Tilbake

2017

Velg måned:

Januar 2018

Man 1
Søndagtekster år B, hverdagslesninger år II, tidebønn for uke 1 vol. I
H Guds hellige mor Maria
1 4 Mos 6,22–27 S Sal 67(66),2–3.5.6+8 2 Gal 4,4–7 E Luk 2,16–21
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
Tir 2
M De hellige Basilios og Gregorios
1 1 Joh 2,22–28 S Sal 98(97),1.2–3ab.3cd–4 E Joh 1,19–28
Ons 3
V (Jesu hellige navn) L 1 Fil 2,1–11 S Sal 8,4–5.6–7.8–9 E Luk 2,21–24
  1 1 Joh 2,29–3,6 S Sal 98(97),1.3cd–4.5–6 E Joh 1,29–34
Tor 4
  1 1 Joh 3,7–10 S Sal 98(97),1.7–8.9 E Joh 1,35–42
Fre 5
  1 1 Joh 3,11–21 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Joh 1,43–51
Lør 6
H Herrens åpenbaring
1 Jes 60,1–6 S Sal 72(71),2.7–8.10.11.12–13 2 Ef 3,2–3a.5–6 E Matt 2,1–12
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 7
F Herrens dåp
1 Jes 42,1–4.6–7 S Sal 29(28),1a+2. 3ac–4. 3b+9b–10 2 Apg 10,34–38 E Mark 1,7–11 eller 1 Jes 55,1–11 S Jes 12,2–3. 4bcd. 5–6 2 1 Joh 5,1–9 E Mark 1,7–11
Kollekt til barne-missio
Man 8
Tidebønn for uke 1, vol. IV
V (Den hellige Torfinn)
  1 1 Sam 1,1–8 S Sal 116(115),12–13.14–17.18–19 E Mark 1,14–20
Tir 9
  1 1 Sam 1,9–20 S 1 Sam 2,1,4–5,6–7,8abcd E Mark 1,21–28
Ons 10
  1 1 Sam 3,1–10.19–20 S Sal 40(39),2+5.7–8a.8b–9.10 E Mark 1,29–39
Tor 11
  1 1 Sam 4,1–11 S Sal 44(43),10–11.14–15.24–25 E Mark 1,40–45
Fre 12
  1 1 Sam 8,4–7.10–22a S Sal 89(88),16–17.18–19 E Mark 2,1–12
Lør 13
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Hilarius)
  1 1 Sam 9,1–4.17–19;10,1a S Sal 21(20),2–3.4–5.6–7 E Mark 2,13–17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 14
  2. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Sam 3,3b–10.19 S Sal 40(39),2ab+4. 7–8a. 8b–9. 2 1 Kor 6,13c–15a.17–20 E Joh 1,35–42
Man 15
  1 1 Sam 15,16–23 S Sal 50(49),8–9.16bc–17.21+23 E Mark 2,18–22
Tir 16
  1 1 Sam 16,1–13 S Sal 89(88),20.21–22.27–28 E Mark 2,23–28
Ons 17
M Den hellige Antonius
1 1 Sam 17,32–33.37.40–51 S Sal 144(143),1.2.9–10 E Mark 3,1–6
Tor 18
  1 1 Sam 18,6–9;19,1–7 S Sal 56 (55),2–3.9–10ab.10c–11.12–13 E Mark 3,7–12
Bønneuken for kristen enhet 18.-25. januar
Fre 19
M Den hellige Henrik av Finland L 1 Jes 52,7–10 S Sal 96 (95),1–2a. 2b–3. 7–8a. 10 E Matt 28,16–20
  1 1 Sam 24,3–21 S Sal 57(56),2.3–4.6+11 E Mark 3,13–19
Lør 20
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Fabian)
V (Den hellige Sebastian)
  1 2 Sam 1,1–4,11–12.19.23–27 S Sal 80(79),2–3.5–7 E Mark 3,20–21
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 21
  3. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jona 3,1–5.10 S Sal 25(24),4–5. 6–7. 8–9 2 1 Kor 7,29–31 E Mark 1,14–20
Man 22
V (Den hellige Vincent)
  1 2 Sam 5,1–7.10 S Sal 89(88),20. 21–22. 25–26 E Mark 3,22–30
Tir 23
  1 2 Sam 6,12b–15.17–19 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Mark 3,31–35
Ons 24
M Den hellige Frans av Sales
1 2 Sam 7,4–17 S Sal 89(88),4–5.27–28.29–30 E Mark 4,1–20
Tor 25
F Apostelen Paulus' omvendelse
1 Apg 22,3–16 eller Apg 9,1–22 S Sal 117(116),1.2 E Mark 16,15–18
Fre 26
V (Den hellige Eystein)
  1 2 Sam 11,1–4a.5–10a.13–17 S Sal 51(50),3–4.5–6a.6bc–7 E Mark 4,26–34
I Trondheim stift:
F Den hellige Eystein
Lør 27
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Angela Merici)
V (De hellige Timoteus og Titus) L 1 2 Tim 1,1–8 eller Tit 1,1–5 S Sal 96,1–2a.2b–3.7–8a.10 E Luk 10,1–9
  1 2 Sam 12,1–7a,10–17 S Sal 51(50),12–13.14–15.16–17 E Mark 4,35–41
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 28
  4. søndag i det alminnelige kirkeår
1 5 Mos 18,15–20 S Sal 95(94),1–2. 6–7. 7–9 2 1 Kor 7,32–35 E Mark 1,21–28
Man 29
  1 2 Sam 15,13–14.30;16,5.13a S Sal 3,2–3.4–5.6–7 E Mark 5,1–20
Tir 30
  1 2 Sam 18,9–10.14b.24–25a,30–19,3 S Sal 86(85),1–2. 3–4. 5–6 E Mark 5,21–43
Ons 31
M Den hellige Johannes Bosco L 1 Fil 4,4–9 S Sal 37 (36),3–6 E Matt 18,1–5
  1 2 Sam 24,2.9–17 S Sal 32(31),1–2.5.6.7 E Mark 6,1–6

Februar 2018

Tor 1
  1 1 Kong 2,1–4.10–12 S 1 Krøn 29,10.11ab.11d–12a E Mark 6,7–13
Fre 2
F Herrens fremstilling i tempelet
1 Mal 3,1–4 eller Hebr 2,14–18 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Luk 2,22–40 (kortere: 22–32)
Ordenslivets dag
Lør 3
M Den hellige Ansgar L 1 1 Kor 2,1–7 S Sal 98 (97),1. 2–3ab. 3c–4. 5 E Mark 16,15–20
  1 1 Kong 3,4–13 S Sal 119(118),9.10.11.12.13.14 E Mark 6,30–34
Tidebønn for uke 1, vol. IV
I Tromsø stift (utenom domkirken) feires på en hverdag i perioden 3.-9. februar:
F Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1–2.8–9.12 2 1 Kor 3,9b–11.16–17 E Joh 2,13–22
SØN 4
  5. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Job 7,1–4.6–7 S Sal 147(146),1–2. 3–4. 5–6 2 1 Kor 9,16–19.22–23 E Mark 1,29–39
I Tromsø (domkirken):
H Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1–2.8–9.12 2 1 Kor 3,9b–11.16–17 E Joh 2,13–22
Man 5
M Den hellige Agathe
1 1 Kong 8,1–7.9–13 S Sal 132(131),6–7.8–10 E Mark 6,53–56
Tir 6
M Den hellige Paul Miki og hans ledsagere
1 1 Kong 8,22–23.27–30 S Sal 84(83),3.4.5+10.11 E Mark 7,1–13
Ons 7
  1 1 Kong 10,1–10 S Sal 37(36),5–6.30–31.39–40 E Mark 7,14–23
Tor 8
V (Den hellige Hieronymus Emiliani)
V (Den hellige Josefina Bakhita)
  1 1 Kong 11,4–13 S Sal 106(105),3–4.35–36.37+40 E Mark 7,24–30
Fre 9
  1 1 Kong 11,29–32;12,19 S Sal 81(80),10–11ab.12–13.14–15 E Mark 7,31–37
Lør 10
M Den hellige Scholastica
1 1 Kong 12,26–32;13,33–34 S Sal 106(105),6–7a.19–20.21–22 E Mark 8,1–10
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 11
  6. søndag i det alminnelige kirkeår
1 3 Mos 13,1–2.44–46 S Sal 32(31),1–2. 5. 11 2 1 Kor 10,31–11,1 E Mark 1,40–45
Man 12
  1 Jak 1,1–11 S Sal 119(118),67.68.71.72.75.76 E Mark 8,11–13
Tir 13
  1 Jak 1,12–18 S Sal 94(93),12–13a.14–15.18–19 E Mark 8,14–21
Tidebønn for uke 4, vol. II
Ons 14
A Askeonsdag – faste og abstinens
1 Joel 2,12–18 S Sal 51(50),3–4.5–6a.12–13.14+17 2 2 Kor 5,20–6,2 E Matt 6,1–6.16–18
Tor 15
  1 5 Mos 30,15–20 S Sal 1,1–2.3.4+6 E Luk 9,22–25
Fre 16
  1 Jes 58,1–9a S Sal 51(50),3–4.5–6a.18–19 E Matt 9,14–15
Vietnamesisk nyttår
Lør 17
  1 Jes 58,9b–14 S Sal 86(85),1–2.3–4.5–6 E Luk 5,27–32
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 18
  1. søndag i fasten
1 1 Mos 9,8–15 S Sal 25(24),4–5. 6–7. 8–9 2 1 Pet 3,18–22 E Mark 1,12–15
Man 19
  1 3 Mos 19,1–2.11–18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Matt 25,31–46
Tir 20
  1 Jes 55,10–11 S Sal 34(33),4–5.6–7.16–17.18–19 E Matt 6,7–15
Ons 21
  1 Jona 3,1–10 S Sal 51(50),3–4.12–13.18–19 E Luk 11,29–32
Tor 22
F Apostelen Peters stol
1 1 Pet 5,1–4 S Sal 23(22),1–3a.3b–4.5.6 E Matt 16,13–19
Fre 23
  1 Esek 18,21–28 S Sal 130(129),1–2.3–4ab.4c–6.7–8 E Matt 5,20–26
Lør 24
  1 5 Mos 26,16–19 S Sal 119(118),1–2.4–5.7–8 E Matt 5,43–48
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 25
  2. søndag i fasten
1 1 Mos 22,1–2.9a.10–13.15–18 S Sal 116(115),10+15. 16–17. 18–19 2 Rom 8,31b–34 E Mark 9,2–10
Man 26
  1 Dan 9,4b–10 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Luk 6,36–38
Tir 27
  1 Jes 1,10.16–20 S Sal 50(49),8–9.16bc–17.21+23 E Matt 23,1–12
Ons 28
  1 Jer 18,18–20 S Sal 31(30),5–6.14.15–16 E Matt 20,17–28

