Tilbake

2028

Dette er en automatisk generert liturgisk kalender basert på generelle retningslinjer for det liturgiske år. Kalenderen er generert 24.03.2022 og kan avvike fra de offisielle kalenderne, som også er gjennomgått manuelt og godkjent av Norsk katolsk bisperåd.

Velg måned:

Januar 2028

Lør 1
Søndagtekster år C, hverdagslesninger år II, tidebønn for uke 1 vol. I
H Guds hellige mor Maria
1 4 Mos 6,22-27 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Gal 4,4-7 E Luk 2,16-21
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
SØN 2
  2. søndag etter jul
1 Sir 24,1-2.2a.2b.12-16 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 2 Ef 1,3-6.15-18 E Joh 1,1-18 (kortere: 1-5.9-14)
Kollekt til barne-missio
Man 3
V (Jesu hellige navn) L 1 Fil 2,1-11 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 E Luk 2,21-24
  1 1 Joh 2,29-3,6 S Sal 98(97),1.3cd-4.5-6 E Joh 1,29-34
Tir 4
  1 1 Joh 3,7-10 S Sal 98(97),1.7-8.9 E Joh 1,35-42
Ons 5
  1 1 Joh 3,11-21 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Joh 1,43-51
Tor 6
H Herrens åpenbaring
1 Jes 60,1-6 S Sal 72(71),2.7-8.10.11.12-13 2 Ef 3,2-3a.5-6 E Matt 2,1-12
Fre 7
V (Den hellige Raimund av Peñafort)
  1 1 Joh 3,22-4,6 S Sal 2,7-8.10-11 E Matt 4,12-17.23-25
Lør 8
V (Den hellige Torfinn)
  1 1 Joh 4,7-10 S Sal 72(71),2.3-4ab.7-8 E Mark 6,34-44
SØN 9
F Herrens dåp
1 Jes 42,1-4.6-7 S Sal 29(28),1a+2.3ac-4.3b+9b-10 2 Apg 10,34-38 E Luk 3,15-16.21-22 eller 1 Jes 40,1-5.9-11 S Sal 104 (103),1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30 2 Tit 2,11-14;3,4-7 E Luk 3,15-16.21-22
Man 10
  1 1 Sam 1,1-8 S Sal 116(115),12-13.14-17.18-19 E Mark 1,14-20
Tir 11
  1 1 Sam 1,9-20 S 1 Sam 2,1,4-5,6-7,8abcd E Mark 1,21-28
Ons 12
  1 1 Sam 3,1-10.19-20 S Sal 40(39),2+5.7-8a.8b-9.10 E Mark 1,29-39
Tor 13
V (Den hellige Hilarius)
  1 1 Sam 4,1-11 S Sal 44(43),10-11.14-15.24-25 E Mark 1,40-45
Fre 14
  1 1 Sam 8,4-7.10-22a S Sal 89(88),16-17.18-19 E Mark 2,1-12
Lør 15
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Sam 9,1-4.17-19;10,1a S Sal 21(20),2-3.4-5.6-7 E Mark 2,13-17
SØN 16
  2. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 62,1-5 S Sal 96(95) 2 1 Kor 12,4-11 E Joh 2,1-11
Man 17
M Den hellige Antonius
1 1 Sam 15,16-23 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Mark 2,18-22
Tir 18
  1 1 Sam 16,1-13 S Sal 89(88),20.21-22.27-28 E Mark 2,23-28
Bønneuken for kristen enhet 18.-25. januar
Ons 19
  1 1 Sam 17,32-33.37.40-51 S Sal 144(143),1.2.9-10 E Mark 3,1-6
Tor 20
V (Den hellige Fabian)
V (Den hellige Sebastian)
  1 1 Sam 18,6-9;19,1-7 S Sal 56 (55),2-3.9-10ab.10c-11.12-13 E Mark 3,7-12
Fre 21
M Den hellige Agnes
1 1 Sam 24,3-21 S Sal 57(56),2.3-4.6+11 E Mark 3,13-19
Lør 22
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Vincent)
  1 2 Sam 1,1-4,11-12.19.23-27 S Sal 80(79),2-3.5-7 E Mark 3,20-21
SØN 23
  3. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Neh 8,1b-4a.5-6.8-10 S Sal 19(18) 2 1 Kor 12,12-30 (kortere: 1 Kor 12,12-14.27) E Luk 1,1-4;4,14-21
Man 24
M Den hellige Frans av Sales
1 2 Sam 5,1-7.10 S Sal 89(88),20. 21-22. 25-26 E Mark 3,22-30
Tir 25
F Apostelen Paulus' omvendelse
1 Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22 S Sal 117(116),1.2 E Mark 16,15-18
Ons 26
V (Den hellige Eystein)
  1 2 Sam 7,4-17 S Sal 89(88),4-5.27-28.29-30 E Mark 4,1-20
Vietnamesisk nyttår
I Trondheim stift:
F Den hellige Eystein
Tor 27
V (Den hellige Angela Merici)
V (De hellige Timoteus og Titus) L 1 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.10 E Luk 10,1-9
  1 2 Sam 7,18-19,24-29 S Sal 132(131),1-2.3-5.11.12.13-14 E Mark 4,21-25
Fre 28
M Den hellige Thomas Aquinas
1 2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 S Sal 51(50),3-4.5-6a.6bc-7 E Mark 4,26-34
Lør 29
V (Den salige jomfru Maria)
  1 2 Sam 12,1-7a,10-17 S Sal 51(50),12-13.14-15.16-17 E Mark 4,35-41
SØN 30
  4. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jer 1,4-5.17-19 S Sal 71(70) 2 1 Kor 12,30b-13,13 (kortere: 1 Kor 13,4-13) E Luk 4,21-30
Man 31
M Den hellige Johannes Bosco
1 2 Sam 15,13-14.30;16,5.13a S Sal 3,2-3.4-5.6-7 E Mark 5,1-20

