hellige Paul Miki og hans ledsagere
1 1 Mos 1,20-2,4 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 E Mark 7,1-13
Ons 7
  1 1 Mos 2,4b-9.15-17 S Sal 104(103),1-2a.27-28.29bc-30 E Mark 7,14-23
Tor 8
V (Den hellige Hieronymus Emiliani)
V (Den hellige Josefina Bakhita)
  1 1 Mos 2,18-25 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 E Mark 7,24-30
Fre 9
  1 1 Mos 3,1-8 S Sal 32(31),1-2.5.6.7 E Mark 7,31-37
Lør 10
M Den hellige Scholastica
1 1 Mos 3,9-24 S Sal 90(89),2.3-4.5-6.12-13 E Mark 8,1-10
SØN 11
  6. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Sir 15,15-20 S Sal 119(118),1-2.4-.17-18.33-34 2 1 Kor 2,6-10 E Matt 5,17-37 (kortere: Matt 5,20-22a.27-28.33-34a.37)
Man 12
  1 1 Mos 4,1-15.25 S Sal 50(49),1+8.16bc-17.20-21 E Mark 8,11-13
Tir 13
  1 1 Mos 6,5-8;7,1-5.10 S Sal 29(28),1a+2.3ac-4.3b+9b-10 E Mark 8,14-21
Vietnamesisk nyttår
Ons 14
A Askeonsdag – faste og abstinens
1 Joel 2,12-18 S Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14+17 2 2 Kor 5,20-6,2 E Matt 6,1-6.16-18
Tor 15
  1 5 Mos 30,15-20 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 9,22-25
Fre 16
  1 Jes 58,1-9a S Sal 51(50),3-4.5-6a.18-19 E Matt 9,14-15
Lør 17
[De syv stiftere av servitterordenen]
  1 Jes 58,9b-14 S Sal 86(85),1-2.3-4.5-6 E Luk 5,27-32
SØN 18
  1. søndag i fasten
1 1 Mos 2,7-9.19a;3,1-7 S Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14+17 2 Rom 5,12-19 (kortere: Rom 5,12.17-19) E Matt 4,1-11
Man 19
  1 3 Mos 19,1-2.11-18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Matt 25,31-46
Tir 20
  1 Jes 55,10-11 S Sal 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19 E Matt 6,7-15
Ons 21
[Den hellige Peter Damian]
  1 Jona 3,1-10 S Sal 51(50),3-4.12-13.18-19 E Luk 11,29-32
Tor 22
F Apostelen Peters stol
1 1 Pet 5,1-4 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 16,13-19
Fre 23
[Den hellige Polykarp]
  1 Esek 18,21-28 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 E Matt 5,20-26
Lør 24
  1 5 Mos 26,16-19 S Sal 119(118),1-2.4-5.7-8 E Matt 5,43-48
SØN 25
  2. søndag i fasten
1 1 Mos 12,1-4a S Sal 33(32),4-5.18-19.20+22 2 2 Tim 1,8b-10 E Matt 17,1-9
Man 26
  1 Dan 9,4b-10 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Luk 6,36-38
Tir 27
[Gregor av Narek]
  1 Jes 1,10.16-20 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Matt 23,1-12
Ons 28
  1 Jer 18,18-20 S Sal 31(30),5-6.14.15-16 E Matt 20,17-28

Mars 2029

Tor 1
  1 Jer 17,5-10 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 16,19-31
Fre 2
  1 1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28 S Sal 105(104),16-17.18-19.20-21 E Matt 21,33-43.45-46
Kvinnenes verdensbønnedag
Lør 3
  1 Mi 7,14-15.18-20 S Sal 103(102),1-3.3-4.9-10.11-12 E Luk 15,1-3.11-32
SØN 4
  3. søndag i fasten
1 2 Mos 17,3-7 S Sal 95(94),1-2. 6-7. 8-9 2 Rom 5,1-2.5-8 E Joh 4,5-42 (kortere: Joh 4,5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 5
  1 2 Kong 5,1-15a S Sal 42(41),2.3; 43(42) 3.4 E Luk 4,24-30
Tir 6
  1 Dan 3,25.34-43 S Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9 E Matt 18,21-35
Ons 7
[De hellige Perpetua og Felicitas]
  1 5 Mos 4,1.5-9 S Sal 147,12-13.15-16.19-20 E Matt 5,17-19
Tor 8
[Den hellige Johannes av Gud]
  1 Jer 7,23-28 S Sal 95(94),1-2.6-7.8-9 E Luk 11,14-23
Fre 9
[Den hellige Fransiska av Roma]
  1 Hos 14,2-10 S Sal 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17 E Mark 12,28b-34
Lør 10
  1 Hos 6,1-6 S Sal 51(50),3-4.18-19.20-21ab E Luk 18,9-14
SØN 11
    4. søndag i fasten
1 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Ef 5,8-14 E Joh 9,1-41 (kortere: Joh 9,1.6-9.13-17.34-38)
Man 12
  1 Jes 65,17-21 S Sal 30(29),2+4.5-6.11-12a+13b E Joh 4,43-54
Tir 13
  1 Esek 47,1-9.12 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 5,1-16
Årsdagen for pavevalget
Ons 14
  1 Jes 49,8-15 S Sal 145(144),8-9.13cd-14.17-18 E Joh 5,17-30
Tor 15
  1 2 Mos 32,7-14 S Sal 106(105),19-20.21-22.23 E Joh 5,31-47
Fre 16
  1 Visd 2,1a.12-22 S Sal 34(33),17-18. 19-20. 21. 23 E Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 17
[Den hellige Patrick]
  1 Jer 11,18-20 S Sal 7,2-3.9bc-10.11-12 E Joh 7,40-53
SØN 18
  5. søndag i fasten
1 Esek 37,12b-14 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 2 Rom 8,8-11 E Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Man 19
H Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom
1 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 2 Rom 4,13.16-18.22 E Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Tir 20
  1 4 Mos 21,4-9 S Sal 102(101),2-3.16-18.19-21 E Joh 8,21-30
Ons 21
  1 Dan 3,14-20.24-25.28 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Joh 8,31-42
Tor 22
  1 1 Mos 17,3-9 S Sal 105(104),4-5. 6-7. 8-9 E Joh 8,51-59
Fre 23
[Den hellige Turibius]
  1 Jer 20,10-13 S Sal 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7 E Joh 10,31-42
Lør 24
  1 Esek 37,21-28 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Joh 11,45-56
SØN 25
H Palmesøndag
E Matt 21,1-11 1 Jes 50,4-7 S Sal 22(21),8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 2 Fil 2,6-11 E Matt 26,14-27,66 (kortere: 27,11-54)
Man 26
  1 Jes 42,1-7 S Sal 27(26),1. 2. 3. 13-14 E Joh 12,1-11
Tir 27
  1 Jes 49,1-6 S Sal 71(70),1-2. 3-4. 5-6. 15. 17 E Joh 13,21-33.36-38
Ons 28
  1 Jes 50,4-9a S Sal 69(68),8-10. 21-22. 31. 33-34 E Matt 26,14-25
I Tromsø stift:
Årsdag for bispevigselen
Tor 29
H Skjærtorsdag
F Oljevigselsmessen:
1 Jes 61,1-3a.6a.8b-9 S Sal 89(88),21-22. 25+27 2 Åp 1,5-8 E Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
H Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
1 2 Mos 12,1-8.11-14 S Sal 115,12-13.15-16bc.17-18 2 1 Kor 11,23-26 E Joh 13,1-15
Fre 30
A Langfredag – faste og abstinens
1 Jes 52,13-53,12 S Sal 31(30),2+6. 12-13. 15-16. 17+25 2 Hebr 4,14-16;5,7-9 E Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Lør 31
H Påskevigilien
1 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a) S Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.13-14.24+35c eller Sal 33(32),4-5.6-7.12-13.20+22 2 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18) S Sal 16(15),5+8.9-10.11 3 2 Mos 14,5-15,1a S 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6.17-18 4 Jes 54,5-14 S Sal 30(29),2+4.5-6.11+12a+13b 5 Jes 55,1-11 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 6 Bar 3,9-15.32-4,4 S Sal 19(18),8.9.10.11 7 Esek 36,16-17a.18-28 S Sal 42(41),3.5bcd;43(42),3.4 eller (om det er dåp) Jes 12,2-3.4bcd.5-6 eller Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 8 Rom 6,3-11 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 E Matt 28,1-10

