Tilbake

2024

Dette er en automatisk generert liturgisk kalender basert på generelle retningslinjer for det liturgiske år. Kalenderen er generert 05.09.2019 og kan avvike fra de offisielle kalenderne, som også er gjennomgått manuelt og godkjent av Norsk katolsk bisperåd.

Velg måned:

Januar 2024

Man 1
Søndagtekster år B, hverdagslesninger år II, tidebønn for uke 1 vol. I
H Guds hellige mor Maria
1 4 Mos 6,22-27 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Gal 4,4-7 E Luk 2,16-21
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
Tir 2
M De hellige Basilios og Gregorios
1 1 Joh 2,22-28 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 1,19-28
Ons 3
V (Jesu hellige navn) L 1 Fil 2,1-11 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 E Luk 2,21-24
  1 1 Joh 2,29-3,6 S Sal 98(97),1.3cd-4.5-6 E Joh 1,29-34
Tor 4
  1 1 Joh 3,7-10 S Sal 98(97),1.7-8.9 E Joh 1,35-42
Fre 5
  1 1 Joh 3,11-21 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Joh 1,43-51
Lør 6
H Herrens åpenbaring
1 Jes 60,1-6 S Sal 72(71),2.7-8.10.11.12-13 2 Ef 3,2-3a.5-6 E Matt 2,1-12
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 7
F Herrens dåp
1 Jes 42,1-4.6-7 S Sal 29(28),1a+2. 3ac-4. 3b+9b-10 2 Apg 10,34-38 E Mark 1,7-11 eller 1 Jes 55,1-11 S Jes 12,2-3. 4bcd. 5-6 2 1 Joh 5,1-9 E Mark 1,7-11
Kollekt til barne-missio
Man 8
Tidebønn for uke 1, vol. IV
V (Den hellige Torfinn)
  1 1 Sam 1,1-8 S Sal 116(115),12-13.14-17.18-19 E Mark 1,14-20
Tir 9
  1 1 Sam 1,9-20 S 1 Sam 2,1,4-5,6-7,8abcd E Mark 1,21-28
Ons 10
  1 1 Sam 3,1-10.19-20 S Sal 40(39),2+5.7-8a.8b-9.10 E Mark 1,29-39
Tor 11
  1 1 Sam 4,1-11 S Sal 44(43),10-11.14-15.24-25 E Mark 1,40-45
Fre 12
  1 1 Sam 8,4-7.10-22a S Sal 89(88),16-17.18-19 E Mark 2,1-12
Lør 13
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Hilarius)
  1 1 Sam 9,1-4.17-19;10,1a S Sal 21(20),2-3.4-5.6-7 E Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 14
  2. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Sam 3,3b-10.19 S Sal 40(39),2ab+4. 7-8a. 8b-9. 2 1 Kor 6,13c-15a.17-20 E Joh 1,35-42
Man 15
  1 1 Sam 15,16-23 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Mark 2,18-22
Tir 16
  1 1 Sam 16,1-13 S Sal 89(88),20.21-22.27-28 E Mark 2,23-28
Ons 17
M Den hellige Antonius
1 1 Sam 17,32-33.37.40-51 S Sal 144(143),1.2.9-10 E Mark 3,1-6
Tor 18
  1 1 Sam 18,6-9;19,1-7 S Sal 56 (55),2-3.9-10ab.10c-11.12-13 E Mark 3,7-12
Bønneuken for kristen enhet 18.-25. januar
Fre 19
M Den hellige Henrik av Finland L 1 Jes 52,7-10 S Sal 96 (95),1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 E Matt 28,16-20
  1 1 Sam 24,3-21 S Sal 57(56),2.3-4.6+11 E Mark 3,13-19
Lør 20
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Fabian)
V (Den hellige Sebastian)
  1 2 Sam 1,1-4,11-12.19.23-27 S Sal 80(79),2-3.5-7 E Mark 3,20-21
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 21
  3. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jona 3,1-5.10 S Sal 25(24),4-5. 6-7. 8-9 2 1 Kor 7,29-31 E Mark 1,14-20
Man 22
V (Den hellige Vincent)
  1 2 Sam 5,1-7.10 S Sal 89(88),20. 21-22. 25-26 E Mark 3,22-30
Tir 23
  1 2 Sam 6,12b-15.17-19 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Mark 3,31-35
Ons 24
M Den hellige Frans av Sales
1 2 Sam 7,4-17 S Sal 89(88),4-5.27-28.29-30 E Mark 4,1-20
Tor 25
F Apostelen Paulus' omvendelse
1 Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22 S Sal 117(116),1.2 E Mark 16,15-18
Fre 26
V (Den hellige Eystein)
  1 2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 S Sal 51(50),3-4.5-6a.6bc-7 E Mark 4,26-34
I Trondheim stift:
F Den hellige Eystein
Lør 27
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Angela Merici)
V (De hellige Timoteus og Titus) L 1 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.10 E Luk 10,1-9
  1 2 Sam 12,1-7a,10-17 S Sal 51(50),12-13.14-15.16-17 E Mark 4,35-41
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 28
  4. søndag i det alminnelige kirkeår
1 5 Mos 18,15-20 S Sal 95(94),1-2. 6-7. 7-9 2 1 Kor 7,32-35 E Mark 1,21-28
Man 29
  1 2 Sam 15,13-14.30;16,5.13a S Sal 3,2-3.4-5.6-7 E Mark 5,1-20
Tir 30
  1 2 Sam 18,9-10.14b.24-25a,30-19,3 S Sal 86(85),1-2. 3-4. 5-6 E Mark 5,21-43
Ons 31
M Den hellige Johannes Bosco L 1 Fil 4,4-9 S Sal 37 (36),3-6 E Matt 18,1-5
  1 2 Sam 24,2.9-17 S Sal 32(31),1-2.5.6.7 E Mark 6,1-6