Februar 2028

Tir 1
  1 2 Sam 18,9-10.14b.24-25a,30-19,3 S Sal 86(85),1-2. 3-4. 5-6 E Mark 5,21-43
Ons 2
F Herrens fremstilling i tempelet
1 Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Ordenslivets dag
Tor 3
1 1 Kong 2,1-4.10-12 S 1 Krøn 29,10.11ab.11d-12a E Mark 6,7-13
I Tromsø stift (utenom domkirken) feires på en hverdag i perioden 3.-9. februar:
F Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
Fre 4
  1 Sir 47,2-11 S Sal 18(17),31.47+50.51 E Mark 6,14-29
Lør 5
M Den hellige Agathe
1 1 Kong 3,4-13 S Sal 119(118),9.10.11.12.13.14 E Mark 6,30-34
SØN 6
  5. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 6,1-2a.3-8 S Sal 138(137) 2 1 Kor 15,1-11 (kortere: 1 Kor 15,3-8.11) E Luk 5,1-11
I Tromsø (domkirken):
H Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
Man 7
  1 1 Kong 8,1-7.9-13 S Sal 132(131),6-7.8-10 E Mark 6,53-56
Tir 8
V (Den hellige Hieronymus Emiliani)
V (Den hellige Josefina Bakhita)
  1 1 Kong 8,22-23.27-30 S Sal 84(83),3.4.5+10.11 E Mark 7,1-13
Ons 9
  1 1 Kong 10,1-10 S Sal 37(36),5-6.30-31.39-40 E Mark 7,14-23
Tor 10
M Den hellige Scholastica
1 1 Kong 11,4-13 S Sal 106(105),3-4.35-36.37+40 E Mark 7,24-30
Fre 11
V (Vår Frue av Lourdes)
  1 1 Kong 11,29-32;12,19 S Sal 81(80),10-11ab.12-13.14-15 E Mark 7,31-37
Lør 12
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Kong 12,26-32;13,33-34 S Sal 106(105),6-7a.19-20.21-22 E Mark 8,1-10
SØN 13
  6. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jer 17,5-8 2 1 Kor 15,12.16-20 S Sal 1 E Luk 6,17.20-26
Man 14
F De hellige Kyrillos og Methodios – vernehelgener for Europa
1 Apg 13,46-49 S Sal 116,1. 2 E Luk 10,1-9
Tir 15
  1 Jak 1,12-18 S Sal 94(93),12-13a.14-15.18-19 E Mark 8,14-21
Ons 16
  1 Jak 1,19-27 S Sal 15(14),2-3. 3-4. 5 E Mark 8,22-26
Tor 17
V (De syv stiftere av servitterordenen)
  1 Jak 2,1-9 S Sal 34(33),2-3. 4-5. 6-7 E Mark 8,27-33
Fre 18
  1 Jak 2,14-24.26 S Sal 112(111),1-2. 3-4. 5-6 E Mark 8,34-9,1
Lør 19
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Jak 3,1-10 S Sal 12(11),2-3. 4-5. 7-8 E Mark 9,2-13
SØN 20
  7. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 2 1 Kor 15,45-49 S Sal 103(102) E Luk 6,27-38
Man 21
V (Den hellige Peter Damian)
  1 Jak 3,13-18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Mark 9,14-29
Tir 22
F Apostelen Peters stol
1 1 Pet 5,1-4 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 16,13-19
Ons 23
M Den hellige Polykarp
1 Jak 4,13-17 S Sal 49(48),2-3.6-7.8-10.11 E Mark 9,38-40
Tor 24
  1 Jak 5,1-6 S Sal 49(48),14-15ab.15cd-16.17-18.19-20 E Mark 9,41-50
Fre 25
  1 Jak 5,9-12 S Sal 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12 E Mark 10,1-12
Lør 26
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Jak 5,13-20 S Sal 141(140),1-2.3+8 E Mark 10,13-16
SØN 27
  8. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Sir 27,5-8 [gr. 4-7] 2 1 Kor 15,54-58 S Sal 92(91) E Luk 6,39-45
Man 28
  1 1 Pet 1,3-9 S Sal 111(110),1-2.5-6.9+10c E Mark 10,17-27
Tir 29
  1 1 Pet 1,10-16 S Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4 E Mark 10,28-31

Mars 2028

Ons 1
A Askeonsdag – faste og abstinens
1 Joel 2,12-18 S Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14+17 2 2 Kor 5,20-6,2 E Matt 6,1-6.16-18
Tor 2
  1 5 Mos 30,15-20 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 9,22-25
Fre 3
  1 Jes 58,1-9a S Sal 51(50),3-4.5-6a.18-19 E Matt 9,14-15
Kvinnenes verdensbønnedag
Lør 4
[Den hellige Kasimir]
  1 Jes 58,9b-14 S Sal 86(85),1-2.3-4.5-6 E Luk 5,27-32
SØN 5
  1. søndag i fasten
1 5 Mos 26,4-10 S Sal 91(90),1-2.10-11.12-13.14-15 2 Rom 10,8-13 E Luk 4,1-13
Man 6
  1 3 Mos 19,1-2.11-18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Matt 25,31-46
Tir 7
[De hellige Perpetua og Felicitas]
  1 Jes 55,10-11 S Sal 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19 E Matt 6,7-15
Ons 8
[Den hellige Johannes av Gud]
  1 Jona 3,1-10 S Sal 51(50),3-4.12-13.18-19 E Luk 11,29-32
Tor 9
[Den hellige Fransiska av Roma]
  1 Est C, 12.14-16.23-25 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Matt 7,7-12
Fre 10
  1 Esek 18,21-28 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 E Matt 5,20-26
Lør 11
  1 5 Mos 26,16-19 S Sal 119(118),1-2.4-5.7-8 E Matt 5,43-48
SØN 12
  2. søndag i fasten
1 1 Mos 15,5-12.17-18 S Sal 27(26),1.7-8.9abc.13-14 2 Fil 3,17-4,1 (kortere: Fil 3,20-4,1) E Luk 9,28b-36
Man 13
  1 Dan 9,4b-10 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Luk 6,36-38
Årsdagen for pavevalget
Tir 14
  1 Jes 1,10.16-20 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Matt 23,1-12
Ons 15
  1 Jer 18,18-20 S Sal 31(30),5-6.14.15-16 E Matt 20,17-28
Tor 16
  1 Jer 17,5-10 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 16,19-31
Fre 17
[Den hellige Patrick]
  1 1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28 S Sal 105(104),16-17.18-19.20-21 E Matt 21,33-43.45-46
Lør 18
[Den hellige Kyrillos av Jerusalem]
  1 Mi 7,14-15.18-20 S Sal 103(102),1-3.3-4.9-10.11-12 E Luk 15,1-3.11-32
SØN 19
  3. søndag i fasten
1 2 Mos 3,1-8a,13-15 S Sal 103(102),1-2.3-4.6-7.8.11 2 1 Kor 10,1-6.10-12 E Luk 13,1-9
Eller fra år A: 1 2 Mos 17,3-7 S Sal 95(94),1-2. 6-7. 8-9 2 Rom 5,1-2.5-8 E Joh 4,5-42 (kortere: 5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 20
H Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom
1 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 2 Rom 4,13.16-18.22 E Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Tir 21
  1 Dan 3,25.34-43 S Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9 E Matt 18,21-35
Ons 22
  1 5 Mos 4,1.5-9 S Sal 147,12-13.15-16.19-20 E Matt 5,17-19
Tor 23
[Den hellige Turibius]
  1 Jer 7,23-28 S Sal 95(94),1-2.6-7.8-9 E Luk 11,14-23
Fre 24
  1 Hos 14,2-10 S Sal 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17 E Mark 12,28b-34
Lør 25
H Herrens bebudelse
1 Jes 7,10-14.8,10 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11 2 Hebr 10,4-10 E Luk 1,26-38
SØN 26
    4. søndag i fasten
1 Jos 5,9a.10-12 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7 2 2 Kor 5,17-21 E Luk 15,1-3.11-32
Eller fra år A: 1 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Ef 5,8-14 E Joh 9,1-41 (kortere: 1.6-9.13-17.34-38)
Man 27
  1 Jes 65,17-21 S Sal 30(29),2+4.5-6.11-12a+13b E Joh 4,43-54
Tir 28
  1 Esek 47,1-9.12 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 5,1-16
I Tromsø stift:
Årsdag for bispevigselen
Ons 29
  1 Jes 49,8-15 S Sal 145(144),8-9.13cd-14.17-18 E Joh 5,17-30
Tor 30
  1 2 Mos 32,7-14 S Sal 106(105),19-20.21-22.23 E Joh 5,31-47
Fre 31
  1 Visd 2,1a.12-22 S Sal 34(33),17-18. 19-20. 21. 23 E Joh 7,1-2.10.25-30