Mars 2018

Tor 1
  1 Jer 17,5–10 S Sal 1,1–2.3.4+6 E Luk 16,19–31
Fre 2
  1 1 Mos 37,3–4.12–13a.17b–28 S Sal 105(104),16–17.18–19.20–21 E Matt 21,33–43.45–46
Kvinnenes Verdensbønnedag
Lør 3
  1 Mi 7,14–15.18–20 S Sal 103(102),1–3.3–4.9–10.11–12 E Luk 15,1–3.11–32
Tidebønn for uke 3, vol. II
SØN 4
  3. søndag i fasten
1 2 Mos 20,1–17 (kortere: 20,1–3.7–8.12–17) S Sal 19(18),8.9.10.11 2 1 Kor 1,22–25 E Joh 2,13–25
Eller fra år A: 1 2 Mos 17,3–7 S Sal 95(94),1–2. 6–7. 8–9 2 Rom 5,1–2.5–8 E Joh 4,5–42 (kortere: 5–15.19b–26.39a.40–42)
Man 5
  1 2 Kong 5,1–15a S Sal 42(41),2.3; 43(42) 3.4 E Luk 4,24–30
Tir 6
  1 Dan 3,25.34–43 S Sal 25(24),4bc–5ab.6–7bc.8–9 E Matt 18,21–35
Ons 7
  1 5 Mos 4,1.5–9 S Sal 147,12–13.15–16.19–20 E Matt 5,17–19
Tor 8
  1 Jer 7,23–28 S Sal 95(94),1–2.6–7.8–9 E Luk 11,14–23
Fre 9
  1 Hos 14,2–10 S Sal 81(80),6c–8a.8bc–9.10–11ab.14+17 E Mark 12,28b–34
Lør 10
  1 Hos 6,1–6 S Sal 51(50),3–4.18–19.20–21ab E Luk 18,9–14
Tidebønn for uke 4, vol. II
SØN 11
    4. søndag i fasten
1 2 Krøn 36,14–17a.19–23 S Sal 137(136),1–2.3.4–5.6 2 Ef 2,4–10 E Joh 3,14–21
Eller fra år A: 1 1 Sam 16,1b.6–7.10–13a S Sal 23(22),1–3a. 3b–4. 5. 6 2 Ef 5,8–14 E Joh 9,1–41 (kortere: 1.6–9.13–17.34–38)
Man 12
  1 Jes 65,17–21 S Sal 30(29),2+4.5–6.11–12a+13b E Joh 4,43–54
Tir 13
  1 Esek 47,1–9.12 S Sal 46(45),2–3.5–6.8–9 E Joh 5,1–16
Årsdagen for pavevalget
Ons 14
  1 Jes 49,8–15 S Sal 145(144),8–9.13cd–14.17–18 E Joh 5,17–30
Tor 15
  1 2 Mos 32,7–14 S Sal 106(105),19–20.21–22.23 E Joh 5,31–47
Fre 16
  1 Visd 2,1a.12–22 S Sal 34(33),17–18. 19–20. 21. 23 E Joh 7,1–2.10.25–30
Lør 17
  1 Jer 11,18–20 S Sal 7,2–3.9bc–10.11–12 E Joh 7,40–53
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 18
  5. søndag i fasten
1 Jer 31,31–34 S Sal 51(50),3–4.12–13.14–15 2 Hebr 5,7–9 E Joh 12,20–33
Eller fra år A: 1 Esek 37,12b–14 S Sal 130(129) 1–2.3–4ab.4c–6.7–8 2 Rom 8,8–11 E Joh 11,1–45 (kortere: Joh 11,3–7.17.20–27.33b–45)
Man 19
H Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom
1 2 Sam 7,4–5a.12–14a.16 S Sal 89(88),2–3.4–5.27+29 2 Rom 4,13.16–18.22 E Matt 1,16.18–21.24a eller Luk 2,41–51a
Tir 20
  1 4 Mos 21,4–9 S Sal 102(101),2–3.16–18.19–21 E Joh 8,21–30
Ons 21
  1 Dan 3,14–20.49–50.91–92.95 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Joh 8,31–42
Tor 22
  1 1 Mos 17,3–9 S Sal 105(104),4–5. 6–7. 8–9 E Joh 8,51–59
Fre 23
  1 Jer 20,10–13 S Sal 18(17),2–3a.3bc–4.5–6.7 E Joh 10,31–42
Lør 24
  1 Esek 37,21–28 S Jer 31,10.11–12ab.13 E Joh 11,45–56
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 25
H Palmesøndag
E Mark 11,1–10 eller Joh 12,12–16 1 Jes 50,4–7 S Sal 22(21),8–9. 17–18a. 19–20. 23–24 2 Fil 2,6–11 E Mark 14,1–15,47 (kortere: Mark 15,1–39)
Man 26
  1 Jes 42,1–7 S Sal 27(26),1. 2. 3. 13–14 E Joh 12,1–11
Tir 27
  1 Jes 49,1–6 S Sal 71(70),1–2. 3–4. 5–6. 15. 17 E Joh 13,21–33.36–38
Ons 28
  1 Jes 50,4–9a S Sal 69(68),8–10. 21–22. 31. 33–34 E Matt 26,14–25
I Tromsø stift:
Årsdag for bispevigselen
Tor 29
H Skjærtorsdag
F Oljevigselsmessen:
1 Jes 61,1–3a.6a.8b–9 S Sal 89(88),21–22. 25+27 2 Åp 1,5–8 E Luk 4,16–21
Påskens hellige triduum begynner
H Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
1 2 Mos 12,1–8.11–14 S Sal 115,12–13.15–16bc.17–18 2 1 Kor 11,23–26 E Joh 13,1–15
Fre 30
A Langfredag – faste og abstinens
1 Jes 52,13–53,12 S Sal 31(30),2+6. 12–13. 15–16. 17+25 2 Hebr 4,14–16;5,7–9 E Joh 18,1–19,42
Kollekt til Det hellige land
Lør 31
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
H Påskevigilien
1 1 Mos 1,1–2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26–31a) S Sal 104(103),1–2a.5–6.10+12.13–14.24+35c eller Sal 33(32),4–5.6–7.12–13.20+22 2 1 Mos 22,1–18 (kortere: 1 Mos 22,1–2.9a.10–13.15–18) S Sal 16(15),5+8.9–10.11 3 2 Mos 14,5–15,1a S 2 Mos 15,1–2.3–4.5–6.17–18 4 Jes 54,5–14 S Sal 30(29),2+4.5–6.11+12a+13b 5 Jes 55,1–11 S Jes 12,2–3.4bcd.5–6 6 Bar 3,9–15.32–4,4 S Sal 19(18),8.9.10.11 7 Esek 36,16–17a.18–28 S Sal 42(41),3.5bcd;43(42),3.4 eller (om det er dåp) Jes 12,2–3.4bcd.5–6 eller Sal 51(50),12–13.14–15.18–19 8 Rom 6,3–11 S Sal 118(117),1–2. 16ab–17. 22–23 E Mark 16,1–7