Februar 2024

Tor 1
  1 1 Kong 2,1-4.10-12 S 1 Krøn 29,10.11ab.11d-12a E Mark 6,7-13
Fre 2
F Herrens fremstilling i tempelet
1 Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Ordenslivets dag
Lør 3
M Den hellige Ansgar L 1 1 Kor 2,1-7 S Sal 98 (97),1. 2-3ab. 3c-4. 5 E Mark 16,15-20
  1 1 Kong 3,4-13 S Sal 119(118),9.10.11.12.13.14 E Mark 6,30-34
Tidebønn for uke 1, vol. IV
I Tromsø stift (utenom domkirken) feires på en hverdag i perioden 3.-9. februar:
F Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
SØN 4
  5. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Job 7,1-4.6-7 S Sal 147(146),1-2. 3-4. 5-6 2 1 Kor 9,16-19.22-23 E Mark 1,29-39
I Tromsø (domkirken):
H Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
Man 5
M Den hellige Agathe
1 1 Kong 8,1-7.9-13 S Sal 132(131),6-7.8-10 E Mark 6,53-56
Tir 6
M Den hellige Paul Miki og hans ledsagere
1 1 Kong 8,22-23.27-30 S Sal 84(83),3.4.5+10.11 E Mark 7,1-13
Ons 7
  1 1 Kong 10,1-10 S Sal 37(36),5-6.30-31.39-40 E Mark 7,14-23
Tor 8
V (Den hellige Hieronymus Emiliani)
V (Den hellige Josefina Bakhita)
  1 1 Kong 11,4-13 S Sal 106(105),3-4.35-36.37+40 E Mark 7,24-30
Fre 9
  1 1 Kong 11,29-32;12,19 S Sal 81(80),10-11ab.12-13.14-15 E Mark 7,31-37
Lør 10
M Den hellige Scholastica
1 1 Kong 12,26-32;13,33-34 S Sal 106(105),6-7a.19-20.21-22 E Mark 8,1-10
Vietnamesisk nyttår
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 11
  6. søndag i det alminnelige kirkeår
1 3 Mos 13,1-2.44-46 S Sal 32(31),1-2. 5. 11 2 1 Kor 10,31-11,1 E Mark 1,40-45
Man 12
  1 Jak 1,1-11 S Sal 119(118),67.68.71.72.75.76 E Mark 8,11-13
Tir 13
  1 Jak 1,12-18 S Sal 94(93),12-13a.14-15.18-19 E Mark 8,14-21
Tidebønn for uke 4, vol. II
Ons 14
A Askeonsdag – faste og abstinens
1 Joel 2,12-18 S Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14+17 2 2 Kor 5,20-6,2 E Matt 6,1-6.16-18
Tor 15
  1 5 Mos 30,15-20 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 9,22-25
Fre 16
  1 Jes 58,1-9a S Sal 51(50),3-4.5-6a.18-19 E Matt 9,14-15
Lør 17
  1 Jes 58,9b-14 S Sal 86(85),1-2.3-4.5-6 E Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 18
  1. søndag i fasten
1 1 Mos 9,8-15 S Sal 25(24),4-5. 6-7. 8-9 2 1 Pet 3,18-22 E Mark 1,12-15
Man 19
  1 3 Mos 19,1-2.11-18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Matt 25,31-46
Tir 20
  1 Jes 55,10-11 S Sal 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19 E Matt 6,7-15
Ons 21
  1 Jona 3,1-10 S Sal 51(50),3-4.12-13.18-19 E Luk 11,29-32
Tor 22
F Apostelen Peters stol
1 1 Pet 5,1-4 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 16,13-19
Fre 23
  1 Esek 18,21-28 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 E Matt 5,20-26
Lør 24
  1 5 Mos 26,16-19 S Sal 119(118),1-2.4-5.7-8 E Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 25
  2. søndag i fasten
1 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18 S Sal 116(115),10+15. 16-17. 18-19 2 Rom 8,31b-34 E Mark 9,2-10
Man 26
  1 Dan 9,4b-10 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Luk 6,36-38
Tir 27
  1 Jes 1,10.16-20 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Matt 23,1-12
Ons 28
  1 Jer 18,18-20 S Sal 31(30),5-6.14.15-16 E Matt 20,17-28
Tor 29
  1 Jer 17,5-10 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 16,19-31

Mars 2024

Fre 1
  1 1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28 S Sal 105(104),16-17.18-19.20-21 E Matt 21,33-43.45-46
Kvinnenes Verdensbønnedag
Lør 2
  1 Mi 7,14-15.18-20 S Sal 103(102),1-3.3-4.9-10.11-12 E Luk 15,1-3.11-32
Tidebønn for uke 3, vol. II
SØN 3
  3. søndag i fasten
1 2 Mos 20,1-17 (kortere: 20,1-3.7-8.12-17) S Sal 19(18),8.9.10.11 2 1 Kor 1,22-25 E Joh 2,13-25
Eller fra år A: 1 2 Mos 17,3-7 S Sal 95(94),1-2. 6-7. 8-9 2 Rom 5,1-2.5-8 E Joh 4,5-42 (kortere: 5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 4
  1 2 Kong 5,1-15a S Sal 42(41),2.3; 43(42) 3.4 E Luk 4,24-30
Tir 5
  1 Dan 3,25.34-43 S Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9 E Matt 18,21-35
Ons 6
  1 5 Mos 4,1.5-9 S Sal 147,12-13.15-16.19-20 E Matt 5,17-19
Tor 7
  1 Jer 7,23-28 S Sal 95(94),1-2.6-7.8-9 E Luk 11,14-23
Fre 8
  1 Hos 14,2-10 S Sal 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17 E Mark 12,28b-34
Lør 9
  1 Hos 6,1-6 S Sal 51(50),3-4.18-19.20-21ab E Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4, vol. II
SØN 10
    4. søndag i fasten
1 2 Krøn 36,14-17a.19-23 S Sal 137(136),1-2.3.4-5.6 2 Ef 2,4-10 E Joh 3,14-21
Eller fra år A: 1 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Ef 5,8-14 E Joh 9,1-41 (kortere: 1.6-9.13-17.34-38)
Man 11
  1 Jes 65,17-21 S Sal 30(29),2+4.5-6.11-12a+13b E Joh 4,43-54
Tir 12
  1 Esek 47,1-9.12 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 5,1-16
Ons 13
  1 Jes 49,8-15 S Sal 145(144),8-9.13cd-14.17-18 E Joh 5,17-30
Årsdagen for pavevalget
Tor 14
  1 2 Mos 32,7-14 S Sal 106(105),19-20.21-22.23 E Joh 5,31-47
Fre 15
  1 Visd 2,1a.12-22 S Sal 34(33),17-18. 19-20. 21. 23 E Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 16
  1 Jer 11,18-20 S Sal 7,2-3.9bc-10.11-12 E Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 17
  5. søndag i fasten
1 Jer 31,31-34 S Sal 51(50),3-4.12-13.14-15 2 Hebr 5,7-9 E Joh 12,20-33
Eller fra år A: 1 Esek 37,12b-14 S Sal 130(129) 1-2.3-4ab.4c-6.7-8 2 Rom 8,8-11 E Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Man 18
  1 Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62) S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Joh 8,1-11
Tir 19
H Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom
1 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 2 Rom 4,13.16-18.22 E Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Ons 20
  1 Dan 3,14-20.49-50.91-92.95 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Joh 8,31-42
Tor 21
  1 1 Mos 17,3-9 S Sal 105(104),4-5. 6-7. 8-9 E Joh 8,51-59
Fre 22
  1 Jer 20,10-13 S Sal 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7 E Joh 10,31-42
Lør 23
  1 Esek 37,21-28 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Joh 11,45-56
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 24
H Palmesøndag
E Mark 11,1-10 eller Joh 12,12-16 1 Jes 50,4-7 S Sal 22(21),8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 2 Fil 2,6-11 E Mark 14,1-15,47 (kortere: Mark 15,1-39)
Man 25
  1 Jes 42,1-7 S Sal 27(26),1. 2. 3. 13-14 E Joh 12,1-11
Tir 26
  1 Jes 49,1-6 S Sal 71(70),1-2. 3-4. 5-6. 15. 17 E Joh 13,21-33.36-38
Ons 27
  1 Jes 50,4-9a S Sal 69(68),8-10. 21-22. 31. 33-34 E Matt 26,14-25
Tor 28
H Skjærtorsdag
F Oljevigselsmessen:
1 Jes 61,1-3a.6a.8b-9 S Sal 89(88),21-22. 25+27 2 Åp 1,5-8 E Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
H Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
1 2 Mos 12,1-8.11-14 S Sal 115,12-13.15-16bc.17-18 2 1 Kor 11,23-26 E Joh 13,1-15
I Tromsø stift:
Årsdag for bispevigselen
Fre 29
A Langfredag – faste og abstinens
1 Jes 52,13-53,12 S Sal 31(30),2+6. 12-13. 15-16. 17+25 2 Hebr 4,14-16;5,7-9 E Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Lør 30
H Påskevigilien
1 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a) S Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.13-14.24+35c eller Sal 33(32),4-5.6-7.12-13.20+22 2 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18) S Sal 16(15),5+8.9-10.11 3 2 Mos 14,5-15,1a S 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6.17-18 4 Jes 54,5-14 S Sal 30(29),2+4.5-6.11+12a+13b 5 Jes 55,1-11 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 6 Bar 3,9-15.32-4,4 S Sal 19(18),8.9.10.11 7 Esek 36,16-17a.18-28 S Sal 42(41),3.5bcd;43(42),3.4 eller (om det er dåp) Jes 12,2-3.4bcd.5-6 eller Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 8 Rom 6,3-11 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 E Mark 16,1-7
SØN 31
H Påskedag
1 Apg 10,34a.37-43 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 2 Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 E Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12 eller (om kvelden) Luk 24,13-35
Tidebønn for uke 1, vol. III