April 2028

Lør 1
  1 Jer 11,18-20 S Sal 7,2-3.9bc-10.11-12 E Joh 7,40-53
SØN 2
  5. søndag i fasten
1 Jes 43,16-21 S Sal 126(125) 2 Fil 3,8-14 E Joh 8,1-11
Eller fra år A: 1 Esek 37,12b-14 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 2 Rom 8,8-11 E Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Man 3
  1 Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62) S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Joh 8,12-20
Tir 4
[Den hellige Isidor av Sevilla]
  1 4 Mos 21,4-9 S Sal 102(101),2-3.16-18.19-21 E Joh 8,21-30
Ons 5
[Den hellige Vincent Ferrer]
  1 Dan 3,14-20.24-25.28 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Joh 8,31-42
Tor 6
  1 1 Mos 17,3-9 S Sal 105(104),4-5. 6-7. 8-9 E Joh 8,51-59
Fre 7
[Den hellige Johannes Baptist de la Salle]
  1 Jer 20,10-13 S Sal 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7 E Joh 10,31-42
Lør 8
  1 Esek 37,21-28 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Joh 11,45-56
SØN 9
H Palmesøndag
E Luk 19,28-40 1 Jes 50,4-7 S Sal 22(21),8-9.17-18a.19-20.23-24 2 Fil 2,6-11 E Luk 22,14-23,56 (kortere: Luk 23,1-49)
Man 10
  1 Jes 42,1-7 S Sal 27(26),1. 2. 3. 13-14 E Joh 12,1-11
Tir 11
[Den hellige Stanislaus]
  1 Jes 49,1-6 S Sal 71(70),1-2. 3-4. 5-6. 15. 17 E Joh 13,21-33.36-38
Ons 12
  1 Jes 50,4-9a S Sal 69(68),8-10. 21-22. 31. 33-34 E Matt 26,14-25
Tor 13
H Skjærtorsdag
F Oljevigselsmessen:
1 Jes 61,1-3a.6a.8b-9 S Sal 89(88),21-22. 25+27 2 Åp 1,5-8 E Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
H Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
1 2 Mos 12,1-8.11-14 S Sal 115,12-13.15-16bc.17-18 2 1 Kor 11,23-26 E Joh 13,1-15
Fre 14
A Langfredag – faste og abstinens
1 Jes 52,13-53,12 S Sal 31(30),2+6. 12-13. 15-16. 17+25 2 Hebr 4,14-16;5,7-9 E Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Lør 15
H Påskevigilien
1 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a) S Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.13-14.24+35c eller Sal 33(32),4-5.6-7.12-13.20+22 2 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18) S Sal 16(15),5+8.9-10.11 3 2 Mos 14,5-15,1a S 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6.17-18 4 Jes 54,5-14 S Sal 30(29),2+4.5-6.11+12a+13b 5 Jes 55,1-11 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 6 Bar 3,9-15.32-4,4 S Sal 19(18),8.9.10.11 7 Esek 36,16-17a.18-28 S Sal 42(41),3.5bcd;43(42),3.4 eller (om det er dåp) Jes 12,2-3.4bcd.5-6 eller Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 8 Rom 6,3-11 S Sal 118(117),1-2.16ab-17.22-23 E Luk 24,1-12
SØN 16
H Påskedag
1 Apg 10,34a.37-43 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 2 Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 E Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12 eller (om kvelden) Luk 24,13-35
Man 17
  Mandag i påskeoktaven
1 Apg 2,14.22-33 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Matt 28,8-15
Tir 18
  Tirsdag i påskeoktaven
1 Apg 2,36-41 S Sal 33(32),4-5. 18-19. 20. 22 E Joh 20,11-18
Ons 19
  Onsdag i påskeoktaven
1 Apg 3,1-10 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Luk 24,13-35
Tor 20
  Torsdag i påskeoktaven
1 Apg 3,11-26 S Sal 8,2a+5.6-7.8-9 E Luk 24,35-48
Fre 21
  Fredag i påskeoktaven
1 Apg 4,1-12 S Sal 118(117),1-2+4.22-24.25-27a E Joh 21,1-14
Lør 22
  Lørdag i påskeoktaven
1 Apg 4,13-21 S Sal 118(117),1+14-15.16ab-18.19-21 E Mark 16,9-15
SØN 23
Miskunns-søndagen
  2. søndag i påsketiden
1 Apg 5,12-16 S Sal 118(117),2-4. 22-24. 25-27a 2 Åp 1,9-11a.12-13.17-19 E Joh 20,19-31
Man 24
V (Den hellige Fidelis av Sigmaringen)
  1 Apg 4,23-31 S Sal 2,1-3.4-6.7-9 E Joh 3,1-8
Tir 25
F Evangelisten Markus
1 1 Pet 5,5b-14 S Sal 89(88),2-3.6-7.16-17 E Mark 16,15-20
Ons 26
  1 Apg 5,17-26 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 E Joh 3,16-21
Tor 27
  1 Apg 5,27-33 S Sal 34(33),2+9.17-18.19-20 E Joh 3,31-36
Fre 28
V (Den hellige Peter Chanel)
V (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort)
  1 Apg 5,34-42 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Joh 6,1-15
Lør 29
F Den hellige Katarina av Siena – vernehelgen for Europa
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 103,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a E Matt 11,25-30
SØN 30
  3. søndag i påsketiden
1 Apg 5,27b-32.40b-41 S Sal 30(29),2+4.5+6.11+12a+13b 2 Åp 5,11-14 E Joh 21,1-19 (kortere: Joh 21,1-14)

