Tilbake

Fastetiden

Om fastetiden

Hensikten med fastetiden er å forberede feiringen av påsken. Dens liturgi hjelper både katekumener og troende til å gjøre seg rede til å feire påskens mysterium. Katekumenene gjennomgår forskjellige trinn av kristeninitiasjonen, de troende gjenkaller minnet om sin dåp og gjør bot.

Fastetiden varer fra askeonsdag inntil aftenmessens begynnelse skjærtorsdag.

Fra begynnelsen av fastetiden inntil påskevigilien brukes ikke Halleluja.

På askeonsdag, som overalt er fastedag, blir fastetiden innledet med utdeling av asken.

Søndagene i denne periode kalles 1., 2., 3., 4. og 5. søndag i fastetiden. Den 6. søndag i fasten innleder den stille uke (Hebdomada sancta) og kalles palmesøndag (Dominica in palmis de Passione Domini).

Hensikten med den stille uke er å gjenkalle minnet om Kristi lidelse. Den begynner med hans messianske inntog i Jerusalem.

Skjærtorsdag morgen koncelebrerer biskopen en messe sammen med sitt presbyterium der han velsigner de hellige oljer og tillager krismaen.