April 2024

Man 1
  Mandag i påskeoktaven
1 Apg 2,14.22-33 S Sal 15(16),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Matt 28,8-15
Tir 2
  Tirsdag i påskeoktaven
1 Apg 2,36-41 S Sal 33(32),4-5. 18-19. 20. 22 E Joh 20,11-18
Ons 3
  Onsdag i påskeoktaven
1 Apg 3,1-10 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Luk 24,13-35
Tor 4
  Torsdag i påskeoktaven
1 Apg 3,11-26 S Sal 8,2a+5.6-7.8-9 E Luk 24,35-48
Fre 5
  Fredag i påskeoktaven
1 Apg 4,1-12 S Sal 118(117),1-2+4.22-24.25-27a E Joh 21,1-14
Lør 6
  Lørdag i påskeoktaven
1 Apg 4,13-21 S Sal 118(117),1+14-15.16ab-18.19-21 E Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 7
Miskunns-søndagen.
  2. søndag i påsketiden
1 Apg 4,32-35 S Sal 118 (117),2-4. 16ab-18. 22-24 2 1 Joh 5,1-6 E Joh 20,19-31
Man 8
H Herrens bebudelse
1 Jes 7,10-14.8,10 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11 2 Hebr 10,4-10 E Luk 1,26-38
Tir 9
  1 Apg 4,32-37 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Joh 3,7b-15
Ons 10
  1 Apg 5,17-26 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 E Joh 3,16-21
Tor 11
M Den hellige Stanislaus
1 Apg 5,27-33 S Sal 34(33),2+9.17-18.19-20 E Joh 3,31-36
Fre 12
  1 Apg 5,34-42 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Joh 6,1-15
Lør 13
V (Den hellige Martin I)
  1 Apg 6,1-7 S Sal 33(32),1-2.4-5.18-19 E Joh 6,16-21
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 14
  3. søndag i påsketiden
1 Apg 3,13-15.17-19 S Sal 4,2.4.7.9 2 1 Joh 2,1-5a E Luk 24,35-48
Man 15
  1 Apg 6,8-15 S Sal 119(118),23-24.26-27.29-30 E Joh 6,22-29
Tir 16
M Den hellige Magnus
1 Apg 7,51-8,1a S Sal 31(30),3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab E Joh 6,30-35
Ons 17
  1 Apg 8,1b-8 S Sal 66(65),1-3a.4-5.6-7a E Joh 6,35-40
Tor 18
  1 Apg 8,26-40 S Sal 66(65),8-9.16-17.20 E Joh 6,44-51
Fre 19
  1 Apg 9,1-20 S Sal 117(116),1.2 E Joh 6,52-59
Lør 20
  1 Apg 9,31-42 S Sal 116(115),12-13.14-15.16-17 E Joh 6,60-69
Tidebønn for uke 4, vol. III
SØN 21
  4. søndag i påsketiden
1 Apg 4,8-12 S Sal 118(117),1+8-9. 21-23. 26+28cd+29 2 1 Joh 3,1-2 E Joh 10,11-18
Kallssøndag
Man 22
  1 Apg 11,1-18 S Sal 42(41),2-3; 43(42) 3.4 E Joh 10,1-10
Tir 23
V (Den hellige Adalbert)
V (Den hellige Georg)
  1 Apg 11,19-26 S Sal 87(86),1-3.4-5.6-7 E Joh 10,22-30
Ons 24
V (Den hellige Fidelis av Sigmaringen)
  1 Apg 12,24-13,5a S Sal 67(66),2-3.5.6+8 E Joh 12,44-50
Tor 25
F Evangelisten Markus
1 1 Pet 5,5b-14 S Sal 89(88),2-3.6-7.16-17 E Mark 16,15-20
Fre 26
  1 Apg 13,26-33 S Sal 2,6-7.8-9.10-11 E Joh 14,1-6
Lør 27
  1 Apg 13,44-52 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 14,7-14
Tidebønn for uke 1, vol. III
SØN 28
  5. søndag i påsketiden
1 Apg 9,26-31 S Sal 22(21),26b-27.28+30.31-32 2 1 Joh 3,18-24 E Joh 15,1-8
Man 29
F Den hellige Katarina av Siena – vernehelgen for Europa
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 103,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a E Matt 11,25-30
Tir 30
V (Den hellige Pius V)
  1 Apg 14,19-28 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.21 E Joh 14,27-31a