Mai 2028

Man 1
V (Den hellige Josef håndverkeren) L 1 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24 S Sal 90(89),2.3-4.12-13.14.16 E Matt 13,54-58
  1 Apg 6,8-15 S Sal 119(118),23-24.26-27.29-30 E Joh 6,22-29
Tir 2
M Den hellige Athanasius
1 Apg 7,51-8,1a S Sal 31(30),3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab E Joh 6,30-35
Ons 3
F De hellige apostler Filip og Jakob
1 1 Kor 15,1-8 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Joh 14,6-14
Tor 4
  1 Apg 8,26-40 S Sal 66(65),8-9.16-17.20 E Joh 6,44-51
Fre 5
  1 Apg 9,1-20 S Sal 117(116),1.2 E Joh 6,52-59
Lør 6
  1 Apg 9,31-42 S Sal 116(115),12-13.14-15.16-17 E Joh 6,60-69
SØN 7
  4. søndag i påsketiden
1 Apg 13,14.43-52 S Sal 100(99),2. 3. 5 2 Åp 7,9.14b-17 E Joh 10,27-30
Kallssøndag
Man 8
  1 Apg 11,1-18 S Sal 42(41),2-3; 43(42) 3.4 E Joh 10,1-10
Tir 9
  1 Apg 11,19-26 S Sal 87(86),1-3.4-5.6-7 E Joh 10,22-30
Ons 10
V (Johannes av Ávila)
  1 Apg 12,24-13,5a S Sal 67(66),2-3.5.6+8 E Joh 12,44-50
Tor 11
  1 Apg 13,13-25 S Sal 89(88),2-3.21-22.25+27 E Joh 13,16-20
Fre 12
V (De hellige Nereus og Achilleus)
V (Den hellige Pancratius)
  1 Apg 13,26-33 S Sal 2,6-7.8-9.10-11 E Joh 14,1-6
Lør 13
V (Vår Frue av Fátima)
  1 Apg 13,44-52 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 14,7-14
SØN 14
  5. søndag i påsketiden
1 Apg 14,21b-27 S Sal 145(144),8-9.10-11.12-13ab 2 Åp 21,1-5a E Joh 13,31-33a.34-35
Man 15
V (Den hellige Hallvard)
  1 Apg 14,5-18 S Sal 115(113B),1-2. 3-4. 15-16 E Joh 14,21-26
Tir 16
  1 Apg 14,19-28 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.21 E Joh 14,27-31a
Ons 17
  1 Apg 15,1-6 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Joh 15,1-8
Tor 18
1 Apg 15,7-21 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.10 E Joh 15,9-11
Fre 19
  1 Apg 15,22-31 S Sal 57(56),8-9.10-12 E Joh 15,12-17
Lør 20
V (Den hellige Bernardin av Siena)
  1 Apg 16,1-10 S Sal 100(99),2.3.5 E Joh 15,18-21
SØN 21
  6. søndag i påsketiden
1 Apg 15,1-2.22-29 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Åp 21,10-14.22-23 E Joh 14,23-29
Man 22
V (Den hellige Rita av Cascia)
  1 Apg 16,11-15 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Joh 15,26-16.4a
Tir 23
  1 Apg 16,22-34 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Joh 16,5-11
Ons 24
  1 Apg 17,15.22-18,1 S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Joh 16,12-15
Tor 25
H Kristi himmelfart
1 Apg 1,1-11 S Sal 47(46),2-3.6-7.8-9 2 Ef 1,17-23 eller Hebr 9,24-28;10,19-23 E Luk 24,46-53
Fre 26
M Den hellige Filip Neri
1 Apg 18,9-18 S Sal 47(46),2-3. 4-5. 6-7 E Joh 16,20-23a
Lør 27
V (Den hellige Augustin av Canterbury)
  1 Apg 18,23-28 S Sal 47(46),2-3.8-9.10 E Joh 16,23b-28
SØN 28
  7. søndag i påsketiden
1 Apg 7,55-60 S Sal 97(96),1+2b.6+7c.9 2 Åp 22,12-14.16-17.20 E Joh 17,20-26
Man 29
V (Den hellige pave Paul VI)
  1 Apg 19,1-8 S Sal 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab E Joh 16,29-33
Tir 30
  1 Apg 20,17-27 S Sal 68(67),10-11.20-21 E Joh 17,1-11a
Ons 31
F Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
1 Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 1,39-56

Juni 2028

Tor 1
M Den hellige Justin
1 Apg 22,30.23,6-11 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Joh 17,20-26
Fre 2
V (De hellige Marcellinus og Peter)
  1 Apg 25,13b-21 S Sal 103(102),1-2.11-12.19-20ab E Joh 21,15-19
Lør 3
M Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere
1 Apg 28,16-20.30-31 S Sal 11(10),4.5+7 E Joh 21,20-25
Vigilie
H Pinsevigilien
1 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5 S Sal 104(103),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 2 Rom 8,22-27 E Joh 7,37-39
SØN 4
H Pinsedag
1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 1 Kor 12,3b-7.12-13 E Joh 20,19-23
Eller: 1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 Rom 8,8-17 E Joh 14,15-16.23b-26
Man 5
Messelesninger fra uke 9
M Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor
L 1 1 Mos 3,9-15.20 eller Apg 1,12-14 S Sal 87 (86),1-2.3+5.6-7 E Joh 19,25-34
Tir 6
V (Den hellige Norbert)
  1 2 Pet 3,12-15a.17-18 S Sal 90(89),2.3-4.10.14+16 E Mark 12,13-17
Ons 7
  1 2 Tim 1,1-3.6-12 S Sal 123(122),1-2a.2bcd E Mark 12,18-27
Tor 8
  1 2 Tim 2,8-15 S Sal 25(24),4bc-5ab.8-9.10+14 E Mark 12,28-34
I Tromsø stift:
F Vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest
1 Jes 6,1-4.8 S Sal 23,2-3. 5. 6 2 Hebr 2,10-18 E Joh 17,1-2.9.14-26
Fre 9
V (Den hellige Efrem)
  1 2 Tim 3,10-17 S Sal 119(118),157.160.161.165.166.168 E Mark 12,35-37
Lør 10
V (Den salige jomfru Maria)
  1 2 Tim 4,1-8 S Sal 71(70),8-9.14-15ab.16-17.22 E Mark 12,38-44
SØN 11
H Den hellige treenighet
1 Ordsp 8,22-31 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 2 Rom 5,1-5 E Joh 16,12-15
Man 12
  1 1 Kong 17,1-6 S Sal 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8 E Matt 5,1-12
Tir 13
M Den hellige Antonius av Padova
1 1 Kong 17,7-16 S Sal 4,2-3.4-5.7-8 E Matt 5,13-16
Ons 14
  1 1 Kong 18,20-39 S Sal 16(15),1-2a.4.5+8.11 E Matt 5,17-19
Tor 15
  1 1 Kong 18,41-46 S Sal 65(64),10abcd.10e-11.12-13 E Matt 5,20-26
Fre 16
  1 1 Kong 19,9a.11-16 S Sal 27(26) E Matt 5,27-32
Lør 17
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Kong 19,19-21 S Sal 16(15),1b-2a.5.7-10 E Matt 5,33-37
SØN 18
H Festen for Kristi legeme og blod
1 1 Mos 14,18-20 S Sal 110(109),1.2.3.4 2 1 Kor 11,23-26 E Luk 9,11b-17
Man 19
V (Den hellige Romualdus)
  1 1 Kong 21,1-16 S Sal 5,2-3.5-6.7 E Matt 5,38-42
Tir 20
  1 1 Kong 21,17-29 S Sal 51(50),3-4.5-6a.11+16 E Matt 5,43-48
Ons 21
M Den hellige Aloysius Gonzaga
1 2 Kong 2,1.6-14 S Sal 31(30),20.21.24 E Matt 6,1-6.16-18
Tor 22
V (Den hellige Paulinus av Nola)
V (De hellige John Fisher og Thomas More)
  1 Sir 48,1-15 S Sal 97(96),1-2.3-4.5-6.7 E Matt 6,7-15
Fre 23
H Jesu hjertefest
1 Esek 34,11-16 S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Rom 5,5-11 E Luk 15,3-7
Lør 24
H Johannes Døperens fødsel
1 Jes 49,1-6 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 2 Apg 13,22-26 E Luk 1,57-66.80
F Jomfru Marias rene hjerte
SØN 25
  12. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Sak 12,10-11 S Sal 63(62) 2 Gal 3,26-29 E Luk 9,18-24
Man 26
  1 2 Kong 17,5-8.13-15a.18 S Sal 60(59),3.4-5.12-13 E Matt 7,1-5
Tir 27
V (Den hellige Kyrillos av Alexandria)
  1 2 Kong 19,9b-11.14-21.31-36 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.10-11 E Matt 7,6.12-14
Ons 28
M Den hellige Ireneus L 1 1 Tim 2,22-26 S Sal 37 (36),1-6 E Joh 17,20-26
  1 2 Kong 22,8-13;23,1-3 S Sal 119(118),33.34.35.36.37.40 E Matt 7,15-20
Vigilie
F Vigilien til de hellige apostler Peter og Paulus
1 Apg 3,1-10 S Sal 19(18),2-3.4-5 2 Gal 1,11-20 E Joh 21,15-19
Tor 29
H De hellige apostler Peter og Paulus
1 Apg 12,1-11 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 2 2 Tim 4,6-8.17-18 E Matt 16,13-19
Fre 30
V (Kirkens første martyrer i Roma)
  1 2 Kong 25,1-12 S Sal 137(136),1-2.3.4-5.6 E Matt 8,1-4