April 2029

SØN 1
H Påskedag
1 Apg 10,34a.37-43 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 2 Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 E Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12 eller (om kvelden) Luk 24,13-35
Man 2
  Mandag i påskeoktaven
1 Apg 2,14.22-33 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Matt 28,8-15
Tir 3
  Tirsdag i påskeoktaven
1 Apg 2,36-41 S Sal 33(32),4-5. 18-19. 20. 22 E Joh 20,11-18
Ons 4
  Onsdag i påskeoktaven
1 Apg 3,1-10 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Luk 24,13-35
Tor 5
  Torsdag i påskeoktaven
1 Apg 3,11-26 S Sal 8,2a+5.6-7.8-9 E Luk 24,35-48
Fre 6
  Fredag i påskeoktaven
1 Apg 4,1-12 S Sal 118(117),1-2+4.22-24.25-27a E Joh 21,1-14
Lør 7
  Lørdag i påskeoktaven
1 Apg 4,13-21 S Sal 118(117),1+14-15.16ab-18.19-21 E Mark 16,9-15
SØN 8
Miskunns-søndagen
  2. søndag i påsketiden
1 Apg 2,42-47 S Sal 118(117),2-4. 13-15. 22-24 2 1 Pet 1,3-9 E Joh 20,19-31
Man 9
H Herrens bebudelse
1 Jes 7,10-14.8,10 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11 2 Hebr 10,4-10 E Luk 1,26-38
Tir 10
  1 Apg 4,32-37 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Joh 3,7b-15
Ons 11
M Den hellige Stanislaus
1 Apg 5,17-26 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 E Joh 3,16-21
Tor 12
  1 Apg 5,27-33 S Sal 34(33),2+9.17-18.19-20 E Joh 3,31-36
Fre 13
V (Den hellige Martin I)
  1 Apg 5,34-42 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Joh 6,1-15
Lør 14
  1 Apg 6,1-7 S Sal 33(32),1-2.4-5.18-19 E Joh 6,16-21
SØN 15
  3. søndag i påsketiden
1 Apg 2,14.22-33 S Sal 16(15) 2 1 Pet 1,17-21 E Luk 24,13-35
Man 16
M Den hellige Magnus
1 Apg 6,8-15 S Sal 119(118),23-24.26-27.29-30 E Joh 6,22-29
Tir 17
  1 Apg 7,51-8,1a S Sal 31(30),3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab E Joh 6,30-35
Ons 18
  1 Apg 8,1b-8 S Sal 66(65),1-3a.4-5.6-7a E Joh 6,35-40
Tor 19
  1 Apg 8,26-40 S Sal 66(65),8-9.16-17.20 E Joh 6,44-51
Fre 20
  1 Apg 9,1-20 S Sal 117(116),1.2 E Joh 6,52-59
Lør 21
V (Den hellige Anselm av Canterbury)
  1 Apg 9,31-42 S Sal 116(115),12-13.14-15.16-17 E Joh 6,60-69
SØN 22
  4. søndag i påsketiden
1 Apg 2,14a.36-41 S Sal 23 (22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 1 Pet 2,20b-25 E Joh 10,1-10
Kallssøndag
Man 23
V (Den hellige Adalbert)
V (Den hellige Georg)
  1 Apg 11,1-18 S Sal 42(41),2-3; 43(42) 3.4 E Joh 10,11-18
Tir 24
V (Den hellige Fidelis av Sigmaringen)
  1 Apg 11,19-26 S Sal 87(86),1-3.4-5.6-7 E Joh 10,22-30
Ons 25
F Evangelisten Markus
1 1 Pet 5,5b-14 S Sal 89(88),2-3.6-7.16-17 E Mark 16,15-20
Tor 26
  1 Apg 13,13-25 S Sal 89(88),2-3.21-22.25+27 E Joh 13,16-20
Fre 27
  1 Apg 13,26-33 S Sal 2,6-7.8-9.10-11 E Joh 14,1-6
Lør 28
V (Den hellige Peter Chanel)
V (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort)
  1 Apg 13,44-52 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 14,7-14
SØN 29
  5. søndag i påsketiden
1 Apg 6,1-7 S Sal 33(32),1-2.4-5.18-19 2 1 Pet 2,4-9 E Joh 14,1-12
Man 30
V (Den hellige Pius V)
  1 Apg 14,5-18 S Sal 115(113B),1-2. 3-4. 15-16 E Joh 14,21-26