Mai 2024

Ons 1
V (Den hellige Josef håndverkeren) L 1 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24 S Sal 90(89),2.3-4.12-13.14.16 E Matt 13,54-58
  1 Apg 15,1-6 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Joh 15,1-8
Tor 2
M Den hellige Athanasius L 1 1 Joh 5,1-5 S Sal 37 (36),3-8 E Matt 10,22-25
  1 Apg 15,7-21 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.10 E Joh 15,9-11
Fre 3
F De hellige apostler Filip og Jakob
1 1 Kor 15,1-8 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Joh 14,6-14
Lør 4
  1 Apg 16,1-10 S Sal 100(99),2.3.5 E Joh 15,18-21
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 5
  6. søndag i påsketiden
1 Apg 10,25-26.34-35.44-48 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 2 1 Joh 4,7-10 E Joh 15,9-17
Man 6
  1 Apg 16,11-15 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Joh 15,26-16.4a
Tir 7
  1 Apg 16,22-34 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Joh 16,5-11
Ons 8
  1 Apg 17,15.22-18,1 S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Joh 16,12-15
Tor 9
H Kristi himmelfart
1 Apg 1,1-11 S Sal 47(46),2-3. 6-7. 8-9 2 Ef 4,17-23 eller Ef 4,1-13 (kortere: Ef 4,1-7.11-13) E Mark 16,15-20
Fre 10
  1 Apg 18,9-18 S Sal 47(46),2-3. 4-5. 6-7 E Joh 16,20-23a
Lør 11
  1 Apg 18,23-28 S Sal 47(46),2-3.8-9.10 E Joh 16,23b-28
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 12
  7. søndag i påsketiden
1 Apg 1,15-17.20a.20c-26 S Sal 103(102),1-2.11-12.19-20ab 2 1 Joh 4,11-16 E Joh 17,11b-19
Man 13
V (Vår Frue av Fátima)
  1 Apg 19,1-8 S Sal 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab E Joh 16,29-33
Tir 14
F Apostelen Mattias
1 Apg 1,15-17.20-26 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8 E Joh 15,9-17
Ons 15
V (Den hellige Hallvard)
  1 Apg 20,28-38 S Sal 68(67),29-30.33-35a.35b-36c E Joh 17,11b-19
Tor 16
  1 Apg 22,30.23,6-11 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Joh 17,20-26
Fre 17
  1 Apg 25,13b-21 S Sal 103(102),1-2.11-12.19-20ab E Joh 21,15-19
Lør 18
M Den hellige Erik L 1 Åp 21,2.22-27 S Sal 100 (101),1-2a. 3-4. 6-7 E Luk 22,24-3
  1 Apg 28,16-20.30-31 S Sal 11(10),4.5+7 E Joh 21,20-25
Vigilie
H Pinsevigilien
1 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5 S Sal 104(103),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 2 Rom 8,22-27 E Joh 7,37-39
SØN 19
H Pinsedag
1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 1 Kor 12,3b-7.12-13 E Joh 20,19-23
Eller: 1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 Gal 5,16-25 E Joh 15,26-27;16,12-15
Man 20
Messelesninger fra uke 7
Tidebønn for uke 3, vol. IV
M Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor L 1 1 Mos 3,9-15.20 eller Apg 1,12-14 S Sal 87 (86),1-2.3+5.6-7 E Joh 19,25-34
  1 Jak 3,13-18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Mark 9,14-29
Tir 21
V (Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere)
  1 Jak 4,1-10 S Sal 55(54),7-8. 9-10. 10-11. 23 E Mark 9,30-37
Ons 22
V (Den hellige Rita av Cascia)
  1 Jak 4,13-17 S Sal 49(48),2-3.6-7.8-10.11 E Mark 9,38-40
Tor 23
  1 Jak 5,1-6 S Sal 49(48),14-15ab.15cd-16.17-18.19-20 E Mark 9,41-50
I Tromsø stift:
F Vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest
1 Jer 31,31-34 S Sal 110,1b-e. 2. 3 2 Hebr 10,11-18 E Mark 14,22-25
Fre 24
  1 Jak 5,9-12 S Sal 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12 E Mark 10,1-12
Lør 25
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Beda den Ærverdige)
V (Den hellige Gregor VII)
V (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi)
  1 Jak 5,13-20 S Sal 141(140),1-2.3+8 E Mark 10,13-16
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 26
H Den hellige treenighet
1 5 Mos 4,32-34.39-40 S Sal 33(32),4-5.6+9.18-19.20+22 2 Rom 8,14-17 E Matt 28,16-20
Man 27
V (Den hellige Augustin av Canterbury)
  1 1 Pet 1,3-9 S Sal 111(110),1-2.5-6.9+10c E Mark 10,17-27
Tir 28
  1 1 Pet 1,10-16 S Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4 E Mark 10,28-31
Ons 29
V (Den hellige pave Paul VI)
  1 1 Pet 1,18-25 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 E Mark 10,32-45
Tor 30
  1 1 Pet 2,2-5.9-12 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Mark 10,46-52
Fre 31
F Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
1 Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 1,39-56

Juni 2024

Lør 1
M Den hellige Justin
1 Jud 17,20b-25 S Sal 63(62),2.3-4.5-6 E Mark 11,27-33
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 2
H Festen for Kristi legeme og blod
1 2 Mos 24,3-8 S Sal 116(115),12-13.15+16bc.17-18 2 Hebr 9,11-15 E Mark 14,12-16.22-26
Man 3
M Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere
1 2 Pet 1,2-7 S Sal 91(90),1-2. 14-15. 15-16 E Mark 12,1-12
Tir 4
  1 2 Pet 3,12-15a.17-18 S Sal 90(89),2.3-4.10.14+16 E Mark 12,13-17
Ons 5
M Den hellige Bonifatius L 1 Apg 26,19-23 S Sal 117 (116),1. 2 E Joh 10,11-16
  1 2 Tim 1,1-3.6-12 S Sal 123(122),1-2a.2bcd E Mark 12,18-27
Tor 6
V (Den hellige Norbert)
  1 2 Tim 2,8-15 S Sal 25(24),4bc-5ab.8-9.10+14 E Mark 12,28-34
Fre 7
H Jesu hjertefest
1 Hos 11,1.3-4.8c-9 S Jes 12,2-3. 4bcd. 56 2 Ef 3,8-12.14-19 E Joh 19,31-37
Lør 8
M Jomfru Marias rene hjerte
1 Jes 61,9-11 S 1 Sam 2,1. 4-5. 6-7. 8abcd E Luk 2,41-51
Tidebønn for uke 2, vol. IV
F Jomfru Marias rene hjerte
SØN 9
  10. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Mos 3,9-15 S Sal 130(129) 2 2 Kor 4,13-5,1 E Mark 3,20-35
Man 10
  1 1 Kong 17,1-6 S Sal 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8 E Matt 5,1-12
Tir 11
M Apostelen Barnabas
1 Apg 11,21b-26;13,1-3 S Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6 E Matt 10,7-13
Ons 12
  1 1 Kong 18,20-39 S Sal 16(15),1-2a.4.5+8.11 E Matt 5,17-19
Tor 13
M Den hellige Antonius av Padova
1 1 Kong 18,41-46 S Sal 65(64),10abcd.10e-11.12-13 E Matt 5,20-26
Fre 14
  1 1 Kong 19,9a.11-16 S Sal 27(26) E Matt 5,27-32
Lør 15
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Kong 19,19-21 S Sal 16(15),1b-2a.5.7-10 E Matt 5,33-37
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 16
  11. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Esek 17,22-24 S Sal 92(91),2-3. 13-14. 15-16 2 2 Kor 5,6-10 E Mark 4,26-34
Man 17
  1 1 Kong 21,1-16 S Sal 5,2-3.5-6.7 E Matt 5,38-42
Tir 18
  1 1 Kong 21,17-29 S Sal 51(50),3-4.5-6a.11+16 E Matt 5,43-48
Ons 19
V (Den hellige Romualdus)
  1 2 Kong 2,1.6-14 S Sal 31(30),20.21.24 E Matt 6,1-6.16-18
Tor 20
  1 Sir 48,1-15 S Sal 97(96),1-2.3-4.5-6.7 E Matt 6,7-15
Fre 21
M Den hellige Aloysius Gonzaga
1 2 Kong 11,1-4.9-18.20 S Sal 132(131),11.12.13-14.17-18 E Matt 6,19-23
Lør 22
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Paulinus av Nola)
V (De hellige John Fisher og Thomas More)
  1 2 Krøn 24,17-25 S Sal 89(88),4-5.29-30.31-32.33-34 E Matt 6,24-34
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 23
  12. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Job 38,1.8-11 S Sal 107(106) 2 2 Kor 5,14-17 E Mark 4,35-41
Man 24
H Johannes Døperens fødsel
1 Jes 49,1-6 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 2 Apg 13,22-26 E Luk 1,57-66.80
Tir 25
  1 2 Kong 19,9b-11.14-21.31-36 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.10-11 E Matt 7,6.12-14
Ons 26
  1 2 Kong 22,8-13;23,1-3 S Sal 119(118),33.34.35.36.37.40 E Matt 7,15-20
Tor 27
V (Den hellige Kyrillos av Alexandria)
  1 2 Kong 24,8-17 S Sal 79(78),1-2.3-5.8.9 E Matt 7,21-29
Fre 28
M Den hellige Ireneus L 1 1 Tim 2,22-26 S Sal 37 (36),1-6 E Joh 17,20-26
  1 2 Kong 25,1-12 S Sal 137(136),1-2.3.4-5.6 E Matt 8,1-4
Vigilie
F Vigilien til de hellige apostler Peter og Paulus
1 Apg 3,1-10 S Sal 19(18),2-3.4-5 2 Gal 1,11-20 E Joh 21,15-19
Lør 29
H De hellige apostler Peter og Paulus
1 Apg 12,1-11 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 2 2 Tim 4,6-8.17-18 E Matt 16,13-19
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 30
  13. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 1,13-15;2,23-25 S Sal 30(29),2+4. 5-6. 11+12a+13b 2 2 Kor 8,7.9.13-15 E Mark 5,21-43 (kortere: Mark 5,21-24.35b-43)