Juli 2028

Lør 1
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Klag 2,2.10-14.18-19 S Sal 74(73),1-2.3-5a.5b-7.20-21 E Matt 8,5-17
SØN 2
  13. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Kong 19,16b.19-21 S Sal 16(15) 2 Gal 5,1.13-18 E Luk 9,51-62
Man 3
F Apostelen Thomas
1 Ef 2,19-22 S Sal 117(116),1.2 E Joh 20,24-29
Tir 4
V (Den hellige Elisabeth av Portugal)
  1 Am 3,1-8;4,11-12 S Sal 5 E Matt 8,23-27
Ons 5
V (Den hellige Antonius M. Zaccaria)
  1 Am 5,14-15.21-24 S Sal 50(49),7.8-9.10-11.12-13.16bc-17 E Matt 8,28-34
Tor 6
V (Den hellige Maria Goretti)
  1 Am 7,10-17 S Sal 19(18),8.9.10.11 E Matt 9,1-8
Fre 7
  1 Am 8,4-6.9-12 S Sal 119(118),2.10.20.30.40.131 E Matt 9,9-13
Lør 8
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Sunniva)
  1 Am 9,11-15 S Sal 85(84),9. 11-12. 13-14 E Matt 9,14-17
SØN 9
  14. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 66,10-14c S Sal 66(65) 2 Gal 6,14-18 E Luk 10,1-12.17-20 (kortere: Luk 10,1-9)
Man 10
1 Hos 2,16.17b-18.21-22 S Sal 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 9,18-26
Tir 11
F Den hellige Benedikt – vernehelgen for Europa
1 Ordsp 2,1-9 S Sal 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 ℟ 2a eller 9a E Matt 19,27-29
Ons 12
  1 Hos 10,1-3.7-8.12 S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Matt 10,1-7
Tor 13
V (Den hellige Henrik)
  1 Hos 11,1-4.8c-9 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16 E Matt 10,7-15
Fre 14
V (Den hellige Camillus av Lellis)
  1 Hos 14,2-10 S Sal 51(50),3-4.8-9.12-13.14+17 E Matt 10,16-23
Lør 15
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Svithun)
V (Den hellige Bonaventura)
  1 Jes 6,1-8 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Matt 10,24-33
SØN 16
  15. søndag i det alminnelige kirkeår
1 5 Mos 30,10-14 S Sal 69(68) 2 Kol 1,15-20 E Luk 10,25-37
Man 17
  1 Jes 1,10-17 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Matt 10,34-11,1
Tir 18
  1 Jes 7,1-9 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8 E Matt 11,20-24
Ons 19
  1 Jes 10,5-7.13-16 S Sal 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15 E Matt 11,25-27
Tor 20
1 Jes 26,7-9.12.16-19 S Sal 102(101),13-14ab+15.16-18.19-21 E Matt 11,28-30
Fre 21
V (Den hellige Laurentius av Brindisi)
  1 Jes 38,1-6.21-22.7-8 S Jes 38,10.11.12abcd.16 E Matt 12,1-8
Lør 22
F Den hellige Maria Magdalena
1 Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17 S Sal 63,2.3-4.5-6.8-9 E Joh 20,1-2.11-18
SØN 23
  16. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Mos 18,1-10a S Sal 15(14) 2 Kol 1,24-28 E Luk 10,38-42
Verdensbønnedagen for besteforeldre og eldre
Man 24
V (Den hellige Charbel Makhlūf)
  1 Mi 6,1-4.6-8 S Sal 50,5-6.8-9.16bc-17.21.23 [49,5-6.8-9.16bc.21+23] E Matt 12,38-42
Tir 25
F Apostelen Jakob
1 2 Kor 4,7-15 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Matt 20,20-28
Ons 26
M De hellige Joakim og Anna
1 Jer 1,1.4-10 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 E Matt 13,1-9
Tor 27
  1 Jer 2,1-3.7-8.12-13 S Sal 36(35),6-7b.8-11 E Matt 13,10-17
Fre 28
M De hellige Marta, Maria og Lasarus
1 1 Joh 4,7-16 S Sal 34 (33),2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 E Joh 11,19-27 eller Luk 10,38-42
Lør 29
H Olav den hellige – Olsok
1 Visd 10,10-14 S Sal 31(30),2-3ab.3cd.4.5-6.7.17 2 Jak 1,2-4.12 E Matt 16,24-28
SØN 30
  17. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Mos 18,20-32 S Sal 138(137) 2 Kol 2,12-14 E Luk 11,1-13
Man 31
M Den hellige Ignatius av Loyola
1 Jer 13,1-11 S 5 Mos 32,18-19.20.21 E Matt 13,31-35