April 2018

SØN 1
H Påskedag
1 Apg 10,34a.37–43 S Sal 118(117),1–2. 16ab–17. 22–23 2 Kol 3,1–4 eller 1 Kor 5,6b–8 E Joh 20,1–9 eller Luk 24,1–12 eller (om kvelden) Luk 24,13–35
Tidebønn for uke 1, vol. III
Man 2
  Mandag i påskeoktaven
1 Apg 2,14.22–33 S Sal 15(16),1–2a+5.7–8.9–10.11 E Matt 28,8–15
Tir 3
  Tirsdag i påskeoktaven
1 Apg 2,36–41 S Sal 33(32),4–5. 18–19. 20. 22 E Joh 20,11–18
Ons 4
  Onsdag i påskeoktaven
1 Apg 3,1–10 S Sal 105(104),1–2.3–4.6–7.8–9 E Luk 24,13–35
Tor 5
  Torsdag i påskeoktaven
1 Apg 3,11–26 S Sal 8,2a+5.6–7.8–9 E Luk 24,35–48
Fre 6
  Fredag i påskeoktaven
1 Apg 4,1–12 S Sal 118(117),1–2+4.22–24.25–27a E Joh 21,1–14
Lør 7
  Lørdag i påskeoktaven
1 Apg 4,13–21 S Sal 118(117),1+14–15.16ab–18.19–21 E Mark 16,9–15
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 8
Miskunns-søndagen.
  2. søndag i påsketiden
1 Apg 4,32–35 S Sal 118 (117),2–4. 16ab–18. 22–24 2 1 Joh 5,1–6 E Joh 20,19–31
Man 9
H Herrens bebudelse
1 Jes 7,10–14.8,10 S Sal 40(39),7–8a.8b–9.10.11 2 Hebr 10,4–10 E Luk 1,26–38
Tir 10
  1 Apg 4,32–37 S Sal 93(92),1ab.1c–2.5 E Joh 3,7b–15
Ons 11
M Den hellige Stanislaus
1 Apg 5,17–26 S Sal 34(33),2–3.4–5.6–7.8–9 E Joh 3,16–21
Tor 12
  1 Apg 5,27–33 S Sal 34(33),2+9.17–18.19–20 E Joh 3,31–36
Fre 13
V (Den hellige Martin I)
  1 Apg 5,34–42 S Sal 27(26),1.4.13–14 E Joh 6,1–15
Lør 14
  1 Apg 6,1–7 S Sal 33(32),1–2.4–5.18–19 E Joh 6,16–21
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 15
  3. søndag i påsketiden
1 Apg 3,13–15.17–19 S Sal 4,2.4.7.9 2 1 Joh 2,1–5a E Luk 24,35–48
Man 16
M Den hellige Magnus
1 Apg 6,8–15 S Sal 119(118),23–24.26–27.29–30 E Joh 6,22–29
Tir 17
  1 Apg 7,51–8,1a S Sal 31(30),3cd–4.6ab+7b+8a.17+21ab E Joh 6,30–35
Ons 18
  1 Apg 8,1b–8 S Sal 66(65),1–3a.4–5.6–7a E Joh 6,35–40
Tor 19
  1 Apg 8,26–40 S Sal 66(65),8–9.16–17.20 E Joh 6,44–51
Fre 20
  1 Apg 9,1–20 S Sal 117(116),1.2 E Joh 6,52–59
Lør 21
V (Den hellige Anselm av Canterbury)
  1 Apg 9,31–42 S Sal 116(115),12–13.14–15.16–17 E Joh 6,60–69
Tidebønn for uke 4, vol. III
SØN 22
  4. søndag i påsketiden
1 Apg 4,8–12 S Sal 118(117),1+8–9. 21–23. 26+28cd+29 2 1 Joh 3,1–2 E Joh 10,11–18
Kallssøndag
Man 23
V (Den hellige Adalbert)
V (Den hellige Georg)
  1 Apg 11,1–18 S Sal 42(41),2–3; 43(42) 3.4 E Joh 10,1–10
Tir 24
V (Den hellige Fidelis av Sigmaringen)
  1 Apg 11,19–26 S Sal 87(86),1–3.4–5.6–7 E Joh 10,22–30
Ons 25
F Evangelisten Markus
1 1 Pet 5,5b–14 S Sal 89(88),2–3.6–7.16–17 E Mark 16,15–20
Tor 26
  1 Apg 13,13–25 S Sal 89(88),2–3.21–22.25+27 E Joh 13,16–20
Fre 27
  1 Apg 13,26–33 S Sal 2,6–7.8–9.10–11 E Joh 14,1–6
Lør 28
V (Den hellige Peter Chanel)
V (Den hellige Louis M. Grigion de Montfort)
  1 Apg 13,44–52 S Sal 98(97),1.2–3ab.3cd–4 E Joh 14,7–14
Tidebønn for uke 1, vol. III
SØN 29
  5. søndag i påsketiden
1 Apg 9,26–31 S Sal 22(21),26b–27.28+30.31–32 2 1 Joh 3,18–24 E Joh 15,1–8
Man 30
V (Den hellige Pius V)
  1 Apg 14,5–18 S Sal 115(113B),1–2. 3–4. 15–16 E Joh 14,21–26