Juli 2024

Man 1
  1 Am 2,6-10,13-16 S Sal 50(49),16bc-17.18-19.20-21.22-23 E Matt 8,18-22
Tir 2
  1 Am 3,1-8;4,11-12 S Sal 5 E Matt 8,23-27
Ons 3
F Apostelen Thomas
1 Ef 2,19-22 S Sal 117(116),1.2 E Joh 20,24-29
Tor 4
V (Den hellige Elisabeth av Portugal)
  1 Am 7,10-17 S Sal 19(18),8.9.10.11 E Matt 9,1-8
Fre 5
V (Den hellige Antonius M. Zaccaria)
  1 Am 8,4-6.9-12 S Sal 119(118),2.10.20.30.40.131 E Matt 9,9-13
Lør 6
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Maria Goretti)
  1 Am 9,11-15 S Sal 85(84),9. 11-12. 13-14 E Matt 9,14-17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 7
  14. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Esek 2,2-5 S Sal 123(122),1-2a. 2bcd. 3-4 2 2 Kor 12,7-10 E Mark 6,1-7a
Man 8
V (Den hellige Sunniva)
  1 Hos 2,16.17b-18.21-22 S Sal 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 9,18-26
Tir 9
V (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
  1 Hos 8,4-7.11-13 S Sal 115(113B) 3-4.5-6.7ab-8.9-10 E Matt 9,32-38
Ons 10
M Den hellige Knut – Danmarks vernehelgen L 1 1 Pet 4,12-19 S Sal 34 (33),2-3. 4-5. 6-7. 8-9 E Luk 9,23-26
  1 Hos 10,1-3.7-8.12 S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Matt 10,1-7
Tor 11
F Den hellige Benedikt – vernehelgen for Europa
1 Ordsp 2,1-9 S Sal 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 ℟ 2a eller 9a E Matt 19,27-29
Fre 12
  1 Hos 14,2-10 S Sal 51(50),3-4.8-9.12-13.14+17 E Matt 10,16-23
Lør 13
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Henrik)
  1 Jes 6,1-8 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Matt 10,24-33
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 14
  15. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Amos 7,12-15 S Sal 85(84),9-10. 11-12. 13-14 2 Ef 1,3-14 (kortere: Ef 1,3-10) E Mark 6,7-13
Man 15
V (Den hellige Svithun)
V (Den hellige Bonaventura)
  1 Jes 1,10-17 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Matt 10,34-11,1
Tir 16
V (Jomfru Maria av Karmelberget)
  1 Jes 7,1-9 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8 E Matt 11,20-24
Ons 17
  1 Jes 10,5-7.13-16 S Sal 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15 E Matt 11,25-27
Tor 18
  1 Jes 26,7-9.12.16-19 S Sal 102(101),13-14ab+15.16-18.19-21 E Matt 11,28-30
Fre 19
  1 Jes 38,1-6.21-22.7-8 S Jes 38,10.11.12abcd.16 E Matt 12,1-8
Lør 20
M Den hellige Thorlákr L 1 Jer 1,4-9 S Sal 96,1-3. 7-8. 10 E Mark 1,14-20
1 Mi 2,1-5 S Sal 10,1-2.3-4.7-8.14 (9,22-23.24-25.28-29.35) E Matt 12,14-21
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 21
  16. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jer 23,1-6 S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Ef 2,13-18 E Mark 6,30-34
Man 22
F Den hellige Maria Magdalena
1 Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17 S Sal 63,2.3-4.5-6.8-9 E Joh 20,1-2.11-18
Tir 23
F Den hellige Birgitta – vernehelgen for Europa
1 Gal 2,19-20 S Sal 126(125),1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 E Joh 15,1-8
Ons 24
V (Den hellige Charbel Makhlūf)
  1 Jer 1,1.4-10 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 E Matt 13,1-9
Tor 25
F Apostelen Jakob
1 2 Kor 4,7-15 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Matt 20,20-28
Fre 26
M De hellige Joakim og Anna
1 Jer 3,14-17 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Matt 13,18-23
Lør 27
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Jer 7,1-11 S Sal 84(83),3.4.5-6a.+8a.11 E Matt 13,24-30
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 28
  17. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Kong 4,42-44 S Sal 145(144) 2 Ef 4,1-6 E Joh 6,1-15
Man 29
H Olav den hellige – Olsok
1 Visd 10,10-14 S Sal 31(30),2-3ab.3cd.4.5-6.7.17 2 Jak 1,2-4.12 E Matt 16,24-28
Tir 30
V (Den hellige Peter Krysologus)
  1 Jer 14,17-22 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Matt 13,36-43
Ons 31
M Den hellige Ignatius av Loyola
1 Jer 15,10.16-21 S Sal 59(58),2-3.4-5a.10-11-17.18 E Matt 13,44-46