August 2028

Tir 1
M Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
1 Jer 14,17-22 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Matt 13,36-43
Ons 2
V (Den hellige Eusebius av Vercelli)
V (Den hellige Peter Julian Eymard)
  1 Jer 15,10.16-21 S Sal 59(58),2-3.4-5a.10-11-17.18 E Matt 13,44-46
Tor 3
  1 Jer 18,1-6 S Sal 146(145),1-2. 2-4. 5-6 E Matt 13,47-53
Fre 4
M Den hellige Johannes Maria Vianney
1 Jer 26,1-9 S Sal 69(68),5.8-10.14 E Matt 13,54-58
Lør 5
V (Den salige jomfru Maria)
V (Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen)
  1 Jer 26,11-16.24 S Sal 69(68),15-16.30-31.33-34 E Matt 14,1-12
SØN 6
F Herrens forklarelse
1 Dan 7,9-10.13-14 S Sal 97(96),1-2.5-6.9 2 2 Pet 1,16-19 E Matt 17,1-9
I St. Olav, Oslo:
H Kirkevigselsfest
Man 7
V (Den hellige Sixtus og hans ledsagere)
V (Den hellige Cajetan)
  1 Jer 28,1-17 S Sal 119(118),29.43.79.80.95.102 E Matt 14,13-21
I Oslo katolske bispedømme:
F Kirkevigselsfest
Tir 8
M Den hellige Dominikus
1 Jer 30,1-2.12-15.18-22 S Sal 102(101),16-18.19-21.29+22-23 E Matt 14,22-36
Ons 9
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
1 Hos 2,16b.17b.21-22 S Sal 45(44),11-12.14-15.16-17 E Matt 25,1-13
Tor 10
F Den hellige Laurentius – diakon og martyr
1 2 Kor 9,6-10 S Sal 112(111),1-2.5-6.7-8.9 E Joh 12,24-26
Fre 11
M Den hellige Klara av Assisi
1 Nah 2,1-3;3,1-3.6-7 S 5 Mos 32,35cd-36ab.39abcd.41 E Matt 16,24-28
Lør 12
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Johanna Fransiska av Chantal)
  1 Hab 1,12-2,4 S Sal 9,8-9.10-11.12-13 E Matt 17,14-20
I Tromsø stift:
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
SØN 13
  19. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 18,6-9 S Sal 33(32) 2 Hebr 11,1-2.8-19 (kortere: Hebr 11,1-2.8-12) E Luk 12,32-48 (kortere: Luk 12,35-40)
I Tromsø stift:
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Man 14
M Den hellige Maximilian Kolbe, prest og martyr
1 Esek 1,2-5.24-28c S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Matt 17,22-27
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
Tir 15
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Ons 16
V (Den hellige Stefan av Ungarn)
  1 Esek 9,1-7;10,18-22 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6 E Matt 18,15-20
Tor 17
  1 Esek 12,1-12 S Sal 78(77),56-57.58-59.61-62 E Matt 18,21-19,1
Fre 18
  1 Esek 16,1-15.60.63 (kortere: Esek 16,59-63) S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Matt 19,3-12
Lør 19
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Johannes Eudes)
  1 Esek 18,1-10.13b.30-32 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 19,13-15
SØN 20
  20. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jer 38,4-6.8-10 S Sal 40(39) 2 Hebr 12,1-4 E Luk 12,49-53
Man 21
M Den hellige Pius X
1 Esek 24,15-24 S 5 Mos 32,18-19.20.21 E Matt 19,16-22
Tir 22
M Jomfru Marias dronningverdighet
1 Esek 28,1-10 S 5 Mos 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab E Matt 19,23-30
Ons 23
V (Den hellige Rosa av Lima)
  1 Esek 34,1-11 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 20,1-16
Tor 24
F Den hellige Bartolomeus – Apostel
1 Åp 21,9b-14 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Joh 1,45-51
Fre 25
V (Den hellige Ludvig av Frankrike)
V (Den hellige Josef av Calasanz)
  1 Esek 37,1-14 S Sal 107(106),2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 22,34-40
Lør 26
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Esek 43,1-7a S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 E Matt 23,1-12
SØN 27
  21. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 66,18-21 S Sal 117(116) 2 Hebr 2,5-7.11-13 E Luk 13,22-30
Man 28
M Den hellige Augustin
1 2 Tess 1,1-5.11b-12 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.4-5 E Matt 23,13-22
Tir 29
M Johannes Døperens martyrdød
1 Jer 1,17-19 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 E Mark 6,17-29
Ons 30
  1 2 Tess 3,6-10.16-18 S Sal 128(127),1-2.4-5 E Matt 23,27-32
Tor 31
  1 1 Kor 1,1-9 S Sal 145(144),2-3.4-5.6-7 E Matt 24,42-51

September 2028

Fre 1
  1 1 Kor 1,17-25 S Sal 33(32),1-2.4-5.10ab+11 E Matt 25,1-13
Verdensbønnedagen for skaperverket
Lør 2
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Kor 1,26-31 S Sal 33(32),12-13.18-19.20-21 E Matt 25,14-30
SØN 3
  22. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Sir 3,19-21.30-31 [gr. 17-18.20.28-29] S Sal 68(67) 2 Hebr 12,18-19.22-24a E Luk 14,1.7-14
Man 4
  1 1 Kor 2,1-5 S Sal 119(118),97.98.99.100.101.102 E Luk 4,16-30
Tir 5
  1 1 Kor 2,10b-16 S Sal 145(144),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14 E Luk 4,31-37
Ons 6
  1 1 Kor 3,1-9 S Sal 33(32),12-13.14-15.20-21 E Luk 4,38-44
Tor 7
  1 1 Kor 3,18-23 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 5,1-11
Fre 8
F Jomfru Marias fødsel
1 Mi 5,1-4 eller Rom 8,28-30 S Sal 13(12),6ab.6cd E Matt 1,1-16.18-23 (kortere: Matt 1,18-23)
Lør 9
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Peter Claverius)
  1 1 Kor 4,6-15 S Sal 145(144),17-18.19-20.21 E Luk 6,1-5
SØN 10
  23. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 9,13-18 (gr. 13-18b) S Sal 90(89) 2 Filem 9b-10.12-17 E Luk 14,25-33
Man 11
  1 1 Kor 5,1-8 S Sal 5,5-6.7.12 E Luk 6,6-11
Tir 12
V (Jomfru Marias hellige Navn)
  1 1 Kor 6,1-11 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Luk 6,12-19
Ons 13
M Den hellige Johannes Krysostomos L 1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 40 (39),2 og 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 E Mark 4,1-10. 13-20
  1 1 Kor 7,25-31 S Sal 45(44),11-12. 14-15. 16-17 E Luk 6,20-26
Tor 14
F Korsets opphøyelse
1 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11 S Sal 78(77),1-2.34-35.36-37.38 E Joh 3,13-17
Fre 15
M Jomfru Marias smerter
1 Hebr 5,7-9 S Sal 31(30),2-3a. 3b-4. 5-6. 15-16. 20 E Joh 19,25-27 eller Luk 2,33-35
Lør 16
M De hellige Kornelius og Kyprian
1 1 Kor 10,14-22 S Sal 116(115),12-13.17-18 E Luk 6,43-49
SØN 17
  24. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Mos 32,7-11.13-14 S Sal 51(50) 2 1 Tim 1,12-17 E Luk 15,1-32 (kortere: Luk 15,1-10)
Man 18
  1 1 Kor 11,17-26.33 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.17 E Luk 7,1-10
Tir 19
V (Den hellige Januarius)
  1 1 Kor 12,12-14.17-30a S Sal 100(99),1-2. 3. 4. 5 E Luk 7,11-17
Ons 20
M Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
1 1 Kor 12,30b-13,13 S Sal 33(32),2-3. 4-5. 12+22 E Luk 7,31-35
Tor 21
F Evangelisten Matteus
1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 9,9-13
Den internasjonale fredsdagen
Fre 22
  1 1 Kor 15,12-20 S Sal 17(16),1.6-7.8b+15 E Luk 8,1-3
Lør 23
M Den hellige Pius av Pietrelcina
1 1 Kor 15,35-37,42-49 S Sal 56(55),10.11-12.13-14 E Luk 8,4-15
SØN 24
  25. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Amos 8,4-7 S Sal 113(112) 2 1 Tim 2,1-8 E Luk 16,1-13 (kortere: Luk 16,10-13)
Verdensdagen for migranter og flyktninger
Caritas-søndag
Man 25
  1 Ordsp 3,27-34 S Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5 E Luk 8,16-18
Tir 26
V (Den hellige Kosmas og den hellige Damian)
  1 Ordsp 21,1-6.10-13 S Sal 119(118),1. 27. 30. 34. 35. 44 E Luk 8,19-21
Ons 27
M Den hellige Vincent av Paul
1 Ordsp 30,5-9 S Sal 119(118),29.72.89.101.104.163 E Luk 9,1-6
Tor 28
V (Den hellige Venceslas)
V (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
  1 Fork 1,2-11 S Sal 90(89),3-4.5-6.12-13.14+17 E Luk 9,7-9
Fre 29
F De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
1 Dan 7,9-10,13-14 eller Åp 12,7-12a S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.4-5 E Joh 1,47-51
Lør 30
M Den hellige Hieronymus
1 Fork 11,9-12,8 S Sal 90(89),3-4.5-6.12-13.14+17 E Luk 9,43b-45