Mai 2029

Tir 1
V (Den hellige Josef håndverkeren) L 1 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24 S Sal 90(89),2.3-4.12-13.14.16 E Matt 13,54-58
  1 Apg 14,19-28 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.21 E Joh 14,27-31a
Ons 2
M Den hellige Athanasius
1 Apg 15,1-6 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Joh 15,1-8
Tor 3
F De hellige apostler Filip og Jakob
1 1 Kor 15,1-8 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Joh 14,6-14
Fre 4
  1 Apg 15,22-31 S Sal 57(56),8-9.10-12 E Joh 15,12-17
Lør 5
  1 Apg 16,1-10 S Sal 100(99),2.3.5 E Joh 15,18-21
SØN 6
  6. søndag i påsketiden
1 Apg 8,5-8.14-17 S Sal 66(65),1-3a.4-5.6-7a.16-20 2 1 Pet 3,15-18 E Joh 14,15-21
Man 7
  1 Apg 16,11-15 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Joh 15,26-16.4a
Tir 8
  1 Apg 16,22-34 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Joh 16,5-11
Ons 9
  1 Apg 17,15.22-18,1 S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Joh 16,12-15
Tor 10
H Kristi himmelfart
1 Apg 1,1-11 S Sal 47(46) 2 Ef 1,17-23 E Matt 28,16-20
Fre 11
  1 Apg 18,9-18 S Sal 47(46),2-3. 4-5. 6-7 E Joh 16,20-23a
Lør 12
V (De hellige Nereus og Achilleus)
V (Den hellige Pancratius)
  1 Apg 18,23-28 S Sal 47(46),2-3.8-9.10 E Joh 16,23b-28
SØN 13
  7. søndag i påsketiden
1 Apg 1,12-14 S Sal 27(26),1.4.7-8a 2 1 Pet 4,13-16 E Joh 17,1-11a
Man 14
F Apostelen Mattias
1 Apg 1,15-17.20-26 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8 E Joh 15,9-17
Tir 15
V (Den hellige Hallvard)
  1 Apg 20,17-27 S Sal 68(67),10-11.20-21 E Joh 17,1-11a
Ons 16
  1 Apg 20,28-38 S Sal 68(67),29-30.33-35a.35b-36c E Joh 17,11b-19
Tor 17
  1 Apg 22,30.23,6-11 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Joh 17,20-26
Fre 18
1 Apg 25,13b-21 S Sal 103(102),1-2.11-12.19-20ab E Joh 21,15-19
Lør 19
  1 Apg 28,16-20.30-31 S Sal 11(10),4.5+7 E Joh 21,20-25
Vigilie
H Pinsevigilien
1 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5 S Sal 104(103),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 2 Rom 8,22-27 E Joh 7,37-39
SØN 20
H Pinsedag
1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 1 Kor 12,3b-7.12-13 E Joh 20,19-23
Man 21
Messelesninger fra uke 7
M Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor
L 1 1 Mos 3,9-15.20 eller Apg 1,12-14 S Sal 87 (86),1-2.3+5.6-7 E Joh 19,25-34
Tir 22
V (Den hellige Rita av Cascia)
  1 Sir 2,1-11 S Sal 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40 E Mark 9,30-37
Ons 23
  1 Sir 4,12-22 S Sal 119(118),165.168.171.172.174.175 E Mark 9,38-40
Tor 24
  1 Sir 5,1-10 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Mark 9,41-50
I Tromsø stift:
F Vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest
1 1 Mos 22,9-18 S Sal 40,7-8a. 8b-9. 10-11ab. 17 2 Hebr 10,4-10 E Matt 26,36-42
Fre 25
V (Den hellige Beda den Ærverdige)
V (Den hellige Gregor VII)
V (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi)
  1 Sir 6,6-18 S Sal 119(118),12.16.18.27.34.35 E Mark 10,1-12
Lør 26
M Den hellige Filip Neri
1 Sir 17,1-4.6-15 S Sal 103(102),13-14.15-16.17-18a E Mark 10,13-16
SØN 27
H Den hellige treenighet
1 2 Mos 34,4b-6.8-9 S Dan 3,52-56 2 2 Kor 13,11-13 E Joh 3,16-18
Man 28
  1 Sir 17,24-29 S Sal 32(31),1-2.5.6.7 E Mark 10,17-27
Tir 29
V (Den hellige pave Paul VI)
  1 Sir 35,1-12 S Sal 50(49),5-6.7-8.14+23 E Mark 10,28-31
Ons 30
  1 Sir 36,1-2.4-5.10-17 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Mark 10,32-45
Tor 31
F Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
1 Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 1,39-56

