Tilbake

Adventstiden

Om adventstiden

Adventstiden har et dobbelt særpreg: Den er en forberedelse til julehøytiden, da Guds Sønns første komme til menneskene blir feiret. Dessuten skal minnet om dette komme lede våre tanker forventningsfullt mot Kristi annet komme ved tidenes ende. Begge disse grunner gjør advent til en tid fylt av hengiven og glad forventning.

Adventstiden begynner med første vesper for den søndag som faller på eller nærmest 30. november, og den ender før første julevesper.

Søndagene i denne tid kalles 1., 2., 3., og 4. søndag i advent.

Ferialdagene fra 17. til og med 24. desember er ment som en mer direkte forberedelse til julen.