Oktober 2028

SØN 1
  26. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Amos 6,1a.4-7 S Sal 146(145) 2 1 Tim 6,11-16 E Luk 16,19-31
Man 2
M De hellige verneengler
1 2 Mos 23,20-23 S Sal 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11 E Matt 18,1-5.10
Tir 3
  1 Job 3,1-3.11-17.20-23 S Sal 88(87),2-3.4-5.6.7-8 E Luk 9,51-56
I Trondheim stift:
Årsdag for bispevigselen
Ons 4
M Den hellige Frans av Assisi L 1 Gal 6,14-18 S Sal 37 (36),3-4. 5-6. 16.11 E Matt 11,25-30
  1 Job 9,1-12.14-16 S Sal 88(87),10-11. 12-13. 14-15 E Luk 9,57-62
Tor 5
V (Den hellige Faustina Kowalska)
  1 Job 19,21-27 S Sal 27(26),7-8a.8b-9abc.13-14 E Luk 10,1-12
Fre 6
V (Den hellige Bruno)
  1 Job 38,1.12-21.39,36-38 S Sal 139(138),1-3.7-8.9-10.13-14ab E Luk 10,13-16
Lør 7
M Vår Frue av Rosenkransen
1 Job 42,1-3.5-6.12-16 S Sal 119(118),66. 71.7 5. 91. 125. 130 E Luk 10,17-24
SØN 8
  27. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Hab 1,2-3;2,2-4 S Sal 95(94) 2 2 Tim 1,6-8.13-14 E Luk 17,5-10
Man 9
V (Den hellige Dionysius og hans ledsagere)
V (Den hellige Johannes Leonardi)
  1 Gal 1,6-12 S Sal 111(110),1-2.7-8.9+10c E Luk 10,25-37
Tir 10
  1 Gal 1,13-24 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 E Luk 10,38-42
Ons 11
V (Den hellige pave Johannes XXIII)
  1 Gal 2,1-2.7-14 S Sal 117(116),1.2 E Luk 11,1-4
Tor 12
  1 Gal 3,1-5 S Luk 1,69-70.71-72.73-75 E Luk 11,5-13
Fre 13
  1 Gal 3,7-14 S Sal 111(110),1-2.3-4.5-6 E Luk 11,15-26
Lør 14
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Callistus I)
  1 Gal 3,22-29 S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Luk 11,27-28
SØN 15
  28. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Kong 5,14-17 S Sal 98(97) 2 2 Tim 2,8-13 E Luk 17,11-19
Man 16
  1 Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 S Sal 113(112),1-2.3-4.5a+6-7 E Luk 11,29-32
I kirker viet til St. Olav:
M Olav den Helliges omvendelse L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Oslo katolske bispedømme:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Trondheim stift:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Tromsø stift:
V (Den hellige Hedvig)
V (Den hellige Margrete Maria Alacoque)
Tir 17
M Den hellige Ignatius av Antiokia
1 Gal 5,1-6 S Sal 119(118),41.43.44.45.47.48 E Luk 11,37-41
Ons 18
F Evangelisten Lukas
1 2 Tim 4,10-17b S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Luk 10,1-9
Tor 19
V (De hellige Johannes av Brébeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
V (Den hellige Paul av korset)
  1 Ef 1,1-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 E Luk 11,47-54
Fre 20
  1 Ef 1,11-14 S Sal 33(32),1-2.4-5.12-13 E Luk 12,1-7
Lør 21
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Ef 1,15-23 S Sal 8,2-3a.4-5.6-7 E Luk 12,8-12
SØN 22
  29. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Mos 17,8-13 S Sal 121(120) 2 2 Tim 3,14-4,2 E Luk 18,1-8
Misjonssøndag
I Oslo katolske bispedømme:
Årsdag for bispevigselen
Man 23
V (Den hellige Johannes av Capestrano)
  1 Ef 2,1-10 S Sal 100(99),2. 3. 4. 5 E Luk 12,13-21
Tir 24
V (Den hellige Antonius Maria Claret)
  1 Ef 2,12-22 S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 E Luk 12,35-38
Ons 25
  1 Ef 3,2-12 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 12,39-48
Tor 26
  1 Ef 3,14-21 S Sal 33(32),1-2.4-5.11-12.18-19 E Luk 12,49-53
Fre 27
  1 Ef 4,1-6 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 12,54-59
Lør 28
F De hellige apostler Simon og Judas
1 Ef 2,19-22 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 6,12-19
SØN 29
  30. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Sir 35,15b-17.20-22a [gr. 12-14.16-18] S Sal 34(33) 2 2 Tim 4,6-8.16-18 E Luk 18,9-14
Man 30
  1 Ef 4,32-5,8 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 13,10-17
Tir 31
  1 Ef 5,21-33 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 E Luk 13,18-21