Mai 2018

Tir 1
V (Den hellige Josef håndverkeren) L 1 1 Mos 1,26–2,3 eller Kol 3,14–15.17.23–24 S Sal 90(89),2.3–4.12–13.14.16 E Matt 13,54–58
  1 Apg 14,19–28 S Sal 145(144),10–11.12–13ab.21 E Joh 14,27–31a
Ons 2
M Den hellige Athanasius L 1 1 Joh 5,1–5 S Sal 37 (36),3–8 E Matt 10,22–25
  1 Apg 15,1–6 S Sal 122(121),1–2.3–4a.4b–5 E Joh 15,1–8
Tor 3
F De hellige apostler Filip og Jakob
1 1 Kor 15,1–8 S Sal 19(18),2–3.4–5 E Joh 14,6–14
Fre 4
  1 Apg 15,22–31 S Sal 57(56),8–9.10–12 E Joh 15,12–17
Lør 5
  1 Apg 16,1–10 S Sal 100(99),2.3.5 E Joh 15,18–21
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 6
  6. søndag i påsketiden
1 Apg 10,25–26.34–35.44–48 S Sal 98(97),1.2–3ab.3cd–4 2 1 Joh 4,7–10 E Joh 15,9–17
Man 7
  1 Apg 16,11–15 S Sal 149,1–2.3–4.5–6a+9b E Joh 15,26–16.4a
Tir 8
  1 Apg 16,22–34 S Sal 138(137),1–2a.2bc–3.7c–8 E Joh 16,5–11
Ons 9
  1 Apg 17,15.22–18,1 S Sal 148,1–2.11–12ab.12c–14a.14bcd E Joh 16,12–15
Tor 10
H Kristi himmelfart
1 Apg 1,1–11 S Sal 47(46),2–3. 6–7. 8–9 2 Ef 4,17–23 eller Ef 4,1–13 (kortere: Ef 4,1–7.11–13) E Mark 16,15–20
Fre 11
  1 Apg 18,9–18 S Sal 47(46),2–3. 4–5. 6–7 E Joh 16,20–23a
Lør 12
V (De hellige Nereus og Achilleus)
V (Den hellige Pancratius)
  1 Apg 18,23–28 S Sal 47(46),2–3.8–9.10 E Joh 16,23b–28
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 13
  7. søndag i påsketiden
1 Apg 1,15–17.20a.20c–26 S Sal 103(102),1–2.11–12.19–20ab 2 1 Joh 4,11–16 E Joh 17,11b–19
Man 14
F Apostelen Mattias
1 Apg 1,15–17.20–26 S Sal 113(112),1–2.3–4.5–6.7–8 E Joh 15,9–17
Tir 15
V (Den hellige Hallvard)
  1 Apg 20,17–27 S Sal 68(67),10–11.20–21 E Joh 17,1–11a
Ons 16
  1 Apg 20,28–38 S Sal 68(67),29–30.33–35a.35b–36c E Joh 17,11b–19
Tor 17
  1 Apg 22,30.23,6–11 S Sal 16(15),1–2a+5.7–8.9–10.11 E Joh 17,20–26
Fre 18
M Den hellige Erik L 1 Åp 21,2.22–27 S Sal 100 (101),1–2a. 3–4. 6–7 E Luk 22,24–3
  1 Apg 25,13b–21 S Sal 103(102),1–2.11–12.19–20ab E Joh 21,15–19
Lør 19
  1 Apg 28,16–20.30–31 S Sal 11(10),4.5+7 E Joh 21,20–25
Vigilie
H Pinsevigilien
1 1 Mos 11,1–9 eller 2 Mos 19,3–8a.16–20 eller Esek 37,1–14 eller Joel 3,1–5 S Sal 104(103),1–2a.24.35c.27–28.29bc–30 2 Rom 8,22–27 E Joh 7,37–39
SØN 20
H Pinsedag
1 Apg 2,1–11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc–30. 31+34 2 1 Kor 12,3b–7.12–13 E Joh 20,19–23
Eller: 1 Apg 2,1–11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc–30. 31+34 2 Gal 5,16–25 E Joh 15,26–27;16,12–15
Man 21
Messelesninger fra uke 7
Tidebønn for uke 3, vol. IV
  Pinsemandag
1 Joel 2,23a.26; 3,1–3a eller Apg 10,1.33–34a.37–44 S Sal 22 (21), 23–24. 26–27. 28+31–32 E Joh 16,5–7.12–13a
V (Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere)
  1 Jak 3,13–18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Mark 9,14–29
Tir 22
V (Den hellige Rita av Cascia)
  1 Jak 4,1–10 S Sal 55(54),7–8. 9–10. 10–11. 23 E Mark 9,30–37
Ons 23
  1 Jak 4,13–17 S Sal 49(48),2–3.6–7.8–10.11 E Mark 9,38–40
Tor 24
  1 Jak 5,1–6 S Sal 49(48),14–15ab.15cd–16.17–18.19–20 E Mark 9,41–50
I Tromsø stift:
F Vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest
1 Jer 31,31–34 S Sal 110,1b–e. 2. 3 2 Hebr 10,11–18 E Mark 14,22–25
Fre 25
V (Den hellige Beda den Ærverdige)
V (Den hellige Gregor VII)
V (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi)
  1 Jak 5,9–12 S Sal 103(102),1–2.3–4.8–9.11–12 E Mark 10,1–12
Lør 26
M Den hellige Filip Neri
1 Jak 5,13–20 S Sal 141(140),1–2.3+8 E Mark 10,13–16
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 27
H Den hellige treenighet
1 5 Mos 4,32–34.39–40 S Sal 33(32),4–5.6+9.18–19.20+22 2 Rom 8,14–17 E Matt 28,16–20
Man 28
  1 1 Pet 1,3–9 S Sal 111(110),1–2.5–6.9+10c E Mark 10,17–27
Tir 29
  1 1 Pet 1,10–16 S Sal 98(97),1.2–3ab.3c–4 E Mark 10,28–31
Ons 30
  1 1 Pet 1,18–25 S Sal 147,12–13.14–15.19–20 E Mark 10,32–45
Tor 31
F Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
1 Sef 3,14–18a eller Rom 12,9–16b S Jes 12,2–3.4bcd.5–6 E Luk 1,39–56

Juni 2018

Fre 1
M Den hellige Justin
1 1 Pet 4,7–13 S Sal 96(95),10.11–12.13 E Mark 11,11–26
Lør 2
V (Den salige jomfru Maria)
V (De hellige Marcellinus og Peter)
  1 Jud 17,20b–25 S Sal 63(62),2.3–4.5–6 E Mark 11,27–33
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 3
H Festen for Kristi legeme og blod
1 2 Mos 24,3–8 S Sal 116(115),12–13.15+16bc.17–18 2 Hebr 9,11–15 E Mark 14,12–16.22–26
Man 4
  1 2 Pet 1,2–7 S Sal 91(90),1–2. 14–15. 15–16 E Mark 12,1–12
Tir 5
M Den hellige Bonifatius L 1 Apg 26,19–23 S Sal 117 (116),1. 2 E Joh 10,11–16
  1 2 Pet 3,12–15a.17–18 S Sal 90(89),2.3–4.10.14+16 E Mark 12,13–17
Ons 6
V (Den hellige Norbert)
  1 2 Tim 1,1–3.6–12 S Sal 123(122),1–2a.2bcd E Mark 12,18–27
Tor 7
  1 2 Tim 2,8–15 S Sal 25(24),4bc–5ab.8–9.10+14 E Mark 12,28–34
Fre 8
H Jesu hjertefest
1 Hos 11,1.3–4.8c–9 S Jes 12,2–3. 4bcd. 56 2 Ef 3,8–12.14–19 E Joh 19,31–37
Lør 9
M Jomfru Marias rene hjerte
1 Jes 61,9–11 S 1 Sam 2,1. 4–5. 6–7. 8abcd E Luk 2,41–51
Tidebønn for uke 2, vol. IV
F Jomfru Marias rene hjerte
SØN 10
  10. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Mos 3,9–15 S Sal 130(129) 2 2 Kor 4,13–5,1 E Mark 3,20–35
Man 11
M Apostelen Barnabas
1 Apg 11,21b–26;13,1–3 S Sal 98(97),1.2–3ab.3c–4.5–6 E Matt 10,7–13
Tir 12
  1 1 Kong 17,7–16 S Sal 4,2–3.4–5.7–8 E Matt 5,13–16
Ons 13
M Den hellige Antonius av Padova
1 1 Kong 18,20–39 S Sal 16(15),1–2a.4.5+8.11 E Matt 5,17–19
Tor 14
  1 1 Kong 18,41–46 S Sal 65(64),10abcd.10e–11.12–13 E Matt 5,20–26
Fre 15
  1 1 Kong 19,9a.11–16 S Sal 27(26) E Matt 5,27–32
Lør 16
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Kong 19,19–21 S Sal 16(15),1b–2a.5.7–10 E Matt 5,33–37
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 17
  11. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Esek 17,22–24 S Sal 92(91),2–3. 13–14. 15–16 2 2 Kor 5,6–10 E Mark 4,26–34
Man 18
  1 1 Kong 21,1–16 S Sal 5,2–3.5–6.7 E Matt 5,38–42
Tir 19
V (Den hellige Romualdus)
  1 1 Kong 21,17–29 S Sal 51(50),3–4.5–6a.11+16 E Matt 5,43–48
Ons 20
  1 2 Kong 2,1.6–14 S Sal 31(30),20.21.24 E Matt 6,1–6.16–18
Tor 21
M Den hellige Aloysius Gonzaga
1 Sir 48,1–15 S Sal 97(96),1–2.3–4.5–6.7 E Matt 6,7–15
Fre 22
V (Den hellige Paulinus av Nola)
V (De hellige John Fisher og Thomas More)
  1 2 Kong 11,1–4.9–18.20 S Sal 132(131),11.12.13–14.17–18 E Matt 6,19–23
Lør 23
V (Den salige jomfru Maria)
  1 2 Krøn 24,17–25 S Sal 89(88),4–5.29–30.31–32.33–34 E Matt 6,24–34
Vigilie
F Vigilien til Johannes Døperens fødsel
1 Jer 1,4–10 S Sal 71(70),1–2.3–4a.5–6ab.15ab+17 2 1 Pet 1,8–12 E Luk 1,5–17
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 24
H Johannes Døperens fødsel
1 Jes 49,1–6 S Sal 139(138),1–3.13–14ab.14c–15 2 Apg 13,22–26 E Luk 1,57–66.80
Man 25
  1 2 Kong 17,5–8.13–15a.18 S Sal 60(59),3.4–5.12–13 E Matt 7,1–5
Tir 26
  1 2 Kong 19,9b–11.14–21.31–36 S Sal 48(47),2–3a.3b–4.10–11 E Matt 7,6.12–14
Ons 27
V (Den hellige Kyrillos av Alexandria)
  1 2 Kong 22,8–13;23,1–3 S Sal 119(118),33.34.35.36.37.40 E Matt 7,15–20
Tor 28
M Den hellige Ireneus L 1 1 Tim 2,22–26 S Sal 37 (36),1–6 E Joh 17,20–26
  1 2 Kong 24,8–17 S Sal 79(78),1–2.3–5.8.9 E Matt 7,21–29
Vigilie
F Vigilien til de hellige apostler Peter og Paulus
1 Apg 3,1–10 S Sal 19(18),2–3.4–5 2 Gal 1,11–20 E Joh 21,15–19
Fre 29
H De hellige apostler Peter og Paulus
1 Apg 12,1–11 S Sal 34(33),2–3.4–5.6–7.8–9 2 2 Tim 4,6–8.17–18 E Matt 16,13–19
Lør 30
V (Den salige jomfru Maria)
V (Kirkens første martyrer i Roma)
  1 Klag 2,2.10–14.18–19 S Sal 74(73),1–2.3–5a.5b–7.20–21 E Matt 8,5–17
Tidebønn for uke 1, vol. IV