August 2024

Tor 1
M Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
1 Jer 18,1-6 S Sal 146(145),1-2. 2-4. 5-6 E Matt 13,47-53
Fre 2
V (Den hellige Eusebius av Vercelli)
V (Den hellige Peter Julian Eymard)
  1 Jer 26,1-9 S Sal 69(68),5.8-10.14 E Matt 13,54-58
Lør 3
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Jer 26,11-16.24 S Sal 69(68),15-16.30-31.33-34 E Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 4
  18. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Mos 16,2-4.12-15 S Sal 78(77),3-4. 23-24. 25+54 2 Ef 4,17.20-24 E Joh 6,24-35
Man 5
V (Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen)
  1 Jer 28,1-17 S Sal 119(118),29.43.79.80.95.102 E Matt 14,13-21
Tir 6
F Herrens forklarelse
1 Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19 S Sal 97(96),1-2.5-6.9 E Matt 17,1-9
I St. Olav, Oslo:
H Kirkevigselsfest
Ons 7
V (Den hellige Sixtus og hans ledsagere)
V (Den hellige Cajetan)
  1 Jer 31,1-7 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Matt 15,21-28
I Oslo katolske bispedømme:
F Kirkevigselsfest
Tor 8
M Den hellige Dominikus
1 Jer 31,31-34 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 16,13-23
Fre 9
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
1 Hos 2,16b.17b.21-22 S Sal 45(44),11-12.14-15.16-17 E Matt 25,1-13
Lør 10
F Den hellige Laurentius – diakon og martyr
1 2 Kor 9,6-10 S Sal 112(111),1-2.5-6.7-8.9 E Joh 12,24-26
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 11
  19. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Kong 19,4-8 S Sal 34(33),2-3. 4-5. 6-7. 8-9 2 Ef 4,30-5,2 E Joh 6,41-51
Man 12
V (Den hellige Johanna Fransiska av Chantal)
  1 Esek 1,2-5.24-28c S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Matt 17,22-27
Tir 13
V (Den hellige Pontian og den hellige Hippolyt)
  1 Esek 2,8-3,4 S Sal 119(118),14. 24. 72. 103. 111. 131 E Matt 18,1-5.10-14
Ons 14
M Den hellige Maximilian Kolbe, prest og martyr
1 Esek 9,1-7;10,18-22 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6 E Matt 18,15-20
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
Tor 15
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Fre 16
V (Den hellige Stefan av Ungarn)
  1 Esek 16,1-15.60.63 (kortere: Esek 16,59-63) S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Matt 19,3-12
Lør 17
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Esek 18,1-10.13b.30-32 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 19,13-15
Tidebønn for uke 4, vol. IV
I Tromsø stift:
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
SØN 18
  20. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Ordsp 9,1-6 S Sal 34(33),2-3. 10-11. 12-13. 14-15 2 Ef 5,15-20 E Joh 6,51-58
I Tromsø stift:
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Man 19
V (Den hellige Johannes Eudes)
  1 Esek 24,15-24 S 5 Mos 32,18-19.20.21 E Matt 19,16-22
Tir 20
M Den hellige Bernhard av Clairvaux
1 Esek 28,1-10 S 5 Mos 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab E Matt 19,23-30
Ons 21
M Den hellige Pius X
1 Esek 34,1-11 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 20,1-16
Tor 22
M Jomfru Marias dronningverdighet L 1 Jes 9,1-6 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8 E Luk 1,26-38
  1 Esek 36,23-28 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 22,1-14
Fre 23
V (Den hellige Rosa av Lima)
  1 Esek 37,1-14 S Sal 107(106),2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 22,34-40
Lør 24
F Den hellige Bartolomeus – Apostel
1 Åp 21,9b-14 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Joh 1,45-51
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 25
  21. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jos 24,1-2a.15-17.18b S Sal 34(33),2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23 2 Ef 5,21-32 E Joh 6,60-69
Man 26
  1 2 Tess 1,1-5.11b-12 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.4-5 E Matt 23,13-22
Tir 27
M Den hellige Monika
1 2 Tess 2,1-3a.14-17 S Sal 96(95),10. 11-12. 13 E Matt 23,23-26
Ons 28
M Den hellige Augustin
1 2 Tess 3,6-10.16-18 S Sal 128(127),1-2.4-5 E Matt 23,27-32
Tor 29
M Johannes Døperens martyrdød
1 Jer 1,17-19 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 E Mark 6,17-29
Fre 30
  1 1 Kor 1,17-25 S Sal 33(32),1-2.4-5.10ab+11 E Matt 25,1-13
Lør 31
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Kor 1,26-31 S Sal 33(32),12-13.18-19.20-21 E Matt 25,14-30
Tidebønn for uke 2, vol. IV

September 2024

SØN 1
  22. søndag i det alminnelige kirkeår
1 5 Mos 4,1-2.6-8 S Sal 15(14),2-3a. 3cd-4ab. 5 2 Jak 1,17-18.21b-22.27 E Mark 7,1-8a.14-15.21-23
Verdensbønnedagen for skaperverket
Man 2
  1 1 Kor 2,1-5 S Sal 119(118),97.98.99.100.101.102 E Luk 4,16-30
Tir 3
M Den hellige Gregor den Store L 1 2 Kor 4,1-2. 5-7 S Sal 96 (95),1-2. 4-5. 8-9 E Luk 22,24-30
  1 1 Kor 2,10b-16 S Sal 145(144),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14 E Luk 4,31-37
Ons 4
  1 1 Kor 3,1-9 S Sal 33(32),12-13.14-15.20-21 E Luk 4,38-44
Tor 5
  1 1 Kor 3,18-23 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 5,1-11
Fre 6
  1 1 Kor 4,1-5 S Sal 37(36),3-4.5-6.27-28.39-40 E Luk 5,33-39
Lør 7
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Kor 4,6-15 S Sal 145(144),17-18.19-20.21 E Luk 6,1-5
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 8
  23. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 35,4-7a S Sal 146(145),7. 8-9a. 9bc-10 2 Jak 2,1-5 E Mark 7,31-37
Man 9
V (Den hellige Peter Claverius)
  1 1 Kor 5,1-8 S Sal 5,5-6.7.12 E Luk 6,6-11
Tir 10
  1 1 Kor 6,1-11 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Luk 6,12-19
Ons 11
  1 1 Kor 7,25-31 S Sal 45(44),11-12. 14-15. 16-17 E Luk 6,20-26
Tor 12
V (Jomfru Marias hellige Navn)
  1 1 Kor 8,1b-7.11-13 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.23-24 E Luk 6,27-38
Fre 13
M Den hellige Johannes Krysostomos L 1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 40 (39),2 og 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 E Mark 4,1-10. 13-20
  1 1 Kor 9,16-19.22b-27 S Sal 84(83),3.4.5-6.12 E Luk 6,39-42
Lør 14
F Korsets opphøyelse
1 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11 S Sal 78(77),1-2.34-35.36-37.38 E Joh 3,13-17
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 15
  24. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 50,5-9a S Sal 116(114),1-2. 3-4. 5-6. 8-9 2 Jak 2,14-18 E Mark 8,27-35
Man 16
M De hellige Kornelius og Kyprian
1 1 Kor 11,17-26.33 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.17 E Luk 7,1-10
Tir 17
V (Den hellige Robert Bellarmin)
  1 1 Kor 12,12-14.17-30a S Sal 100(99),1-2. 3. 4. 5 E Luk 7,11-17
Ons 18
  1 1 Kor 12,30b-13,13 S Sal 33(32),2-3. 4-5. 12+22 E Luk 7,31-35
Tor 19
V (Den hellige Januarius)
  1 1 Kor 15,1-11 S Sal 118(117),1-2.16ab-17.28 E Luk 7,36-50
Fre 20
M Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
1 1 Kor 15,12-20 S Sal 17(16),1.6-7.8b+15 E Luk 8,1-3
Lør 21
F Evangelisten Matteus
1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 9,9-13
Den internasjonale fredsdagen
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 22
  25. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 2,12.17-20 S Sal 54(53),3-4. 5. 6+8 2 Jak 3,16-4,3 E Mark 9,30-37
Man 23
M Den hellige Pius av Pietrelcina
1 Ordsp 3,27-34 S Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5 E Luk 8,16-18
Tir 24
  1 Ordsp 21,1-6.10-13 S Sal 119(118),1. 27. 30. 34. 35. 44 E Luk 8,19-21
Ons 25
  1 Ordsp 30,5-9 S Sal 119(118),29.72.89.101.104.163 E Luk 9,1-6
Tor 26
V (Den hellige Kosmas og den hellige Damian)
  1 Fork 1,2-11 S Sal 90(89),3-4.5-6.12-13.14+17 E Luk 9,7-9
Fre 27
M Den hellige Vincent av Paul
1 Fork 3,1-11 S Sal 144(143),1a+2abc.3-4 E Luk 9,18-22
Lør 28
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Venceslas)
V (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
  1 Fork 11,9-12,8 S Sal 90(89),3-4.5-6.12-13.14+17 E Luk 9,43b-45
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 29
  26. søndag i det alminnelige kirkeår
1 4 Mos 11,25-29 S Sal 19(18),8. 10. 12-13. 14 2 Jak 5,1-6 E Mark 9,38-43.45.47-48
Caritas-søndag
Man 30
M Den hellige Hieronymus
1 Job 1,6-22 S Sal 17(16),1.2-3.6-7 E Luk 9,46-50