Juni 2029

Fre 1
M Den hellige Justin
1 Sir 44,1.9-15 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Mark 11,11-26
Lør 2
V (Den salige jomfru Maria)
V (De hellige Marcellinus og Peter)
  1 Sir 51,18-28 S Sal 19(18),8.9.10.11 E Mark 11,27-33
SØN 3
H Festen for Kristi legeme og blod
1 5 Mos 8,2-3.14b-16a S Sal 147,12-13.14-15.19-20 2 1 Kor 10,16-17 E Joh 6,51-58
Man 4
  1 Tob 1,1a.1c.3a;2,1b-8 S Sal 112(111),1-2.3-4.5-6 E Mark 12,1-12
Tir 5
M Den hellige Bonifatius
1 Tob 2,9-14 S Sal 112(111),1-2.7bc-8.9 E Mark 12,13-17
Ons 6
V (Den hellige Norbert)
  1 Tob 3,1-12.24-25 S Sal 25(24),2-4a.4b-5ab.6-7bc.8-9 E Mark 12,18-27
Tor 7
  1 Tob 6,11-12a;7,1-2a.9-16;8,4-10 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 E Mark 12,28-34
Fre 8
H Jesu hjertefest
1 5 Mos 7,6-11 S Sal 103(102),1–2. 3–4. 6–7. 8+10 2 1 Joh 4,7-15 E Matt 11,25-29ab
Lør 9
M Jomfru Marias rene hjerte
1 Jes 61,9-11 S 1 Sam 2,1. 4-5. 6-7. 8abcd E Luk 2,41-51
F Jomfru Marias rene hjerte
SØN 10
  10. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Hos 6,3-6 S Sal 50(49) 2 Rom 4,18-25 E Matt 9,9-13
Man 11
M Apostelen Barnabas
1 Apg 11,21b-26;13,1-3 S Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6 E Matt 10,7-13
Tir 12
  1 2 Kor 1,18-22 S Sal 119(118),129.130.131.132.133.135 E Matt 5,13-16
Ons 13
M Den hellige Antonius av Padova
1 2 Kor 3,4-11 S Sal 99(98),5.6.7.8.9 E Matt 5,17-19
Tor 14
  1 2 Kor 3,15-4,1.3-6 S Sal 85(84) E Matt 5,20-26
Fre 15
  1 2 Kor 4,7-15 S Sal 116(115),10-11.15-16.17-18 E Matt 5,27-32
Lør 16
V (Den salige jomfru Maria)
  1 2 Kor 5,14-21 S Sal 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12 E Matt 5,33-37
SØN 17
  11. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Mos 19,2-6a S Sal 100(99) 2 Rom 5,6-11 E Matt 9,36-10,8
Man 18
  1 2 Kor 6,1-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Matt 5,38-42
Tir 19
V (Den hellige Romualdus)
  1 2 Kor 8,1-9 S Sal 146(145),2.5-6.7.8-9a E Matt 5,43-48
Ons 20
  1 2 Kor 9,6-11 S Sal 112(111),1-2.3-4.9 E Matt 6,1-6.16-18
Tor 21
M Den hellige Aloysius Gonzaga
1 2 Kor 11,1-11 S Sal 111(110),1-2.3-4.7-8 E Matt 6,7-15
Fre 22
V (Den hellige Paulinus av Nola)
V (De hellige John Fisher og Thomas More)
  1 2 Kor 11,18.21b-30 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7 E Matt 6,19-23
Lør 23
  1 2 Kor 12,1-10 S Sal 34(33),8-9.10-11.12-13 E Matt 6,24-34
Vigilie
F Vigilien til Johannes Døperens fødsel
1 Jer 1,4-10 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 2 1 Pet 1,8-12 E Luk 1,5-17
SØN 24
H Johannes Døperens fødsel
1 Jes 49,1-6 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 2 Apg 13,22-26 E Luk 1,57-66.80
Man 25
  1 1 Mos 12,1-9 S Sal 33(32),12-13.18-19.20+22 E Matt 7,1-5
Tir 26
  1 1 Mos 13,2.5-18 S Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5 E Matt 7,6.12-14
Ons 27
V (Den hellige Kyrillos av Alexandria)
  1 1 Mos 15,1-12.17-18 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Matt 7,15-20
Tor 28
M Den hellige Ireneus L 1 1 Tim 2,22-26 S Sal 37 (36),1-6 E Joh 17,20-26
  1 1 Mos 16,1-12.15-16 (kortere: 6b-12.15-16) S Sal 106(105),1-2.3-4a.4b-5 E Matt 7,21-29
Vigilie
F Vigilien til de hellige apostler Peter og Paulus
1 Apg 3,1-10 S Sal 19(18),2-3.4-5 2 Gal 1,11-20 E Joh 21,15-19
Fre 29
H De hellige apostler Peter og Paulus
1 Apg 12,1-11 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 2 2 Tim 4,6-8.17-18 E Matt 16,13-19
Lør 30
V (Den salige jomfru Maria)
V (Kirkens første martyrer i Roma)
  1 1 Mos 18,1-15 S Luk 1,46-47.48-49.50+53.54-55 E Matt 8,5-17

Juli 2029

SØN 1
  13. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Kong 4,8-11.14-16a S Sal 89(88) 2 Rom 6,3-4.8-11 E Matt 10,37-42
Man 2
  1 1 Mos 18,16-33 S Sal 103(102),1-2.3-4.8-9.10-11 E Matt 8,18-22
Tir 3
F Apostelen Thomas
1 Ef 2,19-22 S Sal 117(116),1.2 E Joh 20,24-29
Ons 4
V (Den hellige Elisabeth av Portugal)
  1 1 Mos 21,5.8-20 S Sal 34(33),7-8.10-11.12-13 E Matt 8,28-34
Tor 5
V (Den hellige Antonius M. Zaccaria)
  1 1 Mos 22,1-19 S Sal 116(114),1-2.3-4.5-6.8-9 E Matt 9,1-8
Fre 6
V (Den hellige Maria Goretti)
  1 1 Mos 23,1-4.19.24,1-8.62-67 S Sal 106(105) E Matt 9,9-13
Lør 7
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Mos 27,1-5.15-29 S Sal 135(134),1-2.3-4.5-6 E Matt 9,14-17
SØN 8
  14. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Sak 9,9-10 S Sal 145(144),1-2.8-9.10-11.13cd-14 2 Rom 8,9.11-13 E Matt 11,25-30
Man 9
V (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
  1 1 Mos 28,10-22a S Sal 91(90),1-2.3-4.14-15ab E Matt 9,18-26
Tir 10
1 1 Mos 32,22-32 S Sal 17(16),1.2-3.6-7.8b+15 E Matt 9,32-38
Ons 11
F Den hellige Benedikt – vernehelgen for Europa
1 Ordsp 2,1-9 S Sal 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 ℟ 2a eller 9a E Matt 19,27-29
Tor 12
  1 1 Mos 44,18-21.23b-29.45,1-5 S Sal 105(104),16-17.18-19.20-21 E Matt 10,7-15
Fre 13
V (Den hellige Henrik)
  1 1 Mos 46,1-7.28-30 S Sal 37(36),3-4.18-19.27-28.39-40 E Matt 10,16-23
Lør 14
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Camillus av Lellis)
  1 1 Mos 49,29-32.50,15-26a S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7 E Matt 10,24-33
SØN 15
  15. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 55,10-11 S Sal 65(64),10abcd.10e-11.12-13.14 2 Rom 8,18-23 E Matt 13,1-23 (kortere: Matt 13,1-9)
Man 16
V (Jomfru Maria av Karmelberget)
  1 2 Mos 1,8-14.22 S Sal 124(123),1-3.4-6.7-8 E Matt 10,34-11,1
Tir 17
  1 2 Mos 2,1-15a S Sal 69(68),3.14.30-31.33-34 E Matt 11,20-24
Ons 18
  1 2 Mos 3,1-6.9-12 S Sal 103(102),1-2.3-4.6-7 E Matt 11,25-27
Tor 19
  1 2 Mos 3,13-20 S Sal 105(104),1+5.8-9.24-25.26-27 E Matt 11,28-30
Fre 20
1 2 Mos 11,10-12,14 S Sal 116(115),12-13.15-16bc.17-18 E Matt 12,1-8
Lør 21
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Laurentius av Brindisi)
  1 2 Mos 12,37-42 S Sal 136(135),1+23-24.10-12.13-15 E Matt 12,14-21
SØN 22
  16. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 12,13.16-19 S Sal 86(85),5-6.9-10.15-16a 2 Rom 8,26-27 E Matt 13,24-43 (kortere: Matt 13,24-30)
Verdensbønnedagen for besteforeldre og eldre
Man 23
F Den hellige Birgitta – vernehelgen for Europa
1 Gal 2,19-20 S Sal 34(33), 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11 ℟ 2a E Joh 15,1-8
Tir 24
V (Den hellige Charbel Makhlūf)
  1 2 Mos 14,21-15,1 S 2 Mos 15,8-9.10+12.17 E Matt 12,46-50
Ons 25
F Apostelen Jakob
1 2 Kor 4,7-15 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Matt 20,20-28
Tor 26
M De hellige Joakim og Anna
1 2 Mos 19,1-2.9-11 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Matt 13,10-17
Fre 27
  1 2 Mos 20,1-17 S Sal 19(18),8.9.10.11 E Matt 13,18-23
Lør 28
M De hellige Marta, Maria og Lasarus
1 1 Joh 4,7-16 S Sal 34 (33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 E Joh 11,19-27 eller Luk 10,38-42
SØN 29
H Olav den hellige – Olsok
1 Visd 10,10-14 S Sal 31(30),2-3ab.3cd.4.5-6.7.17 2 Jak 1,2-4.12 E Matt 16,24-28
Man 30
V (Den hellige Peter Krysologus)
  1 2 Mos 32,15-24,30-34 S Sal 106(105),19-20.21-22.23 E Matt 13,31-35
Tir 31
M Den hellige Ignatius av Loyola
1 2 Mos 33,7-11;34,5b-9.28 S Sal 103(102),6-7.8-9.10-11.12-13 E Matt 13,36-43