Juli 2018

SØN 1
  13. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 1,13–15;2,23–25 S Sal 30(29),2+4. 5–6. 11+12a+13b 2 2 Kor 8,7.9.13–15 E Mark 5,21–43 (kortere: Mark 5,21–24.35b–43)
Man 2
  1 Am 2,6–10,13–16 S Sal 50(49),16bc–17.18–19.20–21.22–23 E Matt 8,18–22
Tir 3
F Apostelen Thomas
1 Ef 2,19–22 S Sal 117(116),1.2 E Joh 20,24–29
Ons 4
V (Den hellige Elisabeth av Portugal)
  1 Am 5,14–15.21–24 S Sal 50(49),7.8–9.10–11.12–13.16bc–17 E Matt 8,28–34
Tor 5
V (Den hellige Antonius M. Zaccaria)
  1 Am 7,10–17 S Sal 19(18),8.9.10.11 E Matt 9,1–8
Fre 6
V (Den hellige Maria Goretti)
  1 Am 8,4–6.9–12 S Sal 119(118),2.10.20.30.40.131 E Matt 9,9–13
Lør 7
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Am 9,11–15 S Sal 85(84),9. 11–12. 13–14 E Matt 9,14–17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 8
  14. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Esek 2,2–5 S Sal 123(122),1–2a. 2bcd. 3–4 2 2 Kor 12,7–10 E Mark 6,1–7a
Man 9
V (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
  1 Hos 2,16.17b–18.21–22 S Sal 145(144),2–3.4–5.6–7.8–9 E Matt 9,18–26
Tir 10
M Den hellige Knut – Danmarks vernehelgen L 1 1 Pet 4,12–19 S Sal 34 (33),2–3. 4–5. 6–7. 8–9 E Luk 9,23–26
  1 Hos 8,4–7.11–13 S Sal 115(113B) 3–4.5–6.7ab–8.9–10 E Matt 9,32–38
Ons 11
F Den hellige Benedikt – vernehelgen for Europa
1 Ordsp 2,1–9 S Sal 34,2–3.4–5.6–7.8–9.10–11 eller 9a E Matt 19,27–29
Tor 12
  1 Hos 11,1–4.8c–9 S Sal 80(79),2ac+3b.15–16 E Matt 10,7–15
Fre 13
V (Den hellige Henrik)
  1 Hos 14,2–10 S Sal 51(50),3–4.8–9.12–13.14+17 E Matt 10,16–23
Lør 14
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Camillus av Lellis)
  1 Jes 6,1–8 S Sal 93(92),1ab.1c–2.5 E Matt 10,24–33
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 15
  15. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Amos 7,12–15 S Sal 85(84),9–10. 11–12. 13–14 2 Ef 1,3–14 (kortere: Ef 1,3–10) E Mark 6,7–13
Man 16
V (Jomfru Maria av Karmelberget)
  1 Jes 1,10–17 S Sal 50(49),8–9.16bc–17.21+23 E Matt 10,34–11,1
Tir 17
  1 Jes 7,1–9 S Sal 48(47),2–3a.3b–4.5–6.7–8 E Matt 11,20–24
Ons 18
  1 Jes 10,5–7.13–16 S Sal 94(93),5–6.7–8.9–10.14–15 E Matt 11,25–27
Tor 19
  1 Jes 26,7–9.12.16–19 S Sal 102(101),13–14ab+15.16–18.19–21 E Matt 11,28–30
Fre 20
M Den hellige Thorlákr L 1 Jer 1,4–9 S Sal 96,1–3. 7–8. 10 E Mark 1,14–20
1 Jes 38,1–6.21–22.7–8 S Jes 38,10.11.12abcd.16 E Matt 12,1–8
Lør 21
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Laurentius av Brindisi)
  1 Mi 2,1–5 S Sal 10,1–2.3–4.7–8.14 (9,22–23.24–25.28–29.35) E Matt 12,14–21
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 22
F Den hellige Maria Magdalena
1 Høys 3,1–4a eller 2 Kor 5,14–17 S Sal 63,2.3–4.5–6.8–9 E Joh 20,1–2.11–18
Man 23
F Den hellige Birgitta – vernehelgen for Europa
1 Gal 2,19–20 S Sal 126(125),1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6 E Joh 15,1–8
Tir 24
V (Den hellige Charbel Makhlūf)
  1 Mi 7,14–15.18–20 S Sal 85(84),2–4.5–6.7–8 E Matt 12,46–50
Ons 25
F Apostelen Jakob
1 2 Kor 4,7–15 S Sal 126(125),1–2ab.2cd–3.4–5.6 E Matt 20,20–28
Tor 26
M De hellige Joakim og Anna
1 Jer 2,1–3.7–8.12–13 S Sal 36(35),6–7b.8–11 E Matt 13,10–17
Fre 27
  1 Jer 3,14–17 S Jer 31,10.11–12ab.13 E Matt 13,18–23
Lør 28
M Den hellige Marta
1 1 Joh 4,7–16 S Sal 34 (33),2–3.4–5.6–7.8–9.10–11 E Joh 11,19–27 eller Luk 10,38–42
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 29
H Olav den hellige – Olsok
1 Visd 10,10–14 S Sal 31(30),2–3ab.3cd.4.5–6.7.17 2 Jak 1,2–4.12 E Matt 16,24–28
Man 30
V (Den hellige Peter Krysologus)
  1 Jer 13,1–11 S 5 Mos 32,18–19.20.21 E Matt 13,31–35
Tir 31
M Den hellige Ignatius av Loyola
1 Jer 14,17–22 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Matt 13,36–43