Oktober 2024

Tir 1
M Den hellige Terese av Jesusbarnet L 1 Jes 66,10-14c S Sal 131 (130),1. 2. 3. E Matt 18,1-5
  1 Job 3,1-3.11-17.20-23 S Sal 88(87),2-3.4-5.6.7-8 E Luk 9,51-56
Ons 2
M De hellige verneengler
1 2 Mos 23,20-23 S Sal 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11 E Matt 18,1-5.10
Tor 3
  1 Job 19,21-27 S Sal 27(26),7-8a.8b-9abc.13-14 E Luk 10,1-12
Fre 4
M Den hellige Frans av Assisi L 1 Gal 6,14-18 S Sal 37 (36),3-4. 5-6. 16.11 E Matt 11,25-30
  1 Job 38,1.12-21.39,36-38 S Sal 139(138),1-3.7-8.9-10.13-14ab E Luk 10,13-16
Lør 5
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Job 42,1-3.5-6.12-16 S Sal 119(118),66. 71.7 5. 91. 125. 130 E Luk 10,17-24
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 6
  27. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Mos 2,18-24 S Sal 128(127),1-2. 3. 4-5. 6 2 Hebr 2,9-11 E Mark 10,2-16 (kortere: Mark 10,2-12)
Man 7
M Vår Frue av Rosenkransen L 1 Apg 1,12-14 S Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 E Luk 1,26-38
1 Gal 1,6-12 S Sal 111(110),1-2.7-8.9+10c E Luk 10,25-37
Tir 8
  1 Gal 1,13-24 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 E Luk 10,38-42
Ons 9
V (Den hellige Dionysius og hans ledsagere)
V (Den hellige Johannes Leonardi)
  1 Gal 2,1-2.7-14 S Sal 117(116),1.2 E Luk 11,1-4
Tor 10
  1 Gal 3,1-5 S Luk 1,69-70.71-72.73-75 E Luk 11,5-13
Fre 11
V (Den hellige pave Johannes XXIII)
  1 Gal 3,7-14 S Sal 111(110),1-2.3-4.5-6 E Luk 11,15-26
Lør 12
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Gal 3,22-29 S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 13
  28. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 7,7-11 S Sal 90(89),12-13. 14-15. 16-17 2 Hebr 4,12-13 E Mark 10,17-30 (kortere: Mark 10,17-27)
Man 14
V (Den hellige Callistus I)
  1 Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 S Sal 113(112),1-2.3-4.5a+6-7 E Luk 11,29-32
Tir 15
M Den hellige Teresa av Avila L 1 Rom 8,22-27 S Sal 104 (103),1-2. 24-25. 31.33 E Joh 15,1-8
  1 Gal 5,1-6 S Sal 119(118),41.43.44.45.47.48 E Luk 11,37-41
Ons 16
  1 Gal 5,18-25 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 11,42-46
I kirker viet til St. Olav:
M Olav den Helliges omvendelse L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Oslo katolske bispedømme:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Trondheim stift:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Tromsø stift:
V (Den hellige Hedvig)
V (Den hellige Margrete Maria Alacoque)
Tor 17
M Den hellige Ignatius av Antiokia L 1 Fil 3,17-4,1 S Sal 34 (33),2-3. 4-5. 6-7. 8-9 E Matt 11,25-30
  1 Ef 1,1-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 E Luk 11,47-54
Fre 18
F Evangelisten Lukas
1 2 Tim 4,10-17b S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Luk 10,1-9
Lør 19
V (Den salige jomfru Maria)
V (De hellige Johannes av Brébeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
V (Den hellige Paul av korset)
  1 Ef 1,15-23 S Sal 8,2-3a.4-5.6-7 E Luk 12,8-12
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 20
  29. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 53,10-11 S Sal 33(32),4-5. 18-19. 20+22 2 Hebr 4,14-16 E Mark 10,35-45 (kortere: Mark 10,42-45)
Misjonssøndag
Man 21
  1 Ef 2,1-10 S Sal 100(99),2. 3. 4. 5 E Luk 12,13-21
Tir 22
V (Den hellige pave Johannes Paul II)
  1 Ef 2,12-22 S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 E Luk 12,35-38
I Trondheim stift:
Årsdag for bispevigselen
I Oslo katolske bispedømme:
Årsdag for bispevigselen
Ons 23
V (Den hellige Johannes av Capestrano)
  1 Ef 3,2-12 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 12,39-48
Tor 24
V (Den hellige Antonius Maria Claret)
  1 Ef 3,14-21 S Sal 33(32),1-2.4-5.11-12.18-19 E Luk 12,49-53
Fre 25
  1 Ef 4,1-6 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 12,54-59
Lør 26
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Ef 4,7-16 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 13,1-9
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 27
  30. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jer 31,7-9 S Sal 126(125),1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 2 Hebr 5,1-6 E Mark 10,46-52
Man 28
F De hellige apostler Simon og Judas
1 Ef 2,19-22 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 6,12-19
Tir 29
  1 Ef 5,21-33 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 E Luk 13,18-21
Ons 30
  1 Ef 6,1-9 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.13cd-14 E Luk 13,22-30
Tor 31
  1 Ef 6,10-20 S Sal 144(143) E Luk 13,31-35