August 2029

Ons 1
M Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
1 2 Mos 34,29-35 S Sal 99(98),5.6.7.9 E Matt 13,44-46
Tor 2
V (Den hellige Eusebius av Vercelli)
V (Den hellige Peter Julian Eymard)
  1 2 Mos 40,16-21.34-38 S Sal 84(83),3.4.5-6a+8a.11 E Matt 13,47-53
Fre 3
  1 3 Mos 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 S Sal 81(80),3-4.5-6ab.10-11ab E Matt 13,54-58
Lør 4
M Den hellige Johannes Maria Vianney
1 3 Mos 25,1.8-17 S Sal 67(66),2-3.5.7-8 E Matt 14,1-12
SØN 5
  18. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 55,1-3 S Sal 145(144),8-9.15-16.17-18 2 Rom 8,35.37-39 E Matt 14,13-21
Man 6
F Herrens forklarelse
1 Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19 S Sal 97(96),1-2.5-6.9 E Matt 17,1-9
I St. Olav, Oslo:
H Kirkevigselsfest
Tir 7
V (Den hellige Sixtus og hans ledsagere)
V (Den hellige Cajetan)
  1 4 Mos 12,1-13 S Sal 51(50),3-4.5-6a.6bc-7.12-13 E Matt 15,1-2.10-14
I Oslo katolske bispedømme:
F Kirkevigselsfest
Ons 8
M Den hellige Dominikus
1 4 Mos 13,1-2a.25;14,1.26-29.34-35 S Sal 106(105),6-7a.13-14.21-22.23 E Matt 15,21-28
Tor 9
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
1 Hos 2,16b.17b.21-22 S Sal 45(44),11-12.14-15.16-17 E Matt 25,1-13
Fre 10
F Den hellige Laurentius – diakon og martyr
1 2 Kor 9,6-10 S Sal 112(111),1-2.5-6.7-8.9 E Joh 12,24-26
Lør 11
M Den hellige Klara av Assisi
1 5 Mos 6,4-13 S Sal 18(17),2-3a.3bc-4.47+51ab E Matt 17,14-20
I Tromsø stift:
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
SØN 12
  19. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Kong 19,9a.11-13a S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 2 Rom 9,1-5 E Matt 14,22-33
I Tromsø stift:
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Man 13
V (Den hellige Pontian og den hellige Hippolyt)
  1 5 Mos 10,12-22 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 E Matt 17,22-27
Tir 14
M Den hellige Maximilian Kolbe, prest og martyr
1 5 Mos 31,1-8 S 5 Mos 32,3-4a.7.8.9+12 E Matt 18,1-5.10.12-14
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
Ons 15
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Tor 16
V (Den hellige Stefan av Ungarn)
  1 Josv 3,7-10a.11.13-17 S Sal 114(113A) 1-2.3-4.5-6 E Matt 18,21-19,1
Fre 17
  1 Josv 24,1-13 S Sal 136(135),1-3.16-18.21-22+24 E Matt 19,3-12
Lør 18
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Josv 24,14-29 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.11 E Matt 19,13-15
SØN 19
  20. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 56,1.6-7 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Rom 11,13-15.29-32 E Matt 15,21-28
Man 20
M Den hellige Bernhard av Clairvaux
1 Dom 2,11-19 S Sal 106(105),34-35.36-37.39-40.43ab+44 E Matt 19,16-22
Tir 21
M Den hellige Pius X
1 Dom 6,11-24a S Sal 85(84),9.11-12.13-14 E Matt 19,23-30
Ons 22
M Jomfru Marias dronningverdighet
1 Dom 9,6-15 S Sal 21(20),2-3.4-5.6-7 E Matt 20,1-16
Tor 23
V (Den hellige Rosa av Lima)
  1 Dom 11,29-39a S Sal 40(39),5.7-8a.8b-9.10 E Matt 22,1-14
Fre 24
F Den hellige Bartolomeus – Apostel
1 Åp 21,9b-14 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Joh 1,45-51
Lør 25
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Ludvig av Frankrike)
V (Den hellige Josef av Calasanz)
  1 Rut 2,1-3.8-11;4,13-17 S Sal 128(127),1-2.3.4.5 E Matt 23,1-12
SØN 26
  21. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 22,19-23 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.6+8bc 2 Rom 11,33-36 E Matt 16,13-20
Man 27
M Den hellige Monika
1 1 Tess 1,1-5.8b-10 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Matt 23,13-22
Tir 28
M Den hellige Augustin
1 1 Tess 2,1-8 S Sal 139(138),1-3.4-6 E Matt 23,23-26
Ons 29
M Johannes Døperens martyrdød
1 Jer 1,17-19 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 E Mark 6,17-29
Tor 30
  1 1 Tess 3,7-13 S Sal 90(89),3-4.12-13.14+17 E Matt 24,42-51
Fre 31
  1 1 Tess 4,1-8 S Sal 97(96),1+2b.5-6.10.11-12 E Matt 25,1-13