August 2018

Ons 1
M Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
1 Jer 15,10.16–21 S Sal 59(58),2–3.4–5a.10–11–17.18 E Matt 13,44–46
Tor 2
V (Den hellige Eusebius av Vercelli)
V (Den hellige Peter Julian Eymard)
  1 Jer 18,1–6 S Sal 146(145),1–2. 2–4. 5–6 E Matt 13,47–53
Fre 3
  1 Jer 26,1–9 S Sal 69(68),5.8–10.14 E Matt 13,54–58
Lør 4
M Den hellige Johannes Maria Vianney
1 Jer 26,11–16.24 S Sal 69(68),15–16.30–31.33–34 E Matt 14,1–12
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 5
  18. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Mos 16,2–4.12–15 S Sal 78(77),3–4. 23–24. 25+54 2 Ef 4,17.20–24 E Joh 6,24–35
Man 6
F Herrens forklarelse
1 Dan 7,9–10.13–14 eller 2 Pet 1,16–19 S Sal 97(96),1–2.5–6.9 E Matt 17,1–9
I St. Olav, Oslo:
H Kirkevigselsfest
Tir 7
V (Den hellige Sixtus og hans ledsagere)
V (Den hellige Cajetan)
  1 Jer 30,1–2.12–15.18–22 S Sal 102(101),16–18.19–21.29+22–23 E Matt 14,22–36
I Oslo katolske bispedømme:
F Kirkevigselsfest
Ons 8
M Den hellige Dominikus
1 Jer 31,1–7 S Jer 31,10.11–12ab.13 E Matt 15,21–28
Tor 9
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
1 Hos 2,16b.17b.21–22 S Sal 45(44),11–12.14–15.16–17 E Matt 25,1–13
Fre 10
F Den hellige Laurentius – diakon og martyr
1 2 Kor 9,6–10 S Sal 112(111),1–2.5–6.7–8.9 E Joh 12,24–26
Lør 11
M Den hellige Klara av Assisi
1 Hab 1,12–2,4 S Sal 9,8–9.10–11.12–13 E Matt 17,14–20
Tidebønn for uke 3, vol. IV
I Tromsø stift:
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 1 Krøn 15,3–4.15–16;16,1–2 S Sal 132(131),6–7.9–10.13–14 2 1 Kor 15,54–57 E Luk 11,27–28
SØN 12
  19. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Kong 19,4–8 S Sal 34(33),2–3. 4–5. 6–7. 8–9 2 Ef 4,30–5,2 E Joh 6,41–51
I Tromsø stift:
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1–6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20–26 E Luk 1,39–56
Man 13
V (Den hellige Pontian og den hellige Hippolyt)
  1 Esek 1,2–5.24–28c S Sal 148,1–2.11–12ab.12c–14a.14bcd E Matt 17,22–27
Tir 14
M Den hellige Maximilian Kolbe, prest og martyr
1 Esek 2,8–3,4 S Sal 119(118),14. 24. 72. 103. 111. 131 E Matt 18,1–5.10–14
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 1 Krøn 15,3–4.15–16;16,1–2 S Sal 132(131),6–7.9–10.13–14 2 1 Kor 15,54–57 E Luk 11,27–28
Ons 15
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1–6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20–26 E Luk 1,39–56
Tor 16
V (Den hellige Stefan av Ungarn)
  1 Esek 12,1–12 S Sal 78(77),56–57.58–59.61–62 E Matt 18,21–19,1
Fre 17
  1 Esek 16,1–15.60.63 (kortere: Esek 16,59–63) S Jes 12,2–3.4bcd.5–6 E Matt 19,3–12
Lør 18
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Esek 18,1–10.13b.30–32 S Sal 51(50),12–13.14–15.18–19 E Matt 19,13–15
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 19
  20. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Ordsp 9,1–6 S Sal 34(33),2–3. 10–11. 12–13. 14–15 2 Ef 5,15–20 E Joh 6,51–58
Man 20
M Den hellige Bernhard av Clairvaux
1 Esek 24,15–24 S 5 Mos 32,18–19.20.21 E Matt 19,16–22
Tir 21
M Den hellige Pius X
1 Esek 28,1–10 S 5 Mos 32,26–27ab.27cd–28.30.35cd–36ab E Matt 19,23–30
Ons 22
M Jomfru Marias dronningverdighet L 1 Jes 9,1–6 S Sal 113(112),1–2.3–4.5–6.7–8 E Luk 1,26–38
  1 Esek 34,1–11 S Sal 23(22),1–3a.3b–4.5.6 E Matt 20,1–16
Tor 23
V (Den hellige Rosa av Lima)
  1 Esek 36,23–28 S Sal 51(50),12–13.14–15.18–19 E Matt 22,1–14
Fre 24
F Den hellige Bartolomeus – Apostel
1 Åp 21,9b–14 S Sal 145(144),10–11.12–13ab.17–18 E Joh 1,45–51
Lør 25
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Ludvig av Frankrike)
V (Den hellige Josef av Calasanz)
  1 Esek 43,1–7a S Sal 85(84),9ab–10.11–12.13–14 E Matt 23,1–12
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 26
  21. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jos 24,1–2a.15–17.18b S Sal 34(33),2–3. 16–17. 18–19. 20–21. 22–23 2 Ef 5,21–32 E Joh 6,60–69
Man 27
M Den hellige Monika
1 2 Tess 1,1–5.11b–12 S Sal 96(95),1–2a.2b–3.4–5 E Matt 23,13–22
Tir 28
M Den hellige Augustin
1 2 Tess 2,1–3a.14–17 S Sal 96(95),10. 11–12. 13 E Matt 23,23–26
Ons 29
M Johannes Døperens martyrdød
1 Jer 1,17–19 S Sal 71(70),1–2.3–4a.5–6ab.15ab.17 E Mark 6,17–29
Tor 30
  1 1 Kor 1,1–9 S Sal 145(144),2–3.4–5.6–7 E Matt 24,42–51
Fre 31
  1 1 Kor 1,17–25 S Sal 33(32),1–2.4–5.10ab+11 E Matt 25,1–13

September 2018

Lør 1
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Kor 1,26–31 S Sal 33(32),12–13.18–19.20–21 E Matt 25,14–30
Verdensbønnedagen for skaperverket
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 2
  22. søndag i det alminnelige kirkeår
1 5 Mos 4,1–2.6–8 S Sal 15(14),2–3a. 3cd–4ab. 5 2 Jak 1,17–18.21b–22.27 E Mark 7,1–8a.14–15.21–23
Man 3
M Den hellige Gregor den Store L 1 2 Kor 4,1–2. 5–7 S Sal 96 (95),1–2. 4–5. 8–9 E Luk 22,24–30
  1 1 Kor 2,1–5 S Sal 119(118),97.98.99.100.101.102 E Luk 4,16–30
Tir 4
  1 1 Kor 2,10b–16 S Sal 145(144),8–9.10–11.12–13ab.13cd–14 E Luk 4,31–37
Ons 5
  1 1 Kor 3,1–9 S Sal 33(32),12–13.14–15.20–21 E Luk 4,38–44
Tor 6
  1 1 Kor 3,18–23 S Sal 24(23),1–2.3–4ab.5–6 E Luk 5,1–11
Fre 7
  1 1 Kor 4,1–5 S Sal 37(36),3–4.5–6.27–28.39–40 E Luk 5,33–39
Lør 8
F Jomfru Marias fødsel
1 Mi 5,1–4 eller Rom 8,28–30 S Sal 13(12),6ab.6cd E Matt 1,1–16.18–23 (kortere: Matt 1,18–23)
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 9
  23. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 35,4–7a S Sal 146(145),7. 8–9a. 9bc–10 2 Jak 2,1–5 E Mark 7,31–37
Man 10
  1 1 Kor 5,1–8 S Sal 5,5–6.7.12 E Luk 6,6–11
Tir 11
  1 1 Kor 6,1–11 S Sal 149,1–2.3–4.5–6a+9b E Luk 6,12–19
Ons 12
V (Jomfru Marias hellige Navn)
  1 1 Kor 7,25–31 S Sal 45(44),11–12. 14–15. 16–17 E Luk 6,20–26
Tor 13
M Den hellige Johannes Krysostomos L 1 Ef 4,1–7.11–13 S Sal 40 (39),2 og 4ab. 7–8a. 8b–9. 10 E Mark 4,1–10. 13–20
  1 1 Kor 8,1b–7.11–13 S Sal 139(138),1–3.13–14ab.23–24 E Luk 6,27–38
Fre 14
F Korsets opphøyelse
1 4 Mos 21,4c–9 eller Fil 2,6–11 S Sal 78(77),1–2.34–35.36–37.38 E Joh 3,13–17
Lør 15
M Jomfru Marias smerter
1 Hebr 5,7–9 S Sal 31(39),2–3a. 3b–4. 5–6. 15–16. 20 E Joh 19,25–27 eller Luk 2,33–35
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 16
  24. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 50,5–9a S Sal 116(114),1–2. 3–4. 5–6. 8–9 2 Jak 2,14–18 E Mark 8,27–35
Man 17
V (Den hellige Robert Bellarmin)
  1 1 Kor 11,17–26.33 S Sal 40(39),7–8a.8b–9.10.17 E Luk 7,1–10
Tir 18
  1 1 Kor 12,12–14.17–30a S Sal 100(99),1–2. 3. 4. 5 E Luk 7,11–17
Ons 19
V (Den hellige Januarius)
  1 1 Kor 12,30b–13,13 S Sal 33(32),2–3. 4–5. 12+22 E Luk 7,31–35
Tor 20
M Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
1 1 Kor 15,1–11 S Sal 118(117),1–2.16ab–17.28 E Luk 7,36–50
Fre 21
F Evangelisten Matteus
1 Ef 4,1–7.11–13 S Sal 19(18),2–3.4–5 E Matt 9,9–13
Den internasjonale fredsdagen
Lør 22
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Kor 15,35–37,42–49 S Sal 56(55),10.11–12.13–14 E Luk 8,4–15
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 23
  25. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 2,12.17–20 S Sal 54(53),3–4. 5. 6+8 2 Jak 3,16–4,3 E Mark 9,30–37
Man 24
  1 Ordsp 3,27–34 S Sal 15(14),2–3ab.3cd–4ab.5 E Luk 8,16–18
Tir 25
  1 Ordsp 21,1–6.10–13 S Sal 119(118),1. 27. 30. 34. 35. 44 E Luk 8,19–21
Ons 26
V (Den hellige Kosmas og den hellige Damian)
  1 Ordsp 30,5–9 S Sal 119(118),29.72.89.101.104.163 E Luk 9,1–6
Tor 27
M Den hellige Vincent av Paul
1 Fork 1,2–11 S Sal 90(89),3–4.5–6.12–13.14+17 E Luk 9,7–9
Fre 28
V (Den hellige Venceslas)
V (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
  1 Fork 3,1–11 S Sal 144(143),1a+2abc.3–4 E Luk 9,18–22
Lør 29
F De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael
1 Dan 7,9–10,13–14 eller Åp 12,7–12a S Sal 138(137),1–2a.2bc–3.4–5 E Joh 1,47–51
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 30
  26. søndag i det alminnelige kirkeår
1 4 Mos 11,25–29 S Sal 19(18),8. 10. 12–13. 14 2 Jak 5,1–6 E Mark 9,38–43.45.47–48
Caritas-søndag