November 2024

Fre 1
H Allehelgensdag
1 Åp 7,2-4.9-14 S Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 2 1 Joh 3,1-3 E Matt 5,1-12a
Lør 2
M Allesjelersdag
1 2 Mak 12,43-46 S Sal 103(102),8+10.13-14.15-16.17-18 2 Rom 8,31-35.37-39 E Joh 14,1-6 eller 1 Visd 3,1-9 2 Rom 6,3-9 E Matt 25,31-46 eller 1 Jes 25,6.7-9 2 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11 E Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 3
  31. søndag i det alminnelige kirkeår
1 5 Mos 6,2-6 S Sal 18(17),2-3. 3-4. 47+57 2 Hebr 7,23-28 E Mark 12,28-34
Man 4
M Den hellige Karl Borromeus
1 Fil 2,1-4 S Sal 131(130),1. 2. 3 E Luk 14,12-14
Tir 5
  1 Fil 2,5-11 S Sal 22(21),26-27. 28-30. 31-32 E Luk 14,15-24
Ons 6
  1 Fil 2,12-18 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Luk 14,25-33
Tor 7
  1 Fil 3,3-8a S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Luk 15,1-10
Fre 8
  1 Fil 3,17-4,1 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 16,1-8
Lør 9
F Laterankirkens vigselsfest
1 Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 2,13-22
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 10
  32. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Kong 17,10-16 S Sal 146(145),7. 8-9a. 9bc-10 2 Hebr 9,24-28 E Mark 12,38-44 (kortere: Mark 12,41-44)
Innsamling av Peterspenger
Man 11
M Den hellige Martin av Tours
1 Tit 1,1-9 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 17,1-6
Tir 12
M Den hellige Josafat
1 Tit 2,1-8.11-14 S Sal 37(36),3-4. 18. 23. 27. 29 E Luk 17,7-10
Ons 13
  1 Tit 3,1-7 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Luk 17,11-19
Tor 14
  1 Filem 7-20 S Sal 146(145),7.8-9a.9bc-10 E Luk 17,20-25
Fre 15
V (Den hellige Albert den Store)
  1 2 Joh 4-9 S Sal 119(118),1.2.10.11.17.18 E Luk 17,26-37
Lør 16
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Margrete av Skottland)
V (Den hellige Gjertrud)
  1 3 Joh 5-8 S Sal 112(111),1-2.3-4.5-6 E Luk 18,1-8
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 17
  33. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Dan 12,1-3 S Sal 16(15),5+8. 9-10. 11 2 Hebr 10,11-14.18 E Mark 13,24-32
Bonifatiussøndag
Verdensdagen for de fattige
Man 18
V (Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer) L 1 Apg 28,11-16.30-31 S Sal 98 (97),1. 2-3ab 3c-4. 5-6 E Matt 14,22-33
  1 Åp 1,1-4;2,1-5a S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 18,35-43
Tir 19
  1 Åp 3,1-6.14-22 S Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5 E Luk 19,1-10
I St. Olav, Trondheim:
H Kirkevigselsfest
I Trondheim stift:
F Kirkevigselsfest
Ons 20
  1 Åp 4,1-11 S Sal 150,1-2.3-4.5-6 E Luk 19,11-28
Tor 21
M Jomfru Marias fremstilling i templet
1 Sak 2,14-17 S Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 E Matt 12,46-50
Fre 22
M Den hellige Cecilia
1 Åp 10,8-11 S Sal 119(118),14.24.72.103.111.131 E Luk 19,45-48
Lør 23
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Klemens I)
V (Den hellige Kolumban)
  1 Åp 11,4-12 S Sal 144(143),1.2.9-10 E Luk 20,27-40
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 24
H Kristi kongefest
1 Dan 7,13-14 S Sal 93(92),1ab. 1c-2. 5 2 Åp 1,5-8 E Joh 18,33b-37
Man 25
M Den salige Niels Steensen
1 Åp 14,1-3.4b-5 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 21,1-4
Tir 26
  1 Åp 14,14-20 S Sal 96(95),10.11-12.13 E Luk 21,5-11
Ons 27
  1 Åp 15,1-4 S Sal 98(97),1.2-3ab.7-8.9 E Luk 21,12-19
Tor 28
  1 Åp 18,1-2.21-23;19,1-3.9a S Sal 100(99),2.3.4.5 E Luk 21.20-28
Fre 29
  1 Åp 20,1-4.11-21,2 S Sal 84(83),3.4.5-6a+8a E Luk 21,29-33
Lør 30
F Den hellige Andreas
1 Rom 10,9-18 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 4,18-22
Tidebønn for uke 1, vol. I

Desember 2024

SØN 1
Søndagtekster år C, hverdagslesninger år I
  1. søndag i advent
1 Jer 33,14-16 S Sal 25(24),4-5. 8-9. 10+14 2 1 Tess 3,12-4,2 E Luk 21,25-28.34-36
Man 2
  1 Jes 2,1-5 S Sal 122(121),1-2.3-4a.(4b-5.6-7) 8-9 E Matt 8,5-11
Tir 3
M Den hellige Frans Xavier
1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71),2.7-8.12-13.17 E Luk 10,21-24
Ons 4
V (Den hellige Johannes av Damaskus)
  1 Jes 25,6-10a S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 15,29-37
I Tromsø stift:
V (Den hellige Barbara)
Tor 5
  1 Jes 26,1-6 S Sal 118(117),1+8-9.19-21.25-27a E Matt 7,21.24-27
Fre 6
V (Den hellige Nikolas av Myra)
  1 Jes 29,17-24 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Matt 9,27-31
Lør 7
M Den hellige Ambrosius
1 Jes 30,19-21.23-26 S Sal 147(146),1-2.3-4.5-6 E Matt 9,35-10,1.6-8
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 8
  2. søndag i advent
1 Bar 5,1-9 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 2 Fil 1,4-6.8-11 E Luk 3,1-6
Man 9
H Jomfru Marias uplettede unnfangelse
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Tir 10
  1 Jes 40,1-11 S Sal 96(95),1-2.3+10ac.11-12.13 E Matt 18,12-14
Ons 11
V (Den hellige Damasus I)
  1 Jes 40,25-31 S Sal 103(102),1-2.3-4.8+10 E Matt 11,28-30
Tor 12
V (Vår Frue av Guadalupe)
  1 Jes 41,13-20 S Sal 145(144),1+9.10-11.12-13ab E Matt 11,11-15
Fre 13
M Den hellige Lucia
1 Jes 48,17-19 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Matt 11,16-19
Lør 14
M Den hellige Johannes av korset
1 Sir 48,1-4.9-11 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 E Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 15
    3. søndag i advent
1 Sef 3,14-18a S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 2 Fil 4,4-7 E Luk 3,10-18
Man 16
  1 4 Mos 24,2-7.15-17a S Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9 E Matt 21,23-27
Tir 17
  1 1 Mos 49,2.8-10 S Sal 72(71),2.3-4ab.7-8.17 E Matt 1,1-17
Ons 18
  1 Jer 23,5-8 S Sal 72(71),2.12-13.18-19 E Matt 1,18-24
Tor 19
  1 Dom 13,2-7.24-25a S Sal 71(70),3-4a.5-6ab.16-17 E Luk 1,5-25
Fre 20
  1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 1,26-38
Lør 21
[Den hellige Peter Canisius]
  1 Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18 S Sal 33(32),2-3.11-12.20-21 E Luk 1,39-45
Tidebønn for uke 4, vol. I
SØN 22
  4. søndag i advent
1 Mi 5,1-4a S Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 2 Hebr 10,5-10 E Luk 1,39-45
Man 23
[Den hellige Johannes av Kęty]
  1 Mal 3,1-4.23-24 S Sal 25(24),4bc-5ab.8-9.10+14 E Luk 1,57-66
Tir 24
  1 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 E Luk 1,67-79
Julaftenvigilien:
H 1 Jes 62,1-5 S Sal 89(88),4-5.16-17.27+29 2 Apg 13,16-17.22-25 E Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Ons 25
H Kristi fødselsfest
1. julemesse, midnattsmessen: 1 Jes 9,2-7 S Sal 95,1-2a.2b-3.11-12.13 2 Tit 2,11-14 E Luk 2,1-14
2. julemesse, messen ved daggry: 1 Jes 62,11-12 S Sal 97(96),1+6.11-12 2 Tit 3,4-7 E Luk 2,15-20
3. julemesse, juledag: 1 Jes 52,7-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 2 Hebr 1,1-6 E Joh 1,1-18 (kortere: Joh 1,1-5.9-14)
Tor 26
F Den hellige Stefan – kirkens første martyr
1 Apg 6,8-10;7,54-59 S Sal 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc+17 E Matt 10,17-22
Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne
Fre 27
F Den hellige evangelisten Johannes
1 1 Joh 1,1-4 S Sal 97(96),1-2.5-6.11-12 E Joh 20,2-8
Lør 28
F De uskyldige barn i Betlehem
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 124(123),2-3.4-5.7b-8 E Matt 2,13-18
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 29
F Den hellige familie
1 Sir 3,2-6.12-14 S Sal 128(127),1-2. 3. 4-5 2 Kol 3,12-21 E Luk 2,41-52 eller 1 1 Sam 1,20-22.24-28 S Sal 84(83),2-3. 5-6. 9-10 2 1 Joh 3,1-2.21-24 E Luk 2,41-52
Man 30
Juleoktaven
  1 1 Joh 2,12-17 S Sal 96(95),7-8a.8b-9.10 E Luk 2,36-40
Tir 31
[Den hellige Sylvester I]
Juleoktaven
  1 1 Joh 2,18-21 S Sal 96(95),1-2.11-12.13 E Joh 1,1-18