September 2029

Lør 1
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Tess 4,9-11 S Sal 98(97),1.7-8.9 E Matt 25,14-30
Verdensbønnedagen for skaperverket
SØN 2
  22. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jer 20,7-9 S Sal 63(62),2.3-4.5-6.8-9 2 Rom 12,1-2 E Matt 16,21-27
Man 3
M Den hellige Gregor den Store
1 1 Tess 4,13-17 S Sal 96(95),1+3.4-5.11-12.13 E Luk 4,16-30
Tir 4
  1 1 Tess 5,1-6.9-11 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Luk 4,31-37
Ons 5
  1 Kol 1,1-8 S Sal 52(51),10.11 E Luk 4,38-44
Tor 6
  1 Kol 1,9-14 S Sal 98(97),2-3ab.3cd-4.5-6 E Luk 5,1-11
Fre 7
  1 Kol 1,15-20 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Luk 5,33-39
Lør 8
F Jomfru Marias fødsel
1 Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30 S Sal 13(12),6ab.6cd E Matt 1,1-16.18-23 (kortere: Matt 1,18-23)
SØN 9
  23. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Esek 33,7-9 S Sal 95(94),1-2.6-7.8-9 2 Rom 13,8-10 E Matt 18,15-20
Man 10
  1 Kol 1,24-2,3 S Sal 62(61),6-7.9 E Luk 6,6-11
Tir 11
  1 Kol 2,6-18 S Sal 145(144),1-2.8-9.10-11 E Luk 6,12-19
Ons 12
V (Jomfru Marias hellige Navn)
  1 Kol 3,1-11 S Sal 145(144),2-3.10-11.12-13ab E Luk 6,20-26
Tor 13
M Den hellige Johannes Krysostomos L 1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 40 (39),2 og 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 E Mark 4,1-10. 13-20
  1 Kol 3,12-17 S Sal 150,1-2.3-4.5-6 E Luk 6,27-38
Fre 14
F Korsets opphøyelse
1 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11 S Sal 78(77),1-2.34-35.36-37.38 E Joh 3,13-17
Lør 15
M Jomfru Marias smerter
1 Hebr 5,7-9 S Sal 31(30),2-3a. 3b-4. 5-6. 15-16. 20 E Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
SØN 16
  24. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Sir 27,33-28,9 S Sal 103(102) 2 Rom 14,7-9 E Matt 18,21-35
Man 17
V (Den hellige Robert Bellarmin)
V (Den hellige Hildegard av Bingen)
  1 1 Tim 2,1-8 S Sal 28(27),2.7.8-9 E Luk 7,1-10
Tir 18
  1 1 Tim 3,1-13 S Sal 101(100),1-2ab.2cd-3ab.5.6 E Luk 7,11-17
Ons 19
V (Den hellige Januarius)
  1 1 Tim 3,14-16 S Sal 111(110),1-2.3-4.5-6 E Luk 7,31-35
Tor 20
M Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
1 1 Tim 4,12-16 S Sal 111(110),7-8.9.10 E Luk 7,36-50
Fre 21
F Evangelisten Matteus
1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 9,9-13
Den internasjonale fredsdagen
Lør 22
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Tim 6,13-16 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Luk 8,4-15
SØN 23
  25. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 55,6-9 S Sal 145(144),2-3.8-9.17-18 2 Fil 1,20c-24.27a E Matt 20,1-16a
Man 24
  1 Esr 1,1-6 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Luk 8,16-18
Tir 25
  1 Esr 6,7-8.12b.14-20 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 8,19-21
Ons 26
V (Den hellige Kosmas og den hellige Damian)
  1 Esr 9,5-9 S Tob 13,2.3-4a.4bcd.5.8 E Luk 9,1-6
Tor 27
M Den hellige Vincent av Paul
1 Hag 1,1-8 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Luk 9,7-9
Fre 28
V (Den hellige Venceslas)
V (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
  1 Hag 1,15b-2,9 S Sal 43(42),1.2.3.4 E Luk 9,18-22
Lør 29
F De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
1 Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.4-5 E Joh 1,47-51
SØN 30
  26. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Esek 18,25-28 S Sal 25(24),4bc-5.6-7.8-9 2 Fil 2,1-11 (kortere: Fil 2,1-5) E Matt 21,28-32
Verdensdagen for migranter og flyktninger
Caritas-søndag