Oktober 2018

Man 1
M Den hellige Terese av Jesusbarnet L 1 Jes 66,10–14c S Sal 131 (130),1. 2. 3. E Matt 18,1–5
  1 Job 1,6–22 S Sal 17(16),1.2–3.6–7 E Luk 9,46–50
Tir 2
M De hellige verneengler
1 2 Mos 23,20–23 S Sal 91(90),1–2.3–4.5–6.10–11 E Matt 18,1–5.10
Ons 3
  1 Job 9,1–12.14–16 S Sal 88(87),10–11. 12–13. 14–15 E Luk 9,57–62
Tor 4
M Den hellige Frans av Assisi L 1 Gal 6,14–18 S Sal 37 (36),3–4. 5–6. 16.11 E Matt 11,25–30
  1 Job 19,21–27 S Sal 27(26),7–8a.8b–9abc.13–14 E Luk 10,1–12
Fre 5
  1 Job 38,1.12–21.39,36–38 S Sal 139(138),1–3.7–8.9–10.13–14ab E Luk 10,13–16
Lør 6
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Bruno)
  1 Job 42,1–3.5–6.12–16 S Sal 119(118),66. 71.7 5. 91. 125. 130 E Luk 10,17–24
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 7
  27. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Mos 2,18–24 S Sal 128(127),1–2. 3. 4–5. 6 2 Hebr 2,9–11 E Mark 10,2–16 (kortere: Mark 10,2–12)
Man 8
  1 Gal 1,6–12 S Sal 111(110),1–2.7–8.9+10c E Luk 10,25–37
Tir 9
V (Den hellige Dionysius og hans ledsagere)
V (Den hellige Johannes Leonardi)
  1 Gal 1,13–24 S Sal 139(138),1–3.13–14ab.14c–15 E Luk 10,38–42
Ons 10
  1 Gal 2,1–2.7–14 S Sal 117(116),1.2 E Luk 11,1–4
Tor 11
V (Den hellige pave Johannes XXIII)
  1 Gal 3,1–5 S Luk 1,69–70.71–72.73–75 E Luk 11,5–13
Fre 12
  1 Gal 3,7–14 S Sal 111(110),1–2.3–4.5–6 E Luk 11,15–26
Lør 13
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Gal 3,22–29 S Sal 105(104),2–3.4–5.6–7 E Luk 11,27–28
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 14
  28. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 7,7–11 S Sal 90(89),12–13. 14–15. 16–17 2 Hebr 4,12–13 E Mark 10,17–30 (kortere: Mark 10,17–27)
Man 15
M Den hellige Teresa av Avila L 1 Rom 8,22–27 S Sal 104 (103),1–2. 24–25. 31.33 E Joh 15,1–8
  1 Gal 4,22–24.26–27.31–5,1 S Sal 113(112),1–2.3–4.5a+6–7 E Luk 11,29–32
Tir 16
  1 Gal 5,1–6 S Sal 119(118),41.43.44.45.47.48 E Luk 11,37–41
I Oslo katolske bispedømme:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10–18 S Sal 21(20),2–7 E Matt 28,18–20
I Trondheim stift:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10–18 S Sal 21(20),2–7 E Matt 28,18–20
I kirker viet til St. Olav:
M Olav den Helliges omvendelse L 1 Ef 6,10–18 S Sal 21(20),2–7 E Matt 28,18–20
I Tromsø stift:
V (Den hellige Hedvig)
V (Den hellige Margrete Maria Alacoque)
Ons 17
M Den hellige Ignatius av Antiokia L 1 Fil 3,17–4,1 S Sal 34 (33),2–3. 4–5. 6–7. 8–9 E Matt 11,25–30
  1 Gal 5,18–25 S Sal 1,1–2.3.4+6 E Luk 11,42–46
Tor 18
F Evangelisten Lukas
1 2 Tim 4,10–17b S Sal 145(144),10–11.12–13ab.17–18 E Luk 10,1–9
Fre 19
V (De hellige Johannes av Brébeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
V (Den hellige Paul av korset)
  1 Ef 1,11–14 S Sal 33(32),1–2.4–5.12–13 E Luk 12,1–7
Lør 20
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Ef 1,15–23 S Sal 8,2–3a.4–5.6–7 E Luk 12,8–12
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 21
  29. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 53,10–11 S Sal 33(32),4–5. 18–19. 20+22 2 Hebr 4,14–16 E Mark 10,35–45 (kortere: Mark 10,42–45)
Man 22
V (Den hellige pave Johannes Paul II)
  1 Ef 2,1–10 S Sal 100(99),2. 3. 4. 5 E Luk 12,13–21
I Trondheim stift:
Årsdag for bispevigselen
I Oslo katolske bispedømme:
Årsdag for bispevigselen
Tir 23
V (Den hellige Johannes av Capestrano)
  1 Ef 2,12–22 S Sal 85(84),9ab–10.11–12.13–14 E Luk 12,35–38
Ons 24
V (Den hellige Antonius Maria Claret)
  1 Ef 3,2–12 S Jes 12,2–3.4bcd.5–6 E Luk 12,39–48
Tor 25
  1 Ef 3,14–21 S Sal 33(32),1–2.4–5.11–12.18–19 E Luk 12,49–53
Fre 26
  1 Ef 4,1–6 S Sal 24(23),1–2.3–4ab.5–6 E Luk 12,54–59
Lør 27
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Ef 4,7–16 S Sal 122(121),1–2.3–4a.4b–5 E Luk 13,1–9
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 28
  30. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jer 31,7–9 S Sal 126(125),1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6 2 Hebr 5,1–6 E Mark 10,46–52
Man 29
  1 Ef 4,32–5,8 S Sal 1,1–2.3.4+6 E Luk 13,10–17
Tir 30
  1 Ef 5,21–33 S Sal 128(127),1–2.3.4–5 E Luk 13,18–21
Ons 31
  1 Ef 6,1–9 S Sal 145(144),10–11.12–13ab.13cd–14 E Luk 13,22–30

November 2018

Tor 1
H Allehelgensdag
1 Åp 7,2–4.9–14 S Sal 23,1–2.3–4ab.5–6 2 1 Joh 3,1–3 E Matt 5,1–12a
Fre 2
M Allesjelersdag
1 2 Mak 12,43–46 S Sal 103(102),8+10.13–14.15–16.17–18 2 Rom 8,31–35.37–39 E Joh 14,1–6 eller 1 Visd 3,1–9 2 Rom 6,3–9 E Matt 25,31–46 eller 1 Jes 25,6.7–9 2 1 Kor 15,20–28 eller Rom 5,5–11 E Joh 11,17–27 eller Matt 11,25–30
Lør 3
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Martin av Porres)
  1 Fil 1,18b–26 S Sal 42(41),2.3.5bcd E Luk 14,1.7–11
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 4
  31. søndag i det alminnelige kirkeår
1 5 Mos 6,2–6 S Sal 18(17),2–3. 3–4. 47+57 2 Hebr 7,23–28 E Mark 12,28–34
Man 5
  1 Fil 2,1–4 S Sal 131(130),1. 2. 3 E Luk 14,12–14
Tir 6
  1 Fil 2,5–11 S Sal 22(21),26–27. 28–30. 31–32 E Luk 14,15–24
Ons 7
  1 Fil 2,12–18 S Sal 27(26),1.4.13–14 E Luk 14,25–33
Tor 8
  1 Fil 3,3–8a S Sal 105(104),2–3.4–5.6–7 E Luk 15,1–10
Fre 9
F Laterankirkens vigselsfest
1 Esek 47,1–2.8–9.12 eller 1 Kor 3,9b–11.16–17 S Sal 46(45),2–3.5–6.8–9 E Joh 2,13–22
Lør 10
M Den hellige Leo den Store
1 Fil 4,10–19 S Sal 112(111),1–2.5–6.8a+9 E Luk 16,9–15
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 11
  32. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Kong 17,10–16 S Sal 146(145),7. 8–9a. 9bc–10 2 Hebr 9,24–28 E Mark 12,38–44 (kortere: Mark 12,41–44)
Innsamling av Peterspenger
Man 12
M Den hellige Josafat
1 Tit 1,1–9 S Sal 24(23),1–2.3–4ab.5–6 E Luk 17,1–6
Tir 13
  1 Tit 2,1–8.11–14 S Sal 37(36),3–4. 18. 23. 27. 29 E Luk 17,7–10
Ons 14
  1 Tit 3,1–7 S Sal 23(22),1–3a.3b–4.5.6 E Luk 17,11–19
Tor 15
V (Den hellige Albert den Store)
  1 Filem 7–20 S Sal 146(145),7.8–9a.9bc–10 E Luk 17,20–25
Fre 16
V (Den hellige Margrete av Skottland)
V (Den hellige Gjertrud)
  1 2 Joh 4–9 S Sal 119(118),1.2.10.11.17.18 E Luk 17,26–37
Lør 17
M Den hellige Elisabeth av Ungarn
1 3 Joh 5–8 S Sal 112(111),1–2.3–4.5–6 E Luk 18,1–8
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 18
  33. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Dan 12,1–3 S Sal 16(15),5+8. 9–10. 11 2 Hebr 10,11–14.18 E Mark 13,24–32
Bonifatiussøndag
Verdensdagen for de fattige
Man 19
  1 Åp 1,1–4;2,1–5a S Sal 1,1–2.3.4+6 E Luk 18,35–43
I St. Olav, Trondheim:
H Kirkevigselsfest
I Trondheim stift:
F Kirkevigselsfest
Tir 20
  1 Åp 3,1–6.14–22 S Sal 15(14),2–3ab.3cd–4ab.5 E Luk 19,1–10
Ons 21
M Jomfru Marias fremstilling i templet
1 Sak 2,14–17 S Luk 1,46–47.48–49.50–51.52–53.54–55 E Matt 12,46–50
Tor 22
M Den hellige Cecilia
1 Åp 5,1–10 S Sal 149,1–2.3–4.5–6a+9b E Luk 19,41–44
Fre 23
V (Den hellige Klemens I)
V (Den hellige Kolumban)
  1 Åp 10,8–11 S Sal 119(118),14.24.72.103.111.131 E Luk 19,45–48
Lør 24
M Den hellige Andreas Dung–Lac og hans ledsagere
1 Åp 11,4–12 S Sal 144(143),1.2.9–10 E Luk 20,27–40
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 25
H Kristi kongefest
1 Dan 7,13–14 S Sal 93(92),1ab. 1c–2. 5 2 Åp 1,5–8 E Joh 18,33b–37
Man 26
  1 Åp 14,1–3.4b–5 S Sal 24(23),1–2.3–4ab.5–6 E Luk 21,1–4
Tir 27
  1 Åp 14,14–20 S Sal 96(95),10.11–12.13 E Luk 21,5–11
Ons 28
  1 Åp 15,1–4 S Sal 98(97),1.2–3ab.7–8.9 E Luk 21,12–19
Tor 29
  1 Åp 18,1–2.21–23;19,1–3.9a S Sal 100(99),2.3.4.5 E Luk 21.20–28
Fre 30
F Den hellige Andreas
1 Rom 10,9–18 S Sal 19(18),2–3.4–5 E Matt 4,18–22