November 2028

Ons 1
H Allehelgensdag
1 Åp 7,2-4.9-14 S Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 2 1 Joh 3,1-3 E Matt 5,1-12a
Tor 2
M Allesjelersdag
1 2 Mak 12,43-46 S Sal 103(102),8+10.13-14.15-16.17-18 2 Rom 8,31-35.37-39 E Joh 14,1-6 eller 1 Visd 3,1-9 2 Rom 6,3-9 E Matt 25,31-46 eller 1 Jes 25,6.7-9 2 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11 E Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Fre 3
V (Den hellige Martin av Porres)
  1 Fil 1,1-11 S Sal 111(110),1-2.3-4.5-6 E Luk 14,1-6
Lør 4
M Den hellige Karl Borromeus
1 Fil 1,18b-26 S Sal 42(41),2.3.5bcd E Luk 14,1.7-11
SØN 5
  31. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 11,22-12,2 S Sal 145(144) 2 2 Tess 1,11-2,2 E Luk 19,1-10
Man 6
  1 Fil 2,1-4 S Sal 131(130),1. 2. 3 E Luk 14,12-14
Tir 7
  1 Fil 2,5-11 S Sal 22(21),26-27. 28-30. 31-32 E Luk 14,15-24
Ons 8
  1 Fil 2,12-18 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Luk 14,25-33
Tor 9
F Laterankirkens vigselsfest
1 Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 2,13-22
Fre 10
M Den hellige Leo den Store
1 Fil 3,17-4,1 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 16,1-8
Lør 11
M Den hellige Martin av Tours
1 Fil 4,10-19 S Sal 112(111),1-2.5-6.8a+9 E Luk 16,9-15
SØN 12
  32. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Mak 7,1-2.9-14 S Sal 17(16) 2 2 Tess 2,16-3,5 E Luk 20,27-38 (kortere: Luk 20,27.34-38)
Innsamling av Peterspenger
Man 13
  1 Tit 1,1-9 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 17,1-6
Tir 14
  1 Tit 2,1-8.11-14 S Sal 37(36),3-4. 18. 23. 27. 29 E Luk 17,7-10
Ons 15
V (Den hellige Albert den Store)
  1 Tit 3,1-7 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Luk 17,11-19
Tor 16
V (Den hellige Margrete av Skottland)
V (Den hellige Gjertrud)
  1 Filem 7-20 S Sal 146(145),7.8-9a.9bc-10 E Luk 17,20-25
Fre 17
M Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 2 Joh 4-9 S Sal 119(118),1.2.10.11.17.18 E Luk 17,26-37
Lør 18
V (Den salige jomfru Maria)
V (Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer) L 1 Apg 28,11-16.30-31 S Sal 98 (97),1. 2-3ab 3c-4. 5-6 E Matt 14,22-33
  1 3 Joh 5-8 S Sal 112(111),1-2.3-4.5-6 E Luk 18,1-8
SØN 19
  33. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Mal 4,1-2a S Sal 98(97) 2 2 Tess 3,7-12 E Luk 21,5-19
Bonifatiussøndag
Verdensdagen for de fattige
I St. Olav, Trondheim:
H Kirkevigselsfest
I Trondheim stift:
F Kirkevigselsfest
Man 20
  1 Åp 1,1-4;2,1-5a S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 18,35-43
Tir 21
M Jomfru Marias fremstilling i templet
1 Sak 2,14-17 S Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 E Matt 12,46-50
Ons 22
M Den hellige Cecilia
1 Åp 4,1-11 S Sal 150,1-2.3-4.5-6 E Luk 19,11-28
Tor 23
V (Den hellige Klemens I)
V (Den hellige Kolumban)
  1 Åp 5,1-10 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Luk 19,41-44
Fre 24
M Den hellige Andreas Dung-Lac og hans ledsagere
1 Åp 10,8-11 S Sal 119(118),14.24.72.103.111.131 E Luk 19,45-48
Lør 25
M Den salige Niels Steensen
1 Åp 11,4-12 S Sal 144(143),1.2.9-10 E Luk 20,27-40
SØN 26
H Kristi kongefest
1 2 Sam 5,1-3 S Sal 122(121) 2 Kol 1,12-20 E Luk 23,35-43
Man 27
  1 Åp 14,1-3.4b-5 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 21,1-4
Tir 28
  1 Åp 14,14-20 S Sal 96(95),10.11-12.13 E Luk 21,5-11
Ons 29
  1 Åp 15,1-4 S Sal 98(97),1.2-3ab.7-8.9 E Luk 21,12-19
Tor 30
F Den hellige Andreas
1 Rom 10,9-18 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 4,18-22

Desember 2028

Fre 1
  1 Åp 20,1-4.11-21,2 S Sal 84(83),3.4.5-6a+8a E Luk 21,29-33
Lør 2
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Åp 22,1-7 S Sal 95(94),1-2.3-5.6-7 E Luk 21,34-36
SØN 3
Søndagtekster år A, hverdagslesninger år I
  1. søndag i advent
1 Jes 2,1-5 S Sal 122(121) 2 Rom 13,11-14 E Matt 24,37-44
Man 4
V (Den hellige Johannes av Damaskus)
  1 Jes 4,1-6 S Sal 122(121),1-2.3-4a.(4b-5.6-7) 8-9 E Matt 8,5-11
I Tromsø stift:
V (Den hellige Barbara)
Tir 5
  1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71),2.7-8.12-13.17 E Luk 10,21-24
Ons 6
V (Den hellige Nikolas av Myra)
  1 Jes 25,6-10a S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 15,29-37
Tor 7
M Den hellige Ambrosius
1 Jes 26,1-6 S Sal 118(117),1+8-9.19-21.25-27a E Matt 7,21.24-27
Fre 8
H Jomfru Marias uplettede unnfangelse
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Lør 9
V (Den hellige Juan Diego Cuauhtlatoatzin)
  1 Jes 30,19-21.23-26 S Sal 147(146),1-2.3-4.5-6 E Matt 9,35-10,1.6-8
SØN 10
  2. søndag i advent
1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71) 2 Rom 15,4-9 E Matt 3,1-12
Man 11
V (Den hellige Damasus I)
  1 Jes 35,1-10 S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 E Luk 5,17-26
Tir 12
V (Vår Frue av Guadalupe)
  1 Jes 40,1-11 S Sal 96(95),1-2.3+10ac.11-12.13 E Matt 18,12-14
Ons 13
M Den hellige Lucia
1 Jes 40,25-31 S Sal 103(102),1-2.3-4.8+10 E Matt 11,28-30
Tor 14
M Den hellige Johannes av korset
1 Jes 41,13-20 S Sal 145(144),1+9.10-11.12-13ab E Matt 11,11-15
Fre 15
  1 Jes 48,17-19 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Matt 11,16-19
Lør 16
  1 Sir 48,1-4.9-11 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 E Matt 17,10-13
SØN 17
    3. søndag i advent
1 Jes 35,1-6a.10 S Sal 146(145) 2 Jak 5,7-10 E Matt 11,2-11
Man 18
  1 Jer 23,5-8 S Sal 72(71),2.12-13.18-19 E Matt 1,18-24
Tir 19
  1 Dom 13,2-7.24-25a S Sal 71(70),3-4a.5-6ab.16-17 E Luk 1,5-25
Ons 20
  1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 1,26-38
Tor 21
[Den hellige Peter Canisius]
  1 Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18 S Sal 33(32),2-3.11-12.20-21 E Luk 1,39-45
Fre 22
  1 1 Sam 1,24-28 S 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd E Luk 1,46-56
Lør 23
[Den hellige Johannes av Kęty]
  1 Mal 3,1-4.23-24 S Sal 25(24),4bc-5ab.8-9.10+14 E Luk 1,57-66
SØN 24
  4. søndag i advent
1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23) 2 Rom 1,1-7 E Matt 1,18-24
Man 25
H Kristi fødselsfest
1. julemesse, midnattsmessen: 1 Jes 9,2-7 S Sal 95,1-2a.2b-3.11-12.13 2 Tit 2,11-14 E Luk 2,1-14
2. julemesse, messen ved daggry: 1 Jes 62,11-12 S Sal 97(96),1+6.11-12 2 Tit 3,4-7 E Luk 2,15-20
3. julemesse, juledag: 1 Jes 52,7-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 2 Hebr 1,1-6 E Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Tir 26
F Den hellige Stefan – kirkens første martyr
1 Apg 6,8-10;7,54-59 S Sal 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc+17 E Matt 10,17-22
Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne
Ons 27
F Den hellige evangelisten Johannes
1 1 Joh 1,1-4 S Sal 97(96),1-2.5-6.11-12 E Joh 20,2-8
Tor 28
F De uskyldige barn i Betlehem
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 124(123),2-3.4-5.7b-8 E Matt 2,13-18
Fre 29
[Den hellige Thomas Becket]
Juleoktaven
  1 1 Joh 2,3-11 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.5b-6 E Luk 2,22-35
Lør 30
Juleoktaven
  1 1 Joh 2,12-17 S Sal 96(95),7-8a.8b-9.10 E Luk 2,36-40
SØN 31
F Den hellige familie
1 Sir 3,2-6.12-14 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 2 Kol 3,12-21 E Matt 2,13-15,19-23