Oktober 2029

Man 1
M Den hellige Terese av Jesusbarnet
1 Sak 8,1-8 S Sal 102(101),16-18.19-21.29+22-23 E Luk 9,46-50
Tir 2
M De hellige verneengler
1 2 Mos 23,20-23 S Sal 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11 E Matt 18,1-5.10
Ons 3
  1 Neh 2,1-8 S Sal 137(136),1-2.3.4-5.6 E Luk 9,57-62
I Trondheim stift:
Årsdag for bispevigselen
Tor 4
M Den hellige Frans av Assisi L 1 Gal 6,14-18 S Sal 37 (36),3-4. 5-6. 16.11 E Matt 11,25-30
  1 Neh 8,1-4a.5-6,7b-12 S Sal 19(18),8.9.10.11 E Luk 10,1-12
Fre 5
V (Den hellige Faustina Kowalska)
  1 Bar 1,15-22 S Sal 79(78),1-2.3-5.8.9 E Luk 10,13-16
Lør 6
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Bruno)
  1 Bar 4,5-12.27-29 S Sal 69(68),33-35.36-37 E Luk 10,17-24
SØN 7
  27. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 5,1-7 S Sal 80(79),9+12.13-14.15-16.19-20 2 Fil 4,6-9 E Matt 21,33-43
Man 8
  1 Jona 1,1-2,1.11 S Jona 2,2.3.4.5.8 E Luk 10,25-37
Tir 9
V (Den hellige Dionysius og hans ledsagere)
V (Den hellige Johannes Leonardi)
  1 Jona 3,1-10 S Sal 129,1-2.3-4ab.7-8 E Luk 10,38-42
Ons 10
  1 Jona 4,1-11 S Sal 86(85),3-4.5-6.9-10 E Luk 11,1-4
Tor 11
V (Den hellige pave Johannes XXIII)
  1 Mal 3,13-4,2a S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 11,5-13
Fre 12
  1 Joel 1,13-15;2,1-2 S Sal 9,2-3.6+16.8-9 E Luk 11,15-26
Lør 13
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Joel 4,12-21 S Sal 97(96),1-2.5-6.11-12 E Luk 11,27-28
SØN 14
  28. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 25,6-10a S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 2 Fil 4,12-14.19-20 E Matt 22,1-14 (kortere: Matt 22,1-10)
Man 15
M Den hellige Teresa av Avila
1 Rom 1,1-7 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Luk 11,29-32
Tir 16
  1 Rom 1,16-25 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 11,37-41
I kirker viet til St. Olav:
M Olav den Helliges omvendelse L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Oslo katolske bispedømme:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Trondheim stift:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Tromsø stift:
V (Den hellige Hedvig)
V (Den hellige Margrete Maria Alacoque)
Ons 17
M Den hellige Ignatius av Antiokia
1 Rom 2,1-11 S Sal 62(61),2-3.6-7.9 E Luk 11,42-46
Tor 18
F Evangelisten Lukas
1 2 Tim 4,10-17b S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Luk 10,1-9
Fre 19
V (De hellige Johannes av Brébeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
V (Den hellige Paul av korset)
  1 Rom 4,1-8 S Sal 32(31),1-2.5.11 E Luk 12,1-7
Lør 20
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Rom 4,13.16-18 S Sal 105(104),6-7.8-9.42-43 E Luk 12,8-12
SØN 21
  29. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 45,1.4-6 S Sal 96(95),1+3.4-5.7-8.9-10ac 2 1 Tess 1,1-5b E Matt 22,15-21
Misjonssøndag
Man 22
V (Den hellige pave Johannes Paul II)
  1 Rom 4,20-25 S Luk 1,69-70.71-72.73-75 E Luk 12,13-21
I Oslo katolske bispedømme:
Årsdag for bispevigselen
Tir 23
V (Den hellige Johannes av Capestrano)
  1 Rom 5,12.15.17-19.20b-21 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.17 E Luk 12,35-38
Ons 24
V (Den hellige Antonius Maria Claret)
  1 Rom 6,12-18 S Sal 124(123),1-3.4-6.7-8 E Luk 12,39-48
Tor 25
  1 Rom 6,19-23 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 12,49-53
Fre 26
  1 Rom 7,18-25a S Sal 119(118),66.68.76.77.93.94 E Luk 12,54-59
Lør 27
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Rom 8,1-11 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 13,1-9
SØN 28
  30. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Mos 22,20-26 S Sal 18(17),2-3a.3bc-4.47+51ab 2 1 Tess 1,5c-10 E Matt 22,34-40
Man 29
  1 Rom 8,12-17 S Sal 68(67),2+4.6-7ab.20-21 E Luk 13,10-17
Tir 30
  1 Rom 8,17-25 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Luk 13,18-21
Ons 31
  1 Rom 8,26-30 S Sal 13(12),4-5.6 E Luk 13,22-30

November 2029

Tor 1
H Allehelgensdag
1 Åp 7,2-4.9-14 S Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 2 1 Joh 3,1-3 E Matt 5,1-12a
Fre 2
M Allesjelersdag
1 2 Mak 12,43-46 S Sal 103(102),8+10.13-14.15-16.17-18 2 Rom 8,31-35.37-39 E Joh 14,1-6 eller 1 Visd 3,1-9 2 Rom 6,3-9 E Matt 25,31-46 eller 1 Jes 25,6.7-9 2 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11 E Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Lør 3
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Martin av Porres)
  1 Rom 11,1-2a,11-12,25-29 S Sal 94(93),12-13a.14-15.17-18 E Luk 14,1.7-11
SØN 4
  31. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Mal 1,14b-2,2b.8-10 S Sal 131(130) 2 1 Tess 2,7b-9.13 E Matt 23,1-12
Man 5
  1 Rom 11,29-36 S Sal 69(68),30-31.33-34.36-37 E Luk 14,12-14
Tir 6
  1 Rom 12,5-16a S Sal 131(130),1.2.3 E Luk 14,15-24
Ons 7
  1 Rom 13,8-10 S Sal 112(111),1-2.4-5.9 E Luk 14,25-33
Tor 8
  1 Rom 14,7-12 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Luk 15,1-10
Fre 9
F Laterankirkens vigselsfest
1 Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 2,13-22
Lør 10
M Den hellige Leo den Store
1 Rom 16,3-9,15b-16.22-27 S Sal 145(144),2-3.4-5.10-11 E Luk 16,9-15
SØN 11
  32. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 6,12-16 S Sal 63(62) 2 1 Tess 3,13-18 (kortere: 1 Tess 3,13-14) E Matt 25,1-13
Innsamling av Peterspenger
Man 12
M Den hellige Josafat
1 Visd 1,1-7 S Sal 139(138),1-3.4-6.7-8.9-10 E Luk 17,1-6
Tir 13
  1 Visd 2,23-3,9 S Sal 34(33),2-3.16-17.18-19 E Luk 17,7-10
Ons 14
  1 Visd 6,2-12 S Sal 82(81),3-4.6-7 E Luk 17,11-19
Tor 15
V (Den hellige Albert den Store)
  1 Visd 7,22-8,1 S Sal 119(118),89.90.91.130.135.175 E Luk 17,20-25
Fre 16
V (Den hellige Margrete av Skottland)
V (Den hellige Gjertrud)
  1 Visd 13,1-9 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 17,26-37
Lør 17
M Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 Visd 18,14-16;19,6-9 S Sal 105(104),2-3.36-37.42-43 E Luk 18,1-8
SØN 18
  33. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Ordsp 31,10-13.19-20.30-31 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 2 1 Tess 5,1-6 E Matt 25,14-30 (kortere: Matt 25,14-15.19-21)
Bonifatiussøndag
Verdensdagen for de fattige
Man 19
  1 1 Mak 1,11-16.43-45.57-60.65-67 S Sal 119(118),53.61.134.150.155.158 E Luk 18,35-43
I St. Olav, Trondheim:
H Kirkevigselsfest
I Trondheim stift:
F Kirkevigselsfest
Tir 20
  1 2 Mak 16,18-31 S Sal 3,2-3.4-5.6-7 E Luk 19,1-10
Ons 21
M Jomfru Marias fremstilling i templet
1 Sak 2,14-17 S Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 E Matt 12,46-50
Tor 22
M Den hellige Cecilia
1 1 Mak 2,15-29 S Sal 50(49),1-2.5-6.14-15 E Luk 19,41-44
Fre 23
V (Den hellige Klemens I)
V (Den hellige Kolumban)
  1 1 Mak 4,36-37.52-59 S 1 Krøn 29,10.11ab.11d-12a.12bcd E Luk 19,45-48
Lør 24
M Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
1 1 Mak 6,1-13 S Sal 9,2-3.4+6.16b+19 E Luk 20,27-40
SØN 25
H Kristi kongefest
1 Esek 34,11-12.15-17 S Sal 23(22) 2 1 Kor 15,20-26.28 E Matt 25,31-46
Man 26
  1 Dan 1,1-6.8-20 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Luk 21,1-4
Tir 27
  1 Dan 2,31-45 S Dan 3,57.58.59.60.61 E Luk 21,5-11
Ons 28
  1 Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 S Dan 3,62.63.64.65.66.67 E Luk 21,12-19
Tor 29
  1 Dan 6,12-28 S Dan 3,68.69.70.71.72.73.74 E Luk 21.20-28
Fre 30
F Den hellige Andreas
1 Rom 10,9-18 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 4,18-22