Desember 2018

Lør 1
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Åp 22,1–7 S Sal 95(94),1–2.3–5.6–7 E Luk 21,34–36
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 2
Søndagtekster år C, hverdagslesninger år I
  1. søndag i advent
1 Jer 33,14–16 S Sal 25(24),4–5. 8–9. 10+14 2 1 Tess 3,12–4,2 E Luk 21,25–28.34–36
Man 3
M Den hellige Frans Xavier
1 Jes 2,1–5 S Sal 122(121),1–2.3–4a.(4b–5.6–7) 8–9 E Matt 8,5–11
Tir 4
V (Den hellige Johannes av Damaskus)
  1 Jes 11,1–10 S Sal 72(71),2.7–8.12–13.17 E Luk 10,21–24
I Tromsø stift:
V (Den hellige Barbara)
Ons 5
  1 Jes 25,6–10a S Sal 23(22),1–3a.3b–4.5.6 E Matt 15,29–37
Tor 6
V (Den hellige Nikolas av Myra)
  1 Jes 26,1–6 S Sal 118(117),1+8–9.19–21.25–27a E Matt 7,21.24–27
Fre 7
M Den hellige Ambrosius
1 Jes 29,17–24 S Sal 27(26),1.4.13–14 E Matt 9,27–31
Lør 8
H Jomfru Marias uplettede unnfangelse
1 1 Mos 3,9–15.20 S Sal 98(97),1.2–3ab.3bc–4 2 Ef 1,3–6.11–12 E Luk 1,26–38
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 9
  2. søndag i advent
1 Bar 5,1–9 S Sal 126(125),1–2ab.2cd–3.4–5.6 2 Fil 1,4–6.8–11 E Luk 3,1–6
Man 10
  1 Jes 35,1–10 S Sal 85(84),9ab–10.11–12.13–14 E Luk 5,17–26
Tir 11
V (Den hellige Damasus I)
  1 Jes 40,1–11 S Sal 96(95),1–2.3+10ac.11–12.13 E Matt 18,12–14
Ons 12
V (Vår Frue av Guadalupe)
  1 Jes 40,25–31 S Sal 103(102),1–2.3–4.8+10 E Matt 11,28–30
Tor 13
M Den hellige Lucia
1 Jes 41,13–20 S Sal 145(144),1+9.10–11.12–13ab E Matt 11,11–15
Fre 14
M Den hellige Johannes av korset
1 Jes 48,17–19 S Sal 1,1–2.3.4+6 E Matt 11,16–19
Lør 15
  1 Sir 48,1–4.9–11 S Sal 80(79),2ac+3b.15–16.18–19 E Matt 17,10–13
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 16
    3. søndag i advent
1 Sef 3,14–18a S Jes 12,2–3.4bcd.5–6 2 Fil 4,4–7 E Luk 3,10–18
Man 17
1 1 Mos 49,2.8–10 S Sal 72(71),2.3–4ab.7–8.17 E Matt 1,1–17
Tir 18
1 Jer 23,5–8 S Sal 72(71),2.12–13.18–19 E Matt 1,18–24
Ons 19
1 Dom 13,2–7.24–25a S Sal 71(70),3–4a.5–6ab.16–17 E Luk 1,5–25
Tor 20
1 Jes 7,10–14 S Sal 24(23),1–2.3–4ab.5–6 E Luk 1,26–38
Fre 21
[Den hellige Peter Canisius]
1 Høys 2,8–14 eller Sef 3,14–18 S Sal 33(32),2–3.11–12.20–21 E Luk 1,39–45
Lør 22
1 1 Sam 1,24–28 S 1 Sam 2,1.4–5.6–7.8abcd E Luk 1,46–56
Tidebønn for uke 4, vol. I
SØN 23
  4. søndag i advent
1 Mi 5,1–4a S Sal 80(79),2ac+3b.15–16.18–19 2 Hebr 10,5–10 E Luk 1,39–45
Man 24
1 2 Sam 7,1–5.8b–12.14a.16 S Sal 89(88),2–3.4–5.27+29 E Luk 1,67–79
Julaftenvigilien:
H 1 Jes 62,1–5 S Sal 89(88),4–5.16–17.27+29 2 Apg 13,16–17.22–25 E Matt 1,1–25 (kortere: Matt 1,18–25)
Tir 25
H Kristi fødselsfest
1. julemesse, midnattsmessen: 1 Jes 9,2–7 S Sal 95,1–2a.2b–3.11–12.13 2 Tit 2,11–14 E Luk 2,1–14
2. julemesse, messen ved daggry: 1 Jes 62,11–12 S Sal 97(96),1+6.11–12 2 Tit 3,4–7 E Luk 2,15–20
3. julemesse, juledag: 1 Jes 52,7–10 S Sal 98(97),1.2–3ab.3cd–4.5–6 2 Hebr 1,1–6 E Joh 1,1–18 (kortere: Joh 1,1–5.9–14)
Ons 26
F Den hellige Stefan – kirkens første martyr
1 Apg 6,8–10;7,54–59 S Sal 31(30),3cd–4.6+8ab.16bc+17 E Matt 10,17–22
Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne
Tor 27
F Den hellige evangelisten Johannes
1 1 Joh 1,1–4 S Sal 97(96),1–2.5–6.11–12 E Joh 20,2–8
Fre 28
F De uskyldige barn i Betlehem
1 1 Joh 1,5–2,2 S Sal 124(123),2–3.4–5.7b–8 E Matt 2,13–18
Lør 29
[Den hellige Thomas Becket]
Juleoktaven
1 1 Joh 2,3–11 S Sal 96(95),1–2a.2b–3.5b–6 E Luk 2,22–35
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 30
F Den hellige familie
1 Sir 3,2–6.12–14 S Sal 128(127),1–2. 3. 4–5 2 Kol 3,12–21 E Luk 2,41–52 eller 1 1 Sam 1,20–22.24–28 S Sal 84(83),2–3. 5–6. 9–10 2 1 Joh 3,1–2.21–24 E Luk 2,41–52
Man 31
[Den hellige Sylvester I]
Juleoktaven
1 1 Joh 2,18–21 S Sal 96(95),1–2.11–12.13 E Joh 1,1–18