Desember 2029

Lør 1
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Dan 7,15-27 S Dan 3,82.83.84.85.86.87 E Luk 21,34-36
SØN 2
Søndagtekster år B, hverdagslesninger år II
  1. søndag i advent
1 Jes 63,16b-17;64,1a.3-7 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 2 1 Kor 1,3-9 E Mark 13,33-37
Man 3
M Den hellige Frans Xavier
1 Jes 2,1-5 S Sal 122(121),1-2.3-4a.(4b-5.6-7) 8-9 E Matt 8,5-11
Tir 4
V (Den hellige Johannes av Damaskus)
  1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71),2.7-8.12-13.17 E Luk 10,21-24
I Tromsø stift:
V (Den hellige Barbara)
Ons 5
  1 Jes 25,6-10a S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 15,29-37
Tor 6
V (Den hellige Nikolas av Myra)
  1 Jes 26,1-6 S Sal 118(117),1+8-9.19-21.25-27a E Matt 7,21.24-27
Fre 7
M Den hellige Ambrosius
1 Jes 29,17-24 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Matt 9,27-31
Lør 8
H Jomfru Marias uplettede unnfangelse
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
SØN 9
  2. søndag i advent
1 Jes 40,1-5.9-11 S Sal 85(84),9ab¿10.11-12 13-142 2 Pet 3,8-14 E Mark 1,1-8
Man 10
V (Vår Frue av Loreto)
  1 Jes 35,1-10 S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 E Luk 5,17-26
Tir 11
V (Den hellige Damasus I)
  1 Jes 40,1-11 S Sal 96(95),1-2.3+10ac.11-12.13 E Matt 18,12-14
Ons 12
V (Vår Frue av Guadalupe)
  1 Jes 40,25-31 S Sal 103(102),1-2.3-4.8+10 E Matt 11,28-30
Tor 13
M Den hellige Lucia
1 Jes 41,13-20 S Sal 145(144),1+9.10-11.12-13ab E Matt 11,11-15
Fre 14
M Den hellige Johannes av korset
1 Jes 48,17-19 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Matt 11,16-19
Lør 15
  1 Sir 48,1-4.9-11 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 E Matt 17,10-13
SØN 16
    3. søndag i advent
1 Jes 61,1-2a.10-11 S Luk 1,46-50.53-54 2 1 Tess 5,16-24 E Joh 1,6-8.19-28
Man 17
  1 1 Mos 49,2.8-10 S Sal 72(71),2.3-4ab.7-8.17 E Matt 1,1-17
Tir 18
  1 Jer 23,5-8 S Sal 72(71),2.12-13.18-19 E Matt 1,18-24
Ons 19
  1 Dom 13,2-7.24-25a S Sal 71(70),3-4a.5-6ab.16-17 E Luk 1,5-25
Tor 20
  1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 1,26-38
Fre 21
[Den hellige Peter Canisius]
  1 Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18 S Sal 33(32),2-3.11-12.20-21 E Luk 1,39-45
Lør 22
  1 1 Sam 1,24-28 S 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd E Luk 1,46-56
SØN 23
  4. søndag i advent
1 2 Sam 7,5.8b-11.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 2 Rom 16,25-27 E Luk 1,26-38
Man 24
  1 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 E Luk 1,67-79
Julaftenvigilien:
H 1 Jes 62,1-5 S Sal 89(88),4-5.16-17.27+29 2 Apg 13,16-17.22-25 E Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Tir 25
H Kristi fødselsfest
1. julemesse, midnattsmessen: 1 Jes 9,2-7 S Sal 95,1-2a.2b-3.11-12.13 2 Tit 2,11-14 E Luk 2,1-14
2. julemesse, messen ved daggry: 1 Jes 62,11-12 S Sal 97(96),1+6.11-12 2 Tit 3,4-7 E Luk 2,15-20
3. julemesse, juledag: 1 Jes 52,7-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 2 Hebr 1,1-6 E Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Ons 26
F Den hellige Stefan – kirkens første martyr
1 Apg 6,8-10;7,54-59 S Sal 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc+17 E Matt 10,17-22
Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne
Tor 27
F Den hellige evangelisten Johannes
1 1 Joh 1,1-4 S Sal 97(96),1-2.5-6.11-12 E Joh 20,2-8
Fre 28
F De uskyldige barn i Betlehem
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 124(123),2-3.4-5.7b-8 E Matt 2,13-18
Lør 29
[Den hellige Thomas Becket]
Juleoktaven
  1 1 Joh 2,3-11 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.5b-6 E Luk 2,22-35
SØN 30
F Den hellige familie
1 Sir 3,2-6.12-14 S Sal 128(127),1-2. 3. 4-5 2 Kol 3,12-21 E Luk 2,22-40 (kortere: 2,22.39-40) eller 1 1 Mos 15,1-6;21,1-3 S Sal 105 (104),1b-2. 3-4. 5-6. 8-9 2 Hebr 11,8.11-12.17-19 E Luk 2,22-40 (kortere: 2,22.39-40)
Man 31
[Den hellige Sylvester I]
Juleoktaven
  1 1 Joh 2,18-21 S Sal 96(95),1-2.11-12.13 E Joh 